Sjednocení bezpečnostní normy IEC/ISO 17305 se ruší

Zrušení bezpečnostní normy IEC/ISO 17305

Sloučení dvou globálních norem o bezpečnosti strojů není snadný proces. A tato skutečnost byla jasně zřetelná, když došlo ke zrušení příprav normy IEC/ISO 17305 ke konci loňského roku.

Tato norma sjednocující bezpečnostní normy ISO 13849 a IEC 62061 měla podle harmonogramu vstoupit v platnost v roce 2017. V současnosti je proces tohoto sloučení na nespecifikovanou dobu přerušen.

Jaký je k tomu důvod? Nepříjemný aspekt známý pod označením čas.

Množství rozdílů, které existují mezi těmito dvěma normami, se jednoduše ukázalo být příliš velké na to, aby se s ním technická komise agentury ISO mohla vypořádat ve stanoveném časovém rámci. V důsledku toho se komise rozhodla celý projekt momentálně zrušit.

Tím není řečeno, že je možnost sloučení norem zcela mrtvá. Je pouze neomezeně, a možná s konečnou platností odložena.

Budoucnost by měla být jasnější po dalších plenárních zasedáních komisí IEC/TC 44 a ISO/TC 199, která se budou konat v říjnu 2016 a březnu 2017.

Posun k jediné, globální normě


Novinky o opuštění myšlenky na vytvoření normy IEC/ISO 17305 mohou být úlevou pro ty, kteří se báli možných nejasností nebo podstatných změn vyplývajících ze sloučení příslušných dvou norem.

Základní metodologie a požadavky obsažené v ISO 13849 a IEC 62061 by však neměly vyžadovat žádné podstatné změny. Ve výsledku by konstruktéři strojů zřejmě dospěli k názoru, že jejich předchozí přechod na řízení se těmito dvěma normami by z dalšího přechodu na sloučenou normu učinil relativně zvládnutelnou a bezproblémovou záležitost.

Dvojice technických zpráv může rovněž pomoci k zmírnění obav ohledně zmíněné sloučené normy. Tyto zprávy, vydané souběžně v roce 2010, ISO TR 23849 a IEC/TR 62061-1, poskytují užitečné interpretace těchto dvou norem a rovněž přehled aplikací, na které se tyto jednotlivé normy vztahují. Tyto zprávy se mohou stát užitečným zdrojem pro kohokoli, kdo se pokouší lépe pochopit vztahy mezi těmito dvěma normami a oblasti, ve kterých se mohou vzájemně prolínat.

S ohledem na tyto skutečnosti by se na případné obnovení procesu slučování mělo nahlížet jako na příležitost, nikoli jako na potíž. Došlo by tím k vyjasnění a zjednodušení nesouladů, které v současnosti existují mezi těmito dvěma normami. Navíc by to pomohlo nasměrovat konstruktéry strojů na jedinou, globální normu, která by jim umožnila konstruovat bezpečnější, konkurenceschopnější strojní zařízení.

Revize norem IEC a ISO

Aktuálně začínají práce na aktualizaci norem ISO 13849 a IEC 62061. U každé z nich se předpokládá vydání revizí v průběhu několika let.

Co můžeme očekávat v těchto aktualizacích?

Jedna z možných změn v rámci ISO 13849 by mohla zahrnovat určité zjednodušení z hlediska nároků na kvantifikaci a výpočty pro jednoduché a deterministické systémy. Potenciální doplňky a zlepšení normy IEC 62061 se mohou týkat nových faktorů, jako jsou například bezpečnostní informace, aby bylo možné normu využít pro širší rozsah typů zařízení a strojů.

Práce, které již byly na IEC/ISO 17305 dokončeny, jsou nyní k dispozici v rámci obou norem, a mělo by se jim pomoci docílit požadavků aktualizovaných norem a s vyhověním jim.

Aktuálně by měli konstruktéři strojů zaměřit svou pozornost na pochopení ISO 13849 a IEC 62061. Tím se pomůže usnadnit přechod na revidované normy v okamžiky, kdy tyto vstoupí v platnost. Důsledné obeznámení s uvedenými dvěma normami rovněž zajistí, aby výrobci strojů pohodlněji přecházeli k sjednocené normě až (pokud vůbec) nastane příslušný čas.


Derek Jones
Zveřejněno 19 Září 2016 Autor Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.