Nejnovější verze systému DCS PlantPAx propojuje pracovníky prostřednictvím chytřejšího a intuitivnějšího rozhraní

Nové funkce moderního DCS systému od Rockwell Automation pomáhají s digitální transformací operací řízení procesů a zvyšují hodnotu napříč celým závodem

Nejnovější verze distribuovaného řídicího systému (DCS) PlantPAx od Rockwell Automation umožňuje průmyslovým výrobcům vytvářet chytřejší, produktivnější a lépe chráněné operace. K funkcím nového systému patří intuitivnější struktura a možnost zobrazení kontextových informací o veškerém vybavení závodů. Tato vylepšení pomáhají s digitální transformací procesních operací – přispívají k vytvoření propojeného podniku s rychlejší dodávkou na trh a nižšími celkovými náklady na vlastnictví.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„DCS systém PlantPAx již dlouhou dobu prostřednictvím škálovatelné automatizační technologie a otevřených komunikačních standardů zajišťuje propojení celého závodu,“ říká Kris Dornan, Business Development Manager pro systém PlantPAx ze společnosti Rockwell Automation. „Rockwell Automation nyní přidává další funkce, díky nimž mohou operace procesního řízení v rámci celého výrobního závodu poskytovat větší hodnotu.“

Chytřejší systém – tato verze systému za pomoci podpůrných technologií zpřístupňuje DCS systém malým až středním podnikům. Díky konsolidaci serverů do jednoho počítače mohou aplikace implementovat kompletní sadu funkcí moderního systému DCS. Toto zjednodušení, které lze využít jak ve virtuálních, tak ve fyzických počítačích, zkracuje dobu nutnou k technickým pracím, snižuje počet licencí a zmenšuje prostorovou náročnost systému až o 75 %.

Moderní DCS systém je také vybaven rozšířenou knihovnou, která podporuje zařízení pro ochranu elektrické sítě a využívá standard EtherNet/IP i IEC-61850. Propojení elektroinstalačních funkcí s řízením přispívá k rozšíření integrace celého závodu, a tudíž k lepšímu řízení. Nová nabídka standardních ovládacích panelů navíc usnadňuje implementaci a snižuje rizika při uvádění systému do provozu.

Vyšší produktivita – systém obsahuje rozšířenou knihovnu objektů procesů, které zlepšují lidskou interakci s procesy, včetně zpracování alarmů a neobvyklých událostí. Zjednodušený design obrazovek nabízí intuitivnější uživatelské prostředí, které usnadňuje školení a podporu. Knihovna obsahuje také šablony pro sledování událostí, které optimalizují zobrazení informací o událostech v reálném čase nebo historických dat.

Lepší ochrana – systém DCS PlantPAx nyní umožňuje uživatelům definovat přístupová práva podle role i podle oblasti, což přináší novou úroveň zabezpečení prostřednictvím ověřování a přístupových oprávnění. Tato verze systému také rozšiřuje možnosti komunikace pomocí vzdálených v/v a rozšiřuje hodnotu konvergovaných architektur pro celý závod.

„Nejnovější verze našeho DCS systému PlantPAx nabízí funkce vycházející z cenných připomínek uživatelů procesních aplikací a opírá se o oborové standardy. Vzniká tak chytřejší, intuitivnější a lépe chráněný systém pro široké spektrum procesních průmyslů,“ říká Jim Winter, ředitel globální divize procesů ve společnosti Rockwell Automation. „Tyto inovace pomáhají firmám využívat moderní systém DCS ke snazšímu zvyšování zisků prostřednictvím integrace celého závodu a vytvoření propojeného podniku.“

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.