Inteligentní snímače a průmyslový IOT

Inteligentní snímače a průmyslový IOT

Snímače jsou nezbytné pro zachycení základní diagnostiky průmyslových strojů a zařízení. Protože se ale mnohde lidé zodpovědní za údržbu těchto strojů blíží důchodovému věku, přichází nová mladší pracovní síla.

A přestože této nové generaci nedělá problém přizpůsobit se rychle se vyvíjejícím výrobním technologiím a souvisejícím datům, nemají se stroji tolik zkušeností jako ostřílení zaměstnanci.

Pro úspěch výrobce je proto klíčové, aby zaznamenal kontextová data a získal tak schopnosti prediktivní diagnostiky a využitelné údaje z celého výrobního podniku.

Technologie chytrého snímání tuto potřebu naplňuje, protože přináší hlubší vhled do stavu průmyslových strojů s cílem pomoci současným a budoucím generacím operátorů s optimalizací produkčních procesů.

Chytré snímače sice přináší klíčové informace o výrobním provozu, ale není nutné, aby byly touto technologií vybaveny všechny snímače. Je důležité vědět, kde a kdy implementovat funkce chytrého snímání.

Srovnání procesů

Chytré snímače napomáhají zefektivnit flexibilní výrobní provozy, které zahrnují časté změny linek s produkty různých velikostí.

Namísto toho, aby byla nutná ruční rekonfigurace pro každý produkt procházející linkou, je v řídicí jednotce snímačů uloženo více profilů, které pak mohou být zaslány snímačům dle potřeb konkrétních produktů. To znamená, že čas konfigurace snímače je značně zkrácen z několika minut na pouhé milisekundy, což optimalizuje vaše možnosti flexibilní výroby.

U většiny flexibilních výrobních aplikací je celá řada snímačů, u nichž je nutné provádět opakovaná nastavení. Často se stává, že způsoby konfigurace se mezi jednotlivými skupinami snímačů liší.

Důsledkem jsou zvýšené nároky kladené na operátora, který musí znát / pamatovat si přesný proces pro aktualizaci všech snímačů. Ruční rekonfigurace snímačů na jednom stroji může trvat až jednu hodinu. Přestože svou roli hraje také hodinová mzda daného pracovníka, největší dopad má ztráta výrobního času po dobu oné jedné hodiny. V závislosti na nákladnosti vyráběných produktů může mít ztracená produkce hodnotu až 200 000 $ denně.

Adaptace na měnící se pracovní sílu

Kromě zabránění výrobním ztrátám mohou chytré snímače zmírnit dopad změn pracovních sil.

S tím, jak pracovní síla stárne a ostřílení operátoři odchází do důchodu, přicházíte o mnoho zkušeností. Obecně se dá říci, že na každé tři pracovníky odcházející do důchodu připadá pouze jeden, který je nahradí. Zkušení operátoři dobře znají své stroje. Vědí o všech zvláštnostech svých zařízení a jak je řešit.

Spolu se zkušenými operátory odchází do důchodu také mnoho znalostí. Další generace pracovníků nemusí být nutně se zvláštnostmi strojů seznámena. Chytřejší a diagnosticky bohaté snímače budou mít pro tento přechod pracovních sil velké přínosy.

Dalším velice důležitým faktorem je, že funkce automatické konfigurace integrovaného chytrého systému snímačů vždy vysílá snímačům konzistentní hodnoty, což snižuje množství konfiguračních chyb nebo produkčních problémů, ke kterým může dojít v případě ručně provedených změn parametrů ze strany operátora, obzvláště pokud je nezkušený. Tyto hodnoty mohou být garantovány výrobcem vybavení k zajištění optimálního nastavení každého provozovaného stroje.

Pochopení nákladů na konfigurace snímačů u změn linek a také důsledky vyvíjející se pracovní síly jsou klíčem k poznání, zda je pro vás přechod na chytré snímače správný.

Pokud si stále nejste jistí, zda je váš provoz připraven pro chytré snímače, podívejte se na náš bezplatný webinář, přečtěte si naše předchozí příspěvky o chytrých snímačích a očekávejte poslední příspěvek na blogu k tomuto tématu.

Kevin Zomchek
Zveřejněno 30 Červen 2017 Autor Kevin Zomchek, Business Manager, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.