Rockwell Automation předvede pokroky v rámci digitální transformace na Hannoverském veletrhu 2018

Řešení prezentovaná se společnostmi Cisco, Microsoft a ODVA mohou zvýšit konkurenceschopnost v rámci platformy Connected Enterprise

Průmyslové společnosti posouvají koncepce Průmyslu 4.0 od rýsovacích prken až do výrobních hal, aby tím získávaly novou přidanou hodnotu pro své provozní operace. Společnost Rockwell Automation na Hannoverském veletrhu 2018 ve dnech 23. ‒ 27. dubna v německém Hannoveru předvede, jak dokáže pomáhat společnostem urychlit tuto digitální transformaci a využívat technologie průmyslového internetu věcí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Průmyslové společnosti od základů přetvářejí svou výrobu a přepisují své obchodní cíle, aby dosáhly zavedení platformy Connected Enterprise, čímž zpětně ještě dále zvýší svou snahu důsledněji využívat digitální technologie,“ řekl Tom O’Reilly, viceprezident pro rozvoj globálního obchodu společnosti Rockwell Automation. „Společně s partnery naší strategické aliance v rámci programu PartnerNetwork návštěvníkům Hannoverského veletrhu ukážeme, jak mohou získat maximum z technologií Průmyslu 4.0 v rámci svých provozních operací.“

Společnost Rockwell Automation předvede celou řadu technologií Průmyslu 4.0 na stáncích společností Cisco, Microsoft a ODVA.

Cisco (hala 6, stánek G30)

Společnosti Rockwell Automation a Cisco pomáhají jiným společnostem propojit a zabezpečit provozní operace na základě přemostění kulturních a technologických mezer ve svých organizacích. Pro mnoho společností je v současnosti nejdůležitějším aspektem úvah zabezpečení, přičemž právě na to bude kladen největší důraz u stánku společnosti Cisco.

Návštěvníci stánku si budou moci prohlédnout ukázkové prezentace, které názorně představí konkrétní situace, kde mohou vyvstat potenciální hrozby z hlediska zabezpečení, a seznámí se s řešeními, která jim pomohou se proti těmto hrozbám chránit. Dále se zde dozvědí, jak konfigurovatelné přepínače Stratix a zabezpečovací zařízení Stratix 5950, které využívají technologie Cisco, mohou pomoci ochránit jejich sítě na základě segmentace a detekce hrozeb. Návštěvníci rovněž zjistí, jak analytika na úrovni jednotlivých zařízení může zlepšit rozhodovací proces. Zařízení FactoryTalk Analytics for Devices zde bude prezentováno na strojní procesní jednotce, kde bude demonstrovat vydávání alarmů a další diagnostické funkce pro zařízení v rámci řídicího systému stroje.

„Společnosti Cisco a Rockwell Automation spolupracují již po několik let na vyřešení problematiky bezpečného převodu operací informačních a provozních technologií do platformy Connected Enterprise,“ uvedl Todd Gurela, ředitel skupiny pro průmyslová řešení u společnosti Cisco. „Naše společně vyvinutá doporučení pro konstrukci, naše technologie a školicí programy společnostem pomáhají řešit bezpečnostní rizika, zvyšovat provozní výkonnost, snižovat náklady a zkracovat čas nutný k uvedení svých produktů na trh.“

Microsoft (hala 7, stánek C40)

Společnost Rockwell Automation nadále pokračuje ve spolupráci se společností Microsoft v oblasti informačních řešení, která mohou průmyslovým společnostem pomáhat předvídat výkonnost, podpořit produktivitu a maximalizovat využitelnost svých provozních zdrojů.

Na Hannoverském veletrhu 2018 bude společnost Rockwell Automation prezentovat svá škálovatelná řešení FactoryTalk Analytics a své schopnosti v oblasti řízení výkonnosti zdrojů na příkladu kartonovacího stroje Bradman Lake. Návštěvníci stánku uvidí, jak mohou využívat škálovatelnou analytiku a škálovatelná výpočetní řešení ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti výroby, kvality a údržby, které jsou relevantní pro jejich podnikovou činnost. Mohou si zde rovněž nasadit brýle Microsoft HoloLens zprostředkující smíšenou realitu, která jim umožní zobrazit podrobné informace o stroji a diagnostice přímo u zdroje prostřednictvím softwaru ThinManager.

Çağlayan Arkan, ředitel výroby společnosti Microsoft, sdělil: „Škálovatelná analytika a výpočetní řešení prezentovaná společností Rockwell Automation mají schopnost převést strukturovaná i nestrukturovaná data ze strojů do podoby pokročilé analytiky. Koncovému uživateli, výrobci originálního vybavení nebo dodavateli automatizačních technologií rovněž dávají možnost vzdáleně monitorovat stroj a průběžně zvyšovat jeho výkonnost.“

ODVA (hala 11, stánek E58)

Na stánku ODVA společnost Rockwell Automation vystaví svá řídicí a bezpečnostní řešení a řešení pohonů s podporou sítě EtherNet/IP. Tato společnost návštěvníkům rovněž ukáže, jak mohou zabezpečit a zjednodušit využívání své sítě použitím jednotného protokolu CIP (Common Industrial Protocol).

Na základě demo verze CIP Security společnost předvede, jak lze předcházet tomu, aby útoky „z vlastních řad“ měly dopad na stroj nebo celé zařízení. Návštěvníci uvidí, jak zařízení se spuštěným řešením CIP Security budou nadále normálně pokračovat v provozu, zatímco identická zařízení bez CIP Security budou mít provozní potíže.

Demonstrace řešení CIP Motion a CIP Safety prakticky předvedou, jak na jediné síti Ethernet může vedle sebe koexistovat datový provoz pro řízení pohybů a zajištění bezpečnosti.

Rockwell Automation rovněž spolupracuje s U.S. Commercial Services, které má své zastoupení v Evropě a sponzoruje také pavilon automatizace výroby v USA na Hannoverském veletrhu 2018.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.