Snižování rizik – bez zatáhnutí brzdy

Snižování rizik – bez zatáhnutí brzdy

Poptávka po elektromobilech vzrůstá, a proto i výrobci cítí tlak na realizaci nových, vzrušujících inovací a urychlení plánů pro spuštění jejich prodeje v zájmu získání tržního podílu.

U většiny startupů bývá plán spuštění prodeje po zkonsolidování investorských závazků zásadní prioritou. Jenže mnozí záhy velmi bolestně narazí na skutečnost, že úspěšné spuštění prodeje v programu elektromobilů je rovným dílem o technologických inovacích a snižování rizik.

Přihlédneme-li k cílům na začátku výroby (SOP) a vysokým očekáváním investorů, jak mohou výrobci elektromobilů budovat inteligentní, v budoucnosti využitelné výrobní závody a vyhnout se tak odkladům spuštění prodeje a dalším nástrahám?

Klíčem je uplatňování strategie založené na koordinovaném, profesionálním programovém řízení hned od začátku.

Profesionální globální řízení programu elektromobilů: Co to vyžaduje

Každé spuštění prodeje v programu elektromobilů se vyznačuje jedinečnými výrobními problémy a pro úspěšné programové řízení jsou obvykle nejdůležitější následující tři věci:

1. Poznejte komplexnost, která je neodmyslitelně spojená s výrobním procesem automobilů.

Pro nové výrobce elektromobilů jsou zdrojem síly disruptivní inovace. Být tím prvním, kdo přijde s novinkami, může mít samozřejmě zásadní vliv na postavení na trhu. Řada startupů se nechá svést rychlým zahájením výroby elektromobilů, jenže to je poněkud nesystematické. A tento přístup často končí nutností předělání konceptu strojních zařízení během náběhové fáze ve výrobní hale.

Proč se to děje? Výroba automobilů je nesmírně komplexní proces, který závisí na stejně komplexní globální síti dodavatelů. Implementace inovací a výrobních procesů navíc už z podstaty vnáší do spuštění prodeje další a další rizika.

Jak mohou výrobci elektromobilů tato rizika snížit? Vyplatí se věnovat čas vypracování plánu koordinovaného globálního spuštění, „udělat to dobře hned na začátku“ a vyhnout se tak nákladným přešlapům.

2. Zaměření na absolutní cíl: Inteligentní výrobní prostředí využitelné i v budoucnosti.

Elektromobilové startupy nesou tíhu zodpovědnosti vůči investorům a záměrně se zaměřují na počáteční SOP cíle. A to právem. Jenže pokud toto zaměření bude příliš úzké, může s sebou nést ušlé příležitosti v oblasti inteligentní výroby, které by mohly z dlouhodobého hlediska vést k optimalizaci efektivity a flexibility.

Hodnotné informace zasazené do správného kontextu jsou srdcem každého inteligentního závodu. Výrobci elektromobilů znají hodnotu smysluplných dat, ale až příliš často svá rozhodnutí vůbec neopírají o cíle.

Například výrobce, který se chystá do výrobní haly implementovat strategie prediktivní údržby, může zcela přehlížet nutnost specifikace snímacích technologií umožňujících rychlé zásahy. Nebo nemají zavedenou řídicí ani informační infrastrukturu, které by se snadno začlenily do firemních systémů a vnesly do prediktivních informací transparentnost.   

Kvalitně řízený program výroby elektromobilů poskytuje v zájmu předcházení těmto nástrahám pevný rámec, s jehož pomocí lze vyhodnotit všechny aspekty řídicích a informačních systémů ve výrobě. Síťová infrastruktura, výrobní proces, automatizační platforma, výběr vybavení a konečně i tok informací – to všechno musí být v souladu s cíli inteligentního závodu (Průmysl 4.0).

Začlenění „analýzy inteligentní výroby“ do všech současných i budoucích rozhodnutí o procesech a technologiích nespočívá jen v zefektivnění spuštění počátečního programu. Obnáší toho mnohem víc. Takový kontinuální přístup je navíc zárukou toho, že výběr bude škálovatelný, flexibilní a využitelný i v budoucnosti. 

3. Zaveďte pevnou disciplínu programového řízení: Začněte brzy. Aplikujte často.

Pokud mají být cíle inteligentní výroby a ostatních projektů efektivní, je samozřejmě nutné je formalizovat podle globálních projektových standardů a specifikací. Klíčem pro minimalizaci odkladů startupů a pro design „využitelný i v budoucnosti“ je raný vývoj standardů řízení a specifikací a jejich soustavné prosazování už u dodavatelů zařízení.

Je velmi nutné si uvědomit, že ačkoli se systém řízení pro nový program v oblasti elektromobilů typicky podílí na celkových výdajích asi 5 %, bez něj to prostě nejde. A špičková data, bez kterých se skutečně inteligentní provozy neobejdou, budou k dispozici jen za podmínky přísného dodržování specifikací – a plynulé integrace veškerého vybavení ve výrobní hale.  

Pro řadu výrobců je zapojení dodavatele automatizace s odbornými zkušenostmi z oblasti elektromobilů tím nejefektivnějším způsobem, jak docílit koordinovaného programového řízení, snížení rizik spojených se spuštěním prodeje a plnění cílů inteligentních závodů.

Přečtěte si tento příspěvek na blogu, který obsahuje nástin základních úvah při výběru dodavatele automatizačního řešení.

Larry Smentowski
Zveřejněno 1 Říjen 2018 Autor Larry Smentowski, Sr. Industry Consultant, Automotive & Tire, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.