Splňuje vaše síťová infrastruktura výkonnostní potřeby?

Splňuje vaše síťová infrastruktura výkonnostní potřeby?

Při návrhu průmyslové síťové infrastruktury je dnes i do budoucna zapotřebí důsledně plánovat, pokud chcete zajistit požadovaný výkon. Do architektury řídicího systému se totiž integruje čím dál tím více zařízení.

Při výběru vhodného průmyslového přepínače pro vaši síť je nutné brát v úvahu řadu věcí a paleta všech dostupných možností může být leckdy matoucí. Společnost Rockwell Automation nabízí mnoho variant od neřízených přes polo- až po plně řízená přepínací řešení. Jak ale přijít na to, co je pro vaši průmyslovou aplikaci nejlepší? My vám rozhodování usnadníme.

Nejdřív musíte svou síť řádně posoudit a stanovit výkonnostní potřeby. Musíte najít ideální rovnováhu mezi funkčností a intuitivností a dbát na patřičnou cenu celé aplikace.

Neřízené i řízené síťové přepínače mají zjevně na úrovni portů společné výkonnostní charakteristiky, ale dle našich zkušeností to není vše, na čem záleží. To poznáte právě ve chvíli, kdy budete postaveni před problém rozšíření kapacity nebo migrace staršího zařízení na společný síťový protokol.

Tento webinář obsahuje další scénáře, které vám mohou pomoci s výběrem vhodného přepínače.

Řízené přepínače poskytují klíčové funkce, které jsou důležité pro optimalizaci výkonu vaší sítě. Rychlost portů jednotlivých přepínačů je pouze jedna strana mince, protože časem budete přidávat další zařízení a porty v zájmu připojení dosud nepřipojeného. A právě v těchto situacích můžeme vytvořit scénáře, které mají za následek nedostatečnou kapacitu sítě. Konektivita poskytuje data potřebná k optimalizaci procesů a zvýšení produkce. Když se tyto aplikace propojí, začnou se při optimalizaci výkonu objevovat rozdíly.

Je tedy na čase položit si otázku, zda počítáte s kapacitou sítě pro řešení nečekaných situací?

1. scénář: Představte si, že jste ředitelé výroby a zavolají vám, že kvůli chybě v komunikaci došlo k odstávce dvou výrobních linek.

Údržbáři chyby odstraní a stroje opět zprovozní. Jenže o deset minut později jedna z linek spadne znovu. Nyní zavoláte experty, kteří se podívají na plány vaší síťové infrastruktury.

Zjistili jste, že výrobní linka, která je momentálně odstavena kvůli údržbě, je připojena prostřednictvím jedné a té samé řídicí skříně a tým, který na odstavené lince pracuje, zapojí lokálně ethernetovou kameru, aby příslušnému expertovi na dálku zprostředkoval pohled na závadu stroje.

Nemůže to být náhodou zdroj příslušných chyb v komunikaci?

Neřízené přepínače nedisponují žádnými segmentačními prvky a nedokáží segmentovat zařízení do své vlastní domény, čímž by mohly snižovat riziko ovlivnění výkonu spojené s neznámými situacemi. A právě z tohoto důvodu kamera ovlivnila zatížení stávající sítě - důsledkem je riziko při nasazení a potenciální neplánovaná odstávka.

Uplatnění funkcí VLAN u polo- nebo plně řízených přepínačů takovou segmentaci umožňuje. Funkce Quality of Service (QoS) navíc u těchto řízených přepínačů stanovují priority provozu, což umožňuje stanovení priorit důležitého provozu ve přepínači, který byl sdílen dotyčnými dvěma systémy.

Blog: IIoT ve výrobní hale? Na to existuje aplikace

2. scénář: Představte si, že do vaší sítě někdo zapojí ethernetovou kameru na druhé straně závodu, aby umožnil vzdálené řešení problému s příslušným expertem. Ve svých provozech se staráte o polohování, bezpečnost a standardní řízení v celé společné síťové infrastruktuře s cílem optimalizovat náklady a zdroje. Jenže zjistíte, že kvůli chybám v komunikaci začínají v závodu padat další stroje.

Neřízené a polo- řízené přepínače nedisponují granularitou pravidel QoS umožňující podporu několika disciplín, jak je popsáno v tomto scénáři. Kamera po síti opakovaně odesílá velké obrázkové soubory a šířka pásma sdílených komunikačních cest je z tohoto důvodu plně vytížena. Ostatní zařízení tedy nepřijímají očekávané pakety a začínají se u nich projevovat chyby. To vše může vyústit v nákladnou odstávku.

Řešením může být využívání funkcí QoS. Naše plně řízené přepínače a přepínače s vysokým výkonem disponují QoS s rozšířenou podporou fronty, což umožňuje stanovení priorit důležitého provozu. Funkce Quality of Service v řadě plně řízených produktů jsou navíc optimalizovány pro škálování v rámci větších sítí, jak je popsáno v tomto scénáři. V zájmu další maximalizace výkonu jsou u těchto stejných rodin k dispozici funkce PTP, které pomáhají zajistit integritu služby synchronizace času.

Tyto běžné scénáře se mohou přihodit i vám. Když využijete maximální potenciál vhodných průmyslových přepínačů v kombinaci s našimi validovanými referenčními architekturami „konvergentního ethernetu pro celý závod“ (Converged Plant-wide Ethernet), získáte robustnější, zabezpečenou síťovou infrastrukturu umožňující optimalizaci výkonu a zdokonalení provozů. Tento webinář obsahuje další scénáře, které vám mohou pomoci s výběrem vhodného přepínače.

Jessica Forguites
Zveřejněno 2 Duben 2018 Autor Jessica Forguites, Technical Platform Lead, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.