Propojení bezpečnosti s ekonomickými výsledky

Propojení bezpečnosti s ekonomickými výsledky

Pokud jde o bezpečnost v moderním automatizačním prostředí, existují dva velké důvody, proč by se měli vedoucí pracovníci snažit, aby dosáhli té nejvyšší možné úrovně.

Prvním a nejsamozřejmějším je bezpečnost vašich nejdůležitějších podnikových aktiv; v sázce je váš personál, vaši zákazníci a vaše značka. To platí bez ohledu na to, zda řídíte ropnou plošinu, nebo továrnu na výrobu spotřebitelských produktů.

Nemusím snad ani rozebírat, co znamená výskyt bezpečnostních chyb; vedoucí pracovníci v průmyslových podnicích jsou si velmi dobře vědomi příkladů jiných společností v jejich oborech, ve kterých došlo k úrazům, usmrcení nebo ztrátě reputace, a dokonce k právním krokům proti příslušným jednotlivcům.

Podívejme se tedy na druhý z velkých důvodů – ekonomické výsledky.

V průmyslových aplikacích se ve stále větší míře hledá konvergence mezi bezpečností a produktivitou, a to jak na praktické, tak i strategické úrovni. Hlavním aspektem, který tuto konvergenci umožňuje, je množství informací, které se vedoucím pracovníkům postupně zpřístupňuje díky interně stále propojenějším podnikům na principu Connected Enterprise.

Na úrovni jednotlivých zařízení jsou bezpečnostní procesory, měniče, motorové startéry a zařízení pro řízení pohybů dobrými příklady toho, jak bezpečnost již není brána jako něco navíc, ale spíše jako integrální součást konstrukce zařízení. A také toho, jak se očekává, že budou tato zařízení bezpečně pracovat v rámci funkční výkonnosti zařízení výrobních závodů.

I z hlediska řízení a provozu se, zčásti i díky bohatšímu objemu dat dostupných pro účely analýzy prostřednictvím stále se zlepšujících výrobních prováděcích systémů, (MES) stala bezpečnost jednou z oblastí, které se vedoucí pracovníci věnují s cílem zlepšení produktivity.

V jakékoli továrně bude vždy z principu nezbytné jednou za čas provádět údržbu a opravy. V těchto případech budou bezpečnostní systémy často vyžadovat vypnutí dané linky nebo aplikace.

V průběhu času se plánované i neplánované odstávky dají vyčíslit a velmi brzy se svým vlivem citelně a negativně projeví na produktivitě. Když tuto skutečnost známe, je zřejmé, že je důležité, jak rychle lze provádět bezpečnostní vypnutí a spuštění systémů, a rovněž to, do jaké míry dokáží vaše bezpečnostní systémy pomoci s identifikací a nápravou potíží.

Mnohá moderní řešení bezpečnostního automatizačního řízení dokáží zpomalit linku na bezpečnou rychlost stisknutím jediného tlačítka, a výroba tak může ve skutečnosti nadále probíhat i v čase, kdy technici zkoumají stávající problémy. Tímto způsobem lze omezit objem odstávek, snížit množství zmetkové výroby, a jelikož i opětovné spuštění linky nebo její uvedení na plnou rychlost je možné zajistit pouhým stiskem tlačítka, zkrátí se tím čas ztracený zdlouhavými postupy spouštění zařízení.

To, jak zařídit, aby bezpečnostní systémy pracovaly nikoli proti, ale ku prospěchu produktivity, je pro mne častým tématem rozhovorů s průmyslovými lídry v celé oblasti EMEA – což není překvapující, protože Rockwell Automation je světovým lídrem v oboru bezpečnostních řešení. Výchozím bodem, jak často říkám, je přesně vědět, co máte, a to jak z hlediska expertízy, tak i praktických potřeb, a také jaké aspekty dokážete měřit – jak jsou propojené vaše informační a provozní technologie.

Když se bezpečnost řídí jako funkce produktivity, je třeba zkontrolovat všechna přidávaná nová zařízení nebo modernizovaná starší zařízení z hlediska kompatibility a měla by se nechat integrovat do linky důvěryhodným servisním partnerem. Bezpečnostní audity jsou spíše plánovaný a regulovaný proces než něco, co se řeší zpětně nebo ve spěchu na poslední chvíli.

Ne všechny podniky mohou mít nezbytnou expertízu z hlediska bezpečnosti ve svém personálu, a proto je zásadní zvolit si ty správné, důvěryhodné partnery k zajištění bezpečnosti a rovněž zajistit příslušná bezpečnostní školení. Přemýšlejte o tomto tématu na principu „tří C“ – Culture (kultura), Compliance (shoda s předpisy) a Capital (kapitál). Toto jsou měřitelné faktory, které lze stále zlepšovat a které vám poskytnou nezbytnou základní informaci o vaší bezpečnostní vyspělosti.

  • Bezpečnostní kultura se týká toho, jak se vaše společnost chová – jejích hodnot, přístupů a principů.
  • Shoda s předpisy představuje procedurální aspekty a týká se toho, jak vaše společnost implementuje zásady a postupy pro zajištění shody s příslušnými normami.
  • Kapitál umožňuje měřit technické aspekty vaší společnosti a přijímání moderních technologií cílících na zlepšení bezpečnosti v kombinaci s produktivitou.

Pokud si chcete přečíst některé z mých předchozích příspěvků, nabízím vám zde několik odkazů:

Propojený rozhodovací proces pro výrobce.
Významní zástupci průmyslového podnikání se mě neptají na průmyslový internet věcí.
Ruku na srdce: Jak zabezpečený je váš podnik?

Rád bych poděkoval mnohým lidem, se kterými jsem dlouhodobě v kontaktu a mohu s nimi tuto konverzaci dále rozšířit prostřednictvím sítě LinkedIn nebo jinými přímějšími způsoby. Dostal jsem množství skvělé zpětné vazby, hovořil jsem s mnoha zajímavými lidmi a také jsem se toho mnoho naučil.

Pokud byste si přáli, abych napsal na blog nějaký příspěvek o jakémkoli konkrétním tématu, které se týká vás nebo vašeho oboru, dejte mi vědět.

Thomas Donato
Zveřejněno 3 Říjen 2016 Autor Thomas Donato, Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.