Proč záleží na genderové vyváženosti v průmyslu a co pro ni děláme

Proč mi záleží na genderové vyváženosti

Mám dvě dcery a chci, aby vyrůstaly ve světě, který bude nahlížet na jejich profesní ambice rovnoprávně, ať tyto ambice budou jakékoli. Jsem navíc prezidentem globální průmyslové společnosti pro oblast EMEA a naše společnost genderové vyváženosti přímo využívá v každé úrovni svého běžného i obchodního fungování.

Celý průmysl má v tomto ohledu před sebou dlouhou cestu. Když se podívám na začátek své kariéry, vzpomínám si, že na různých veletrzích člověk potkával samé bílé, šedovlasé může. Stejně tak nedávno jsem si na jednom významném německém veletrhu všiml v místnosti pouze dvou žen – a nakonec to byly headhunterky. Po celou dobu své kariéry jsem měl také tu čest spolupracovat se studenty z různých univerzit, kde to chodí úplně jinak. Je tam větší rozmanitost, ale na profesní úrovni se to vůbec nepromítá.

„Průmysl stojí před velkou výzvou, která spočívá ve zvýšení genderové rozmanitosti, a je to výzva, kterou musejí lídři z oblasti průmyslu přijmout na osobní úrovni. Společnost Rockwell Automation má řadu kvalitních, perspektivních partnerství, programů a přístupů k překonání tohoto problému. Ještě jsme to ale nerozlouskli – je to cesta, nikoli cíl. Podnikli jsme však řadu skvělých kroků, zvláště pak od roku 2007, kdy jsme představili naši Kulturu inkluze, která nám má pomáhat zlepšovat všechny aspekty inkluzivity. Naše Kultura inkluze získala v roce 2017 cenu Catalyst Award za inovativní organizační přístup s osvědčenými, měřitelnými výsledky v oblasti zaměstnávání, rozvoje a prosazování žen. O ceně napsala krásný blogový příspěvek Michele Matthai, vedoucí Kultury inkluze ve společnosti Rockwell Automation, který najdete zde.

Ženy v technických oborech? Přečtěte si tento blog od průmyslové inženýrky Lynn Siggins

Když už jsme u těch blogů, osobní pohled na to, jaké to je být ženou v technickém oboru a jak se věci za posledních 30 let změnily, najdete v tomto příspěvku od naší průmyslové inženýrky Lynn Siggins ze Spojeného království. Hovoří v něm i o tom, co mohou ženy technickým oborům přinést, o rozsahu výzvy, před kterou stojíme, i o některých klíčových krocích, jak ji překonat.

Lynn ve svém příspěvku zmiňuje radu Rockwell Automation Professional Women’s Council (PWC), která představuje jednu z platforem, v rámci které já osobně rozvíjím náš přístup ke genderové rozmanitosti ve společnosti Rockwell Automation (oblast EMEA).

Jedním ze zmiňovaných partnerství, které společnost Rockwell Automation v rámci Kultury inkluze navázala, je partnerství s organizací White Men as Full Diversity Partners (WMFDP). Školení organizace WMFDP se zúčastnilo více než 1 000 lídrů společnosti Rockwell Automation z celého světa a dále více než 4 000 zaměstnanců. Školení, kterého jsem se zúčastnil já, přestože jsem ke zvyšování rozmanitosti motivován na osobní úrovni, mi pomohlo otevřít oči vůči mnoha předsudkům, kterých se v rámci společnosti i firemní kultury nevědomky dopouštíme.

Ale to jsem odbočil. Říkal jsem vám, jak se osobně angažuji v radě Rockwell Automation EMEA PWC, kterou prosazuji. Moje role spočívá v podpoře a propojování pozic lídrů v rámci i mimo rámec společnosti Rockwell Automation. Mám pomoci vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a snazší odstraňování nastolených překážek. Posláním rady EMEA PWC jako celku je pomáhat ženám v rámci společnosti Rockwell Automation EMEA dosahovat jejich cílů a podporovat je při slaďování osobního a pracovního života. Jedním ze smyslů je výchova lídrů v řadách žen, vzdělávání a sdílení znalostí, networking, mentoring a vytváření vzorů, podpora osobních a profesních cílů a pěstování inkluzního prostředí. Jsem hrdým zastáncem těchto cílů a aktivní role při akcích a schůzích rady PWC mě nesmírně baví.

Jsme nesmírně pyšní na naši práci, která přináší výsledky a pomáhá nám získat uznání a motivaci do dalšího snažení

Lynn ve svém blogu naznačuje, že neméně důležitou součástí zvyšování genderové vyváženosti v průmyslu je i zvyšování zájmu žen o obory STEM (věda, technologie, technika, matematika). Ti, kteří sledují můj LinkedIn, se brzy dozví, že jsme v poslední době spolupracovali s organizací Greenlight for Girls a v rámci partnerství s programem Public Libraries 2020 jsme motivovali dívky k programování a rozšiřovali povědomí o důležitosti knihoven coby technologických zdrojů. Dobrovolníci ze společnosti Rockwell Automation si vzali na starost 25

dívek, věnovali se s nimi programování robotů Sphero a vzali je do Evropského parlamentu. Účast na tomto projektu byla velmi zajímavá. Když jsme u těch sociálních sítí, nezapomeňte sledovat obsah společnosti Rockwell Automation pod hashtagy #WomenThrive a #PeopleMatter – pravidelně pod nimi sdílíme další inspirativní příspěvky.

Urazili jsme dlouhou cestu, ale stále nás ještě pořádný kus čeká. Jsem však neochvějně přesvědčen, že prostřednictvím inkluzivity a rozmanitosti dokážeme lépe překonávat současné i budoucí průmyslové výzvy. Je to navíc svět, který chci pro své dcery, vlastně pro dcery všech. Stejně tak pro syny všech

Dal jsem si závaznou výzvu, že se zasadím o to, aby společnost Rockwell Automation byla v této oblasti aktivnější a efektivnější. Velmi mě zajímají výzvy a řešení, se kterými se potýkáte vy, a moc rád bych se z nich poučil. Zapojuje se vaše společnost aktivně do školení o rozmanitosti? Přijmete tuto výzvu? Snažíte se nějak zvyšovat zájem dívek a mladých žen o technické obory?

Thomas Donato
Zveřejněno 5 Únor 2018 Autor Thomas Donato, President, EMEA, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.