Tři kroky ke komplexnímu průmyslovému zabezpečení

Rockwell Automation nastiňuje nejlepší postupy pro průmyslové zabezpečení

Přední dodavatel řešení pro oblast průmyslové automatizace nastiňuje tři klíčové kroky k vybudování kompletního programu průmyslového zabezpečení

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Provoz průmyslových organizací probíhá tak, jak by si před pár desítkami let jen sotva kdo dokázal představit. Nyní slučují dohromady dříve oddělené systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) nebo využívají mobilní, analytické a cloudové nástroje pro zlepšení vzájemné propojitelnosti a sdílení informací. Tento vývoj podstatným způsobem zlepšuje provozní operace, ale vytváří rovněž více potenciálních vstupních bodů pro bezpečnostní hrozby.

Jako součást řešení tohoto problému vyvinula společnost Rockwell Automation přístup sestávající ze tří kroků pro vybudování programu průmyslového zabezpečení, který sahá od celopodnikové úrovně po úroveň továrního provozu a pomáhá snižovat rizika pro pracovníky, procesy a technologie. Tyto tři kroky jsou následující:

  • Vyhodnocení zabezpečení: Provést vyhodnocení v rámci celého zařízení pro pochopení rizikových oblastí a potenciálních hrozeb
  • Do hloubky zasahující přístup k zabezpečení: Přijmout vícevrstvý přístup k zabezpečení, který vytvoří několik obranných linií
  • Důvěryhodní dodavatelé: Ověřit, že vaši dodavatelé automatizačních technologií při navrhování svých produktů dodržují základní principy zabezpečení

„O průmyslovém zabezpečení uvažujeme jako o modelu tvořeném více vrstvami a snažíme se pro naše zákazníky vybudovat jednotnou infrastrukturu,“ říká Lee Lane, vedoucí oddělení zabezpečení produktů u společnosti Rockwell Automation. „Náš přístup zohledňuje propojení mezi síťovým zabezpečením a fyzickým zabezpečením a bezpečností v průmyslových oblastech.“

Bezpečnostní hrozby pro průmyslové organizace se budou nadále vyvíjet. Aby nezískaly náskok, musí se společně s nimi vyvíjet také holistický program zabezpečení, který musí být vždy alespoň o krok napřed i za podmínek stále se měnících hrozeb. Dodržování popsaného přístupu o třech krocích pomůže organizacím vybudovat program, který může pomoci ochránit do budoucnosti duševní vlastnictví, zařízení, technická aktiva, zaměstnance a konkurenční výhody.

Příslušná e-kniha popisující tento přístup o třech krocích je k dispozici na webových stránkách společnosti Rockwell Automation.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Michaela Dušková
Susanne Woiton

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.