Získejte odpočet času do odstávky zařízení díky funkci prediktivní údržby měniče

Střídavé měniče odpočítávají čas do odstávky

Znáte přesně okamžik, kdy dojde k selhání vašich důležitých výrobních prostředků? Co by mohlo být jinak, kdybyste tento okamžik znali?

Představte si, že místo rychlého zajištění nápravy po neočekávané poruše jednoduše sledujete chod zařízení a blíží se okamžik poruchy a díky tomu si snadno naplánujete její vyřešení. Pravděpodobně budete mít větší klid a méně starostí s neočekávanými poruchami a neplánovanými prostoji, které se s nimi pojí. Pravděpodobně také dokážte dosáhnout finančních úspor snížením nákladů na údržbu a náhradní součásti.

V současnosti již schopnost „odpočítávání času do poruchy“ vašich zařízení není jen zbožným přáním. Taková schopnost je dnes něčím, co můžete nasadit u nových střídavých frekvenčních měničů, které zahrnují pokročilou vestavěnou funkcionalitu pro prediktivní údržbu.

Agnostický + adaptivní = přesný

Prediktivní údržba může nabídnout odlišnou úroveň přesnosti.

Například některé produkty jsou nakonfigurovány na základě předpokladů, jako jsou provozní podmínky, za kterých budou použity. Pokud je produkt nastaven pro provozní podmínky s nejvyšší možnou teplotou, ale následně je používán v klimatizovaném prostředí, pravděpodobně upozorní uživatele na nutnost údržby či výměny dříve, než to je skutečně nutné. A i když to je lepší přístup k údržbě než čekat na selhání zařízení, neumožňuje vám to získat maximální výkon či hodnotu z vaší kapitálové investice.

Naproti tomu nové střídavé frekvenční měniče s prediktivní údržbou jsou nakonfigurovány pomocí agnostických algoritmů. To znamená, že měnič nebude činit žádné předpoklady ohledně použití či provozních podmínek, v nichž ho nasadíte.

Místo toho bude měnič prvních 30 dní provozu ukládat informace o zatíženích při daném způsobu použití. Bude používat vestavěné snímače k monitorování různých faktorů zatížení, například teploty, napětí, proudu a rychlosti. Pak použije modely k převodu těchto faktorů zatížení na data o spotřebě za reálného provozu pro kriticky důležité součásti, jimiž jsou například ventilátory a kondenzátory.

Po 30 dnech bude mít měnič dostatek informací o tom, jak ho v dané aplikaci používáte, a to na základě skutečných, nikoliv předpokládaných, faktorů zatížení. I poté bude produkt nadále zjišťovat informace potřebné pro aktualizaci modelu používání, a to alespoň jednou za hodinu.

Střídavé frekvenční měniče s pokročilou prediktivní údržbou jsou rovněž adaptivní. Takže pokud do výroby zařadíte novou směnu nebo pokud měnič nasadíte na jiný stroj, znovu aktualizuje informace o svém používání a přizpůsobí předpokládané údaje o tom, kdy jeho součásti dosáhnou konce plánované životnosti.

Tyto schopnosti agnostického a adaptivního učení mohou pomoci pochopit skutečnou zbývající životnost kriticky důležitých součástí měniče. Umožňuje vám to nechat je pracovat tak, aby poskytly svůj celý potenciál. Pak můžete měnič, respektive jeho nejdůležitější komponenty, vyměnit až v okamžiku, kdy je to skutečně nutné.

Lepší náhled na optimalizaci údržby

Střídavé frekvenční měniče s pokročilou prediktivní údržbou vám mohou pomoci činit důmyslnější a přesnější rozhodnutí o údržbě.

Operátoři a technici budou sledovat údaje o konci životnosti s podrobností až na úrovni jednotlivých provozních hodin a lépe tak plánovat činnosti údržby. Mohou se nechat upozornit alarmem, když kriticky důležité součásti dosáhnou jistého procenta předpokládané zbývající provozní životnosti. Dokáží pak vytvořit plán údržby pro přesný den či směnu, kdy provedou výměnu součásti.

Měniče vám také pomohou získat informace o vlastní výkonnosti a optimalizovat je v rámci daného provozu.

Možná jste si všimli, že střídavé frekvenční měniče pracující v klimatizovaném prostředí mají delší životnost než ty, které pracují v prostředí bez klimatizace. Že se ložiska ventilátoru chladiče u daného měniče mohou opotřebovávat rychleji, pokud pracují v zařízení s vyšší teplotou. Lze tak určit, že prodloužení životnosti měniče a snížení nákladů na údržbu mají dostatečný smysl z hlediska financí a provozu, a vybavit zařízení potřebnou klimatizací.

Integrovaná prediktivní údržba

Jedním z nejdůležitějších aspektů střídavých frekvenčních měničů s prediktivní údržbou je to, že nabízí tuto schopnost jako integrální součást. Nevyžadují žádné doplňky či příplatky, abyste získali přístup k prediktivním informacím.

Údaje o zbývající životnosti součástí můžete odečítat přímo z měniče. Nicméně máte možnost zobrazovat data i ve vizualizačním softwaru v celém výrobním závodě či v cloudu. To vám umožní stanovit strategii prediktivní údržby, která odpovídá velikosti a potřebám vašeho provozu.

Chcete-li se dozvědět další informace o střídavých frekvenčních měničích, podívejte se na naše nové měniče Allen-Bradley PowerFlex® 755T. Používají naši patentovanou technologii TotalFORCE, poskytují špičkové možnosti prediktivní údržby a jsou navrženy pro aplikace s výkonem od 7,5kW do 4500 kW.

Garron Morris
Zveřejněno 23 Září 2019 Autor Garron Morris, Principal Engineer, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.