Nespokojte se s odškrtnutím položky - realizujte díky digitální transformaci své cíle

Realizujte své cíle díky digitální transformaci

Je tomu několik týdnů, co jistý ředitel závodu během jednoho z našich pravidelných setkání neskrýval nadšení z implementace první fáze digitální transformace ve své společnosti. A nyní už dokonce chystají druhou fázi.

Samozřejmě jsem mu pogratuloval a hned jsem se také začal zajímat o to, jaký konkrétní firemní problém tím řeší. To ho na chvíli vyvedlo z míry a pak odpověděl: „Vlastně nevím.“

Není to žádná výjimka, vídám to častěji, než by se zdálo. Společnosti ve farmaceutickém průmyslu vědí, že datově orientovaná transformace je cestou kupředu. Investují do nejmodernějšího hardwaru a softwarových řešení, jenže pak už často neberou v úvahu jednotlivé problémy, které transformace může řešit.

Kolem technologií se strhl obrovský boom a spoustu toho, co vidíme kolem sebe, má na svědomí Průmysl 4.0. Už jsem dokonce zaslechl i něco o Průmyslu 5.0 a dokonce i 6.0... skončí to vůbec někdy?

Investice do technologií je jenom malým dílkem v celé skládance. Společnosti musí uplatnit holistický přístup, prozkoumat všechny aspekty svých provozů, následně prověřit dostupná řešení a určit to, které nejlépe odpovídá obecným cílům.

Na co mít Ferrari, když neumíte řídit. Samozřejmě, navenek vypadá skvěle, jenže vůbec nedokážete ocenit hodnotu, kterou vám může přinést. A přesně o to tady jde.

Zejména v oblasti softwaru pozorujeme, že čím dál tím víc našich farmaceutických zákazníků vyhledává řešení, která jim umožní personalizovat produkty, snížit náklady, zeštíhlit provozy a zároveň uvádět produkty na trh rychleji.

Ovšem i ve farmaceutickém průmyslu hrají roli další skutečnosti, hlavně co se týče regulací a dodržování předpisů a nařízení. A v důsledku těchto skutečností se velká část práce vkládá do datových možností a integrace, nejen z hlediska sběru dat, ale i z hlediska práce se správnými daty a jejich využíváním při rozhodování. U tohoto příkladu se doslova nabízí jedna otázka: důvěřují svým datovým výstupům a výsledkovým přehledům?

Jednorázová řešení podporují úspory z rozsahu... ale pouze pokud se implementují správně. Přečtěte si náš blog a zjistěte víc!

Zákazníci nám říkají, že chtějí získat ze všech těch dat ve svém dodavatelském řetězci hodnotné informace, které by pak mohli nějak zužitkovat. Při debatách o této problematice většinou lidé reagují následovně: „Řekněte mi nějaký příklad využití.“

Jak ale může člověk dát nějaký příklad využití pro něco, co nezná? Nejčastěji slýcháme: „Chceme uvádět produkty na trh rychleji“ nebo „chceme, aby FDA naše produkty schvalovala rychleji“. A obojí obnáší shromažďování obrovského množství dat. A na tohle odpovídáme: nezaměřujte se na první příklad využití – mějte vždy na paměti všechny ostatní cíle, kterých můžete s těmito daty dosáhnout.

Čím víc jsou data uspořádaná, tím víc z nich například získáte trendů nebo korelací. Dokonce můžete začít dělat predikce pomocí analytických nástrojů, které vám umožní identifikovat oblasti, kde je prostor pro zlepšení v rychlosti a efektivitě.

Ale budou brát v úvahu všechny důsledky? Prudký nárůst objemu dat vede ke vzniku nových pracovních pozic. Už jsem viděl „růstové inženýry“ a „datové vědce“, jejichž úkolem bylo nasazovat algoritmy vyhledávající korelace a cenné informace.

Jenže efektivní mohou být pouze tehdy, pokud berou v úvahu širší kontext a mají přehled o všech disciplínách – jinak to budou pořád jenom izolovaní pracovníci s rozhodovací pravomocí, kteří budou pracovat na plánu určeného k odstranění těch samých datových sil, která právě znovuvytvořili.

Určitě existuje celá řada algoritmů, které dokáží řešit jednotlivé scénáře, ale algoritmy nedokážou pracovat na bázi kontextové či koncepční inteligence. Tento typ analýzy a rozhodování musí provádět člověk. Což nás vede k dalšímu problému: mají vaši lidé ten správný soubor zkušeností?

Společnosti musí lidi řídit a školit je, aby se naučili s touto novou kybernetickou inteligencí spolupracovat. Musí být schopni si položit otázku: „Co musím udělat pro učinění moudrého rozhodnutí?“ a ne „Co se z těch dat dozvím?“

Moje rada tedy zní. Neimplementujte technologie jenom pro technologie samotné. Mějte plán – mějte hned několik plánů a smiřte se s tím, že některé padnou.

Dbejte na to, aby první fáze nebyla jenom o odškrtnutí položky, ale implementujte ji, aby se vyřešil konkrétní stávající problém nebo aby se vytvořily základy pro řešení těch budoucích. Nenechte se zlákat módními slovy – pochopte přínosy a ptejte se, co vám to může přinést.

Naučte se implementovat technologie s vědomím, že se každých tři až pět let mění a celé to vyvažujte skutečností, že nám lidem může chvíli trvat, než se přizpůsobíme.

Mějte na paměti škálovatelnost, vylepšení, snadnost používání a případnou migraci. A jakmile tohle všechno zvládnete, digitální transformace by pro vás skutečně měla být tím vytouženým odrazovým můstkem.

Michel Huy
Zveřejněno 30 Červenec 2018 Autor Michel Huy, Director, Information Solutions, EMEA, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.