PTC a Rockwell Automation oznamují uzavření strategického partnerství pro podporu průmyslové inovace a zrychlení růstu

Rockwell Automation investuje 1 mld. USD kapitálu do společnosti PTC

PTC Inc. (NASDAQ: PTC) a Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) oznámily, že spolu uzavřely konečnou dohodu o strategickém partnerství. Očekávají, že díky tomu dojde ke zrychlení růstu obou společností a že se stanou preferovaným partnerem zákazníků po celém světě, kteří usilují o transformaci svých hmotných operací pomocí digitálních technologií. V rámci tohoto partnerství Rockwell Automation investuje 1 mld. USD kapitálu do PTC a předseda představenstva a CEO společnosti Rockwell Automation, Blake Moret, se po provedení této kapitálové transakce stane členem představenstva společnosti PTC.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Díky strategickému partnerství se využijí zdroje, technologie, odborné znalosti odvětví a přítomnost na trhu obou společností a nadále budou spolupracovat v technické oblasti i při uvádění novinek na trh. Společnosti PTC a Rockwell Automation se zejména dohodly na sdružení svých inteligentních technologií pro závody a rozhodly se spojit oceňovaný internet věcí ThingWorx®, průmyslovou konektivitu Kepware ® a platformy rozšířené reality (AR) Vuforia® společnosti PTC s prvotřídními platformami FactoryTalk ® MES, FactoryTalk Analytics a Industrial Automation společnosti Rockwell Automation. Výsledkem bude nepřekonatelné integrované informační řešení, které zákazníkům umožní zvýšit produktivitu, posílit účinnost závodů, snížit provozní riziko a vylepšit systémovou interoperabilitu.

„Toto strategické spojenectví vnese do odvětví nejobsáhlejší integrovanou řadu prvotřídních technologií, kterou zaštítí PTC jako lídr v oblasti IoT a rozšířené reality a Rockwell Automation jako čelní představitel průmyslové automatizace a informací. Ze spojení těchto dvou organizací světové úrovně bude těžit naše společná zákaznická základna – nejenže tyto společnosti rozumí tomu, co dělají, ale poskytují také komplexní, inovativní a integrovaná řešení,“ uvádí Jim Heppelmann, prezident a CEO společnosti PTC. „Díky spojení předních softwarových technologií pro průmyslové řízení, silné značky a odborných znalostí Rockwell Automation s oceňovanými technologiemi PTC budou průmyslové podniky moct těžit z příslibu průmyslového IoT. Z tohoto partnerství jsem nadšený, protože to vnímám jako příležitost, která bude pohánět náš budoucí úspěch.“

Blake Moret, předseda představenstva a CEO Rockwell Automation, řekl: „Věříme, že toto partnerství nám umožní urychlit růst, když budeme stavět na inovacích obou společností, abychom navýšili hodnotu konceptu Connected Enterprise a prohloubili naše vztahy se zákazníky. Informační a provozní technologie se navzájem sbližují, proto i mezi našimi společnostmi vzniklo přirozené spojenectví. Společně připravíme nejkomplexnější a nejflexibilnější nabídku internetu věcí pro dané odvětví. Naše kapitálová investice do PTC dokazuje, že tomuto partnerství věříme a očekáváme výrazný vzestupný trend u obou společností, protože společně usilujeme o ziskový růst výnosů z upisování.“

Sekce pro vytváření řešení společnosti Rockwell Automation se stane preferovaným dodavatelem a realizátorem řešení, který bude mít podporu silné skupiny partnerů, jež obě společnosti vytvořily. Silné stránky obou společností napříč různými oblastmi, koncovými trhy i aplikacemi se navzájem doplňují.

Podmínky

V souladu s podmínkami smlouvy o kapitálové investici investuje společnost Rockwell Automation 1 mld. USD kapitálu do společnosti PTC, čímž získá 10 582 010 nově emitovaných akcií v nominální hodnotě 94,50 USD. To představuje přibližně 8,4% obchodní podíl ve společnosti PTC s ohledem na aktuální očekávaný stav akcií v oběhu pro emisi akcií pro Rockwell Automation. Cena za akcii odpovídá 8,6% ážiu ke konečné ceně akcií PTC k 8. červnu 2018, tj. poslednímu obchodovacímu dni před oznámením. Rockwell Automation bude investici financovat prostřednictvím pokladní hotovosti a výpůjček obchodních cenných papírů. Svůj podíl v PTC bude Rockwell Automation započítávat jako realizovatelný cenný papír vykazovaný v reálné hodnotě.

Zpětné nákupy akcií mezi PTC a Rockwell Automation

PTC má v úmyslu využít výnosy z kapitálové investice ke zpětnému nákupu akcií pro vyrovnání sníženého jmění.

Jak bylo oznámeno samostatně, Rockwell Automation zvyšuje svůj cíl v oblasti zpětného nákupu pro účetní rok 2018 na 1,5 mld. USD. To představuje nárůst o 300 milionů USD oproti původnímu plánu odkoupit své akcie v hodnotě 1,2 mld. USD v účetním roce 2018.

Časový harmonogram

Daný investiční obchod podléhá obvyklým podmínkám prodeje a zákonným schválením a očekává se, že k němu dojde během 60 dní.

Poradci

Finančním poradcem PTC je Morgan Stanley & Co. LLC a právním poradcem PTC je Goodwin Procter LLP.

Finančním poradcem Rockwell Automation je Goldman Sachs & Co. LLC a právním poradcem Rockwell Automation je Foley & Lardner LLP.

O společnosti PTC (NASDAQ: PTC)

PTC pomáhá společnostem po celém světě přebudovat způsob, jakým navrhují, vyrábí, spravují a zajišťují produkty v rámci chytrého a propojeného světa. V roce 1986 jsme udělali zásadní převrat v digitálním 3D navrhování a v roce 1998 jsme jako první nabídli internetový systém řízení životního cyklu výrobků. Dnes můžete díky naší přední platformě pro průmyslové inovace a prověřeným řešením získat hodnotu ze spojení fyzického a digitálního světa. Díky PTC dnes mohou výrobci a systém partnerů a vývojářů těžit z příslibu internetu věcí a technologií rozšířené reality a podporovat inovace.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.