Jaké výhody přináší IIoT? Proč by ho měli těžaři přijmout?

Proč by měli těžaři přijmout IIoT?

Další průmyslová revoluce je tady. Nová technologická a automatizační řešení jsou katalyzátory rozvoje vašich těžebních činností – díky nim budete propojenější, efektivnější a produktivnější.

Aby mohli optimalizovat těžbu, těžaři musí být nejprve ochotni přijmout změnu. Přijmout internet věcí (IoT).

Co je to IoT?

Pojem IoT se tradičně používal pro všechno, co bylo připojeno k internetu. Dnes se však stále více používá k definování řady připojených „věcí“, které mohou sbírat, přenášet a vzájemně si vyměňovat data. Může zahrnovat chytré snímače, inteligentní zařízení a plnohodnotné integrované systémy a zařízení, které řídí vaše důlní operace.

Průmyslový IoT (IIoT), podkategorie IoT, se úžeji zaměřuje na požadavky průmyslových aplikací, jako je těžba.

Jsem těžař, jaké výhody mi může IIoT přinést?

Dříve než se rozhodnete přijmout vhodnou konkrétní technologii pro vaši společnost, musíte se nejprve zaměřit na vlastní obchodní strategii – jaké problémy se snažíte vyřešit? Jaké procesy chcete vylepšit? Aktuální problémy, očekávané výsledky a obchodní cíle vám pomohou vybrat správnou IIoT platformu nebo technologie, které vám budou nejlépe vyhovovat.

Představme si tři hypotetické příklady problémů v rámci těžebních operací a odpovídající „quick win“ projekty, které pomohou tyto problémy vyřešit.

 1. Jako zdroj hlavních provozních nákladů ve vašem dole byla identifikována nafta, ale váš provozní tým neměl úplný přehled o stavu jednotlivých nádrží ani o spotřebě jednotlivých zařízení. Důsledkem bylo, že tým nedokázal identifikovat potenciální možnosti úspor. Řešení: podávání zpráv vycházejících z informací, které zlepší sledovatelnost spotřeby nafty a maziv.
 2. Stejně tak jste neměli v reálném čase informace o výstrahách a trendech týkajících se počasí, prachu, hluku apod. Díky tomu zjistíte, že vhodným řešením je systém monitorování životního prostředí.
 3. Navíc se během jednoho roku třikrát porouchal váš hlavní drtič. Takže se začnete poohlížet po implementaci řešení základního monitorování stavu drtiče, které by vám pomohlo předvídat poruchy dříve, než nastanou.

Čistě teoreticky, těžební společnost potýkající se s výše uvedenými problémy by se mohla v rámci jejich vyřešení přiklonit k chytrým snímačům.

To však není tak snadné:

 • K tomu, abyste mohli sbírat a používat data ze snímačů čidel, budete potřebovat určitý typ softwaru anebo aplikace.
 • Moderní IIoT snímače „hovoří“ prostřednictvím mnoha jazyků a protokolů, proto aplikace, kterou si vyberete, musí být schopna sbírat a analyzovat data z různých zdrojů. Nechcete se omezovat pouze na jeden.
 • I když se zdá, že tyto tři projekty spolu nesouvisejí, implementace různých snímačů pro každý z nich by mohla vést k vytvoření tří odlišných systémů, a tyto izolované systémy by kolidovaly s vašimi plány na integrovanou a jednotnou sledovatelnost vašeho těžebního provozu.
 • Nakonec by každý systém prošel natolik specifickými modifikacemi, že by už nebylo možné ho jakkoliv dále doplňovat nebo zlepšovat.

Co kdybyste ale mohli použít stejný přístup – jedinou platformu – pro všechny tři různé projekty? Měli byste zvážit platformu IIoT!

Co je to IIoT platforma?

Platformu IIoT můžeme shrnout do dvou základních definic:

 • Je to integrovaný software, který dokáže shromažďovat a spravovat informace z různých snímačů, zařízení, sítí a dalšího softwaru napříč dolem. Zároveň zpřístupňuje informace, které lze s využitím vizualizačních a analytických nástrojů použít ve vhodných aplikacích.
 • Je to platforma s některými běžně dodávanými aplikacemi, která, a to je nejdůležitější, umožňuje rychlý vývoj aplikací buďto samotným uživatelem anebo společnostmi třetích stran. Například: aplikace s rozšířenou realitou, mixážní dashboardy, které dávají dohromady informace z několika zdrojů, anebo aplikací se strojovým učením.

Co NENÍ IIoT platforma?

 • Proprietární software používaný k integraci specifických zařízení a hardwaru dodavatele, který neumožňuje připojení jiných snímačů nebo vývoj aplikací jinými společnostmi třetích stran.
 • Architektura: řešení vázané na některé produkty a software od stejného dodavatele, které spolu vzájemně komunikují.
 • Software s určitou schopností shromažďovat a používat data z chytrých zařízení.

Vybírejte opatrně

Je jasné, že IIoT platformy přinášejí těžařům výhody – od širokopásmové konektivity až po lepší viditelnost dat. Před implementací by však těžební společnosti měly vynaložit úsilí, aby našly toho správného IIoT partnera.

Německá výzkumná společnost, IoT Analytics, vydala seznam aktuálních globálních poskytovatelů IoT platforem. Celý seznam nyní zahrnuje více než 450 společností, které se označují za poskytovatele IoT platforem. Vložte úsilí do výběru poskytovatele IoT a vyberte si toho, který nejlépe vyhovuje vašim činnostem, protože mnoho z těchto platforem pravděpodobně nebude vašim konkrétním aplikacím vyhovovat, a někteří z nich, přestože se označují za poskytovatele IoT, nemusí vůbec IoT ani IIoT umět.

Chcete-li se dozvědět více o IIoT řešení pro těžební průmysl od Rockwell Automation, navštivte stránku: https://www.rockwellautomation.com/cs_CZ/industries/mining-metals-cement/overview.page.

 

Fabio Mielli
Zveřejněno 15 Duben 2019 Autor Fabio Mielli, Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
 • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.