Zachovejte odolnost vůči rezonanci díky adaptivnímu ladění u měničů

Měniče snižují poškození mechanickou rezonancí

Vžijte se do této strašidelné situace: Stroj začíná skřípat a vibrovat tak silně, že si myslíte, že se rozlomí na dvě půlky.

Takový incident může být výsledkem mechanických rezonancí způsobených zátěží připojené k motoru. K rezonancím přispívá množství konstrukčních faktorů, jako například fyzické rozměry, zvolený materiál a postup instalace. A ačkoliv zaměstnanci obvykle závadu nějak operativně vyřeší, aby mohli obnovit proces výroby, problémy s rezonancí mají pro vaše stroje a váš podnik dlouhodobé následky.

Dříve podobné rychlé odstranění závady za účelem vyřešení rezonance snižovalo výkonnost nebo mělo za následek plýtvání energií.

Nové nízkonapěťové střídavé frekvenční měniče s adaptivním laděním vám mohou pomoci lépe bojovat proti problémům s rezonancí, a vaše stroje tak pracují s vyšší výkonností a s nižšími náklady. Během výroby měnič identifikuje problém a aplikuje odpovídající řešení – ve výsledku máte výkonnější stroj zohledňující změny, které na něm probíhají.

Můžete o těchto měničích přemýšlet jako o ochranných prvcích. Důsledně sledují vaši aplikaci z hlediska výskytu nežádoucí rezonance. Pokud objeví něco, co je špatně, mohou spustit alarm, nebo se dokonce samy pokusit daný problém vyřešit. A tím, že vám tyto měniče pomáhají vyhrávat stálou bitvu proti rezonanci, mohou vám rovněž pomoci k dlouhodoběji fungujícímu provozu a snížit vaše náklady na opravy a energii.

Naše pohony PowerFlex 755T s adaptivním laděním dokážou detekovat a snadno omezit problémy s mechanickou rezonancí, vaše stroje poběží lépe a vy ušetříte.

Chraňte potenciál svých strojů

Rezonance jsou často důsledkem mnoha rozhodnutí v konstrukční fázi stroje, kdy příslušný konstruktér může, ale také nemusí posoudit na odpovídajícím modelu množství ovlivňujících parametrů. K parametrům známým z už během návrhu patří například tvar zátěže, výběr materiálů, rozměry nebo hmotnost. Mezi neznámé proměnné u konstrukce patří tolerance, montážní procesy a charakteristiky motoru. Rezonance se mohou v průběhu času měnit v důsledku běžného opotřebení strojů. To se týká například aplikací, kde se používají prodloužení hřídele nebo velké zátěže, jako například navíječe.

Dřívějším přístupem k řešení rezonancí bylo snížit parametry zesílení regulátoru. Tento krok může zastavit skřípání a vibrace stroje, ale současně sníží jeho výkonnost. V průběhu času se to negativně projeví na vaší výrobní kapacitě a zpomalí to vaši schopnost reagovat na potíže.

Střídavý frekvenční měnič s adaptivním laděním využívá pokročilou analytiku k průběžnému vyhledávání a detekci různých typů rezonance. Takový měnič může obsluhu v reálném čase upozornit na případné problémy, a vy tak můžete rychle jednat. V pokročilejších konfiguracích měnič může využívat speciální filtry k omezení rezonance namísto snížení zesílení procesoru.

Tato schopnost automatické opravy problémů vám umožní udržovat vysokou úroveň výkonnosti, jakou od vašich strojů očekáváte. V závislosti na charakteristice zátěže jsme při používání adaptivního ladění zaznamenali dvakrát až čtyřikrát vyšší výkonnost.

Střídavé frekvenční měniče s adaptivním laděním vám rovněž umožňují sledovat rezonanci v průběhu času a naplánovat opravy na dobu, kdy to podmínky dovolí. Tento přístup vám pomůže postupovat chytřeji, řešit problémy proaktivně během naplánovaných časových oken určených pro údržbu. Díky tomu tak nemusíte tyto činnosti vykonávat náhle uprostřed probíhající výroby.

Chcete-li zjistit více o měničích s adaptivním laděním, podívejte se na nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex® 755T s technologií TotalFORCE®.

Brian Fast
Zveřejněno 12 Srpen 2019 Autor Brian Fast, Senior Project Engineer, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.