Průkopníci evoluce inteligentní výroby

Průkopníci evoluce inteligentní výroby

U mnohých znalostí, které jsou dnes považovány za běžné v rámci inteligentní výroby, lze jejich původ vysledovat v práci započaté před několika desetiletími – v práci, která nadále přetváří a formuje budoucnost pokročilé výroby.

K urychlení této procesu došlo v okamžiku, kdy jsme prostřednictvím posílení konektivity a softwaru byli schopni soustředit tisíce světelných paprsků, které doposud zářili souběžně, ale nikoli společně, do paprsku těsnějšího, laserového. Výsledkem této změny je vyšší produktivita pro výrobce po celém světě.

Průkopníci jen zřídkakdy vědí, jak jejich práce ovlivní svět. Dokud se jednoho dne nezastaví   a neprozkoumají ze současné perspektivy svou dosavadní cestu a potenciál do budoucnosti.

Před mnoha lety, když jsem definoval termín „The Connected Enterprise“, jsem si neuvědomoval úlohu, kterou tyto snahy mohou hrát v rámci čtvrté průmyslové revoluce, a naši schopnost hledat hodnotu v nejasných hranicích mezi fyzickým a digitálním světem.

Daný výraz jednoduše pojmenoval obsah toho, co potřebovali naši zákazníci – propojené přístroje, které by otevíraly nové a jasné průhledy do procesů; data a analytiku, jež by umožňovaly lepší a rychlejší rozhodování.

Naše řešení a způsob k dosažení těchto cílů tak mělo jasné zadání - vytvořit hladké propojení mezi lidmi, procesy a technologiemi prostřednictvím platformy The Connected Enterprise.

Bez snadných odpovědí

Zní to jednoduše, ale není to snadné. Jde o výsledek několika desetiletí, kdy člověk pokládal těžké dotazy, na které někdy dostával složité a neočekávané odpovědi. Jenže právě v těchto chvílích se všichni můžeme naučit nejvíc.

Konverzace i nadále nabírají na komplexnosti a náročnosti. Tím, jak se postupně mezi sebou slučují oblasti provozních technologií (OT) a informačních technologií (IT), shledávám, že častěji pracuji v jedné oblasti s odborníky, kteří jsou zcela nedotčeni druhou stranou mince.

Právě v tomto prostoru nacházíme naše největší příležitosti k tomu, abychom do něj vnesli změnu.

Hrdí partneři

Když říkám „my“, zahrnuji do toho i hodnotu, kterou k práci a inovacím přináší akademický svět.

Spolupracujeme jako partneři s akademickými kruhy, protože průmysl potřebuje lepší vhled do věcí a vliv na věci, které se učí a objevují studenti, a také přehled o tom, co tito budoucí pracovníci očekávají od kariéry související s inteligentní výrobou. Akademický svět potřebuje lepší vhled do aplikací v reálném světě, aby bylo zaručeno, že studenty připravuje na právě probíhající změny a na to, co je myslitelné v budoucnosti.

Inovace se rodí v bodě, kde se tyto dva světy vzájemně setkávají.

Ocenění jako uznání několika desetiletí výzkumu

Zisk ocenění 2019 M. Eugene Merchant Manufacturing Medal (Medaile M. Eugene Merchanta v oblasti výroby za rok 2019) od organizace ASME/SME je velká čest. Je tím významnější, že jsem byl nominován zákazníkem a ideovým lídrem v této oblasti. Toto ocenění potvrzuje, že naši zákazníci si cení naší práce i toho, že jim pomáhá dosahovat jejich cílů.

Ačkoli na plaketě je uvedeno mé jméno, jedná se o uznání, jež sahá za hranice mé vlastní práce. Já jako osoba jsem ambasadorem naší společnosti představující nejinteligentnější, nejinovativnější pracovníky v našem odvětví.

Znovu se ocitáme na vrcholu obrovské změny. Výroba tak, jak ji známe, bude již za několik málo let velice odlišná. Do popředí vstupuje nová generace, která bude stavět na technologii, jež dramaticky zlepšuje produktivitu a vytváří smysluplné pracovní pozice, kdy lidé a stroje pracují bok po boku, aby spolu dělali věci, které jsme si doposud nebyli schopni ani představit.

Společně rozšiřujeme možnosti lidské populace.

Sujeet Chand
Zveřejněno 1 Říjen 2019 Autor Sujeet Chand, Senior Vice President of Strategic Development and Chief Technology Officer, Rockwell Automation

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.