Nový modul umělé inteligence (AI) utváří, monitoruje a optimalizuje průmyslové provozy

Novátorská AI studuje specifické aplikace a upozorňuje obsluhu na chyby i vhodná řešení.

Vytváření diagnostických analytických řešení v průmyslových provozech vyžadovalo po dlouhou dobu asistenci expertů na datovou analýzu specifických aplikací, které měly být předmětem odborného zkoumání. Tito odborníci potřebovali týdny, měsíce, nebo dokonce roky, než daný systém pochopili a dokázali modelovat. Znalosti byly nyní vloženy do nového modulu umělé inteligence (AI), Project Sherlock, představeného poprvé na Automation Fair v Houstonu, který uspořádala společnost Rockwell Automation v polovině listopadu.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Tento algoritmus na analýzu dat je dodáván v podobě modulu, který lze instalovat přímo do šasi procesoru. Jakmile je nainstalován, AI v rámci Project Sherlock využívá nového modelování na základě fyzikálních veličin k „učení se“ aplikace, kterou procesor řídí. Řešení prochází tagy procesoru, podle nichž identifikuje aplikaci, nebo umožňuje uživatelům zvolit, co by si přáli modelovat, výběrem vstupů a výstupů prostřednictvím příslušné Add-On instrukce (AOI). AI modulu Project Sherlock se poté rychle učí z toku dat procházejících procesorem a začne budovat model. Proces lze tedy vykonat v řádu několika minut. Nejsou potřeba velká množství historických dat ani příslušná data nemusí opustit automatizační vrstvu.

Jakmile je model dokončen, řešení Project Sherlock nepřetržitě sleduje provoz a hledá v něm anomálie od jeho odvozeného, principiálního porozumění dané aplikaci. Pokud objeví problém, může spustit alarm na displeji operátorského rozhraní nebo na přehledu dat. Budoucí verze půjdou až za úroveň diagnostiky a budou instruovat uživatele, jak daný problém vyřešit, nebo budou automaticky upravovat systémové parametry pro nápravu problému bez nutnosti lidského zásahu.

„Project Sherlock přináší průmyslovým výrobcům neuvěřitelně inteligentní analytiku v provedení, které lze velmi snadno implementovat,“ řekl Jonathan Wise, vedoucí platformy pro oblast řízení a vizualizace ve společnosti Rockwell Automation. „V souvislosti s tím, jak naši zákazníci procházejí digitální transformací – využíváním výrobních dat k podpoře zlepšení obchodních výsledků – nemohou se již dočkat odborně implementované analytiky. I kdyby byl k dispozici dostatek specialistů pro datovou analýzu, ne každá společnost má čas nebo finanční prostředky na využití jejich služeb. Tento nástroj strojního učení vytváří výkonnou analytiku z vaší automatizační infrastruktury, a to zcela bezbolestně – přičemž přináší kýženou hodnotu jen několik okamžiků po jeho zapojení do systému Logix,“ dodává Jonathan Wise.

Diagnostika modulu Project Sherlock nabízí výrazné snížení počtu falešných poplachů ve srovnání s jinými řešeními umělé inteligence díky svému modelování na bázi fyzikálních veličin a svému základu v průmyslových aplikacích. Umělá inteligence modulu Project Sherlock může například zjistit, zda posun teploty kotle souvisí se záměrnou změnou v provozních operacích před ním, nebo s abnormalitou, jež vyžaduje nápravu.

Počáteční verze modulu AI Project Sherlock bude obsahovat hotové šablony pro provozy kotlů, čerpadel a chladičů, ideální pro procesní nebo hybridní aplikace. Uživatelé mohou modelovat i další aplikace prostřednictvím průvodců.

Priority a intervaly v rámci komunikace s modulem určuje procesor, takže uživatelé mohou volit, kolik dat je přenášeno. Modul nenavyšuje ani zátěž procesoru, ani síťový provoz. Pilotní projekty využívající AI modulu Project Sherlock jsou v provozu a přinášejí své výsledky již po dobu 18 měsíců. Zákazníci si budou moci modul zakoupit od poloviny roku 2018.

Tento nový nástroj umělé inteligence je součástí většího, stále se rozšiřujícího ekosystému nabídky společnosti Rockwell Automation v oblasti analytiky, která probíhá v rámci celé výrobní haly pro zařízení, stroje a systémy a rovněž v celopodnikovém rozsahu. Vývojáři společnosti Rockwell Automation koncipují propojení tak, aby uživatelé využívající nástroje FactoryTalk Analytics for Devices, mohli s modulem AI Project Sherlock komunikovat přes rozhraní chatbotu Shelby a akčních karet. Analytiku z modulu AI Project Sherlock bude snadné integrovat do platformy FactoryTalk Analytics, a tím začlenit data z výrobní haly do podnikových informačních strategií.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Michaela Dušková

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.