Produktivita – postřehy týkající se budování na zelené louce

Postřehy týkající se průmyslu na zelené louce

Samozřejmě, že téměř všichni vedoucí pracovníci v průmyslu, se kterými se setkávám, usilují o zvýšení efektivity a produktivity svých stávajících podniků. Je však nesmírně náročné udržet tempo prostřednictvím neustálých cyklů aktualizací a vylepšení, které udržují moderní průmysl životaschopný. Začleňování účinnějších systémů řízení, bezpečnosti, zabezpečení a výrobních informačních systémů do závodu, jakož i náhrada zařízení nacházejících se u konce své životnosti, vyžaduje specifickou kombinaci pragmatismu a vize. Jsem velmi hrdý na to, jak inženýři společnosti Rockwell Automation s těmito výzvami neustále rostou a pomáhají tak našim zákazníkům vytvářet produktivnější, efektivnější a udržitelnější závody bez ohledu na to, o jaké průmyslové odvětví se jedná.

Díky Rockwell Automation a Cisco a v praxi prověřené, dostupné a bezpečné architektuře sítě, v níž jsou data spravována za účelem zlepšení výkonnosti, je Jaguar F-PACE propojeným automobilem, který se bez problémů spojí s vašimi mobilními zařízeními.

Zlepšování stávajícího závodu však není jedinou kapitolou tohoto příběhu; v některých případech zákazníci budují zcela nový závod. V každém takovémto projektu na zelené louce je životně důležité udržení přísné koncentrace na produktivitu. To může znít jako samozřejmost, ale produktivita ve věku Propojených podniků musí být flexibilní a udržitelná – a to nejen z hlediska zařízení a systémů, které závod instaluje, ale také z hlediska způsobu, jakým závod zpracovává data pro co největší využití své pracovní síly a dodavatelského řetězce.

Z hlediska projektů na zelené louce je doba průmyslového internetu věcí nejaktuálnější. Vím, že mluvím za celý tým společnosti Rockwell Automation spolupracující s firmou Jaguar Land Rover, když říkám, že jsme velmi hrdí na to, že se můžeme podílet na dodávce nových, flexibilních a produktivních podnikových řešení pro takovouto značku. Byli jsme rovněž potěšeni, že jsme na veletrhu v Hannoveru mohli vystavovat nádherný automobil Jaguar F-Pace, který nám pomohl vysvětlit naši vizi propojeného podniku.

Jak říkám, zdá se samozřejmostí chtít, aby byl závod co možná nejproduktivnější, ale změny v posledních letech přinesly nárůst počtu možností při plánování produktivity a díky flexibilním technologiím i při zvyšování produktivity a trvalé udržitelnosti. Například technologie iTRAK a Magnemotion pomáhají manipulovat s díly a výrobky po závodu efektivněji a s menšími nároky na údržbu než tradiční metody. A co víc, mohou být naprogramovány a přeprogramovány tak, aby vykonávaly různé funkce v různých časech nebo pro různé kapacity. Tyto funkce lze měnit stiskem tlačítka (nebo spíše dotykem obrazovky), je tedy možné přidávat nové funkce pro nové linky nebo aktivity. To znamená výrazné snížení doby přenastavení, závod je tedy okamžitě produktivnější a je schopen se lépe přizpůsobit budoucím změnám.

Julian Ware vysvětluje, jakým způsobem spolupracuje společnost Rockwell Automation s Cisco Technology při výrobě modelu Jaguar F-PACE.

Pracují-li v plně propojeném podniku takovéto nové flexibilní manipulační technologie, mohou manažeři závodu těžit z uvolněného potenciálu svých dat. Díky bezprecedentnímu přehledu výkonnosti zařízení instalovaného v závodu mohou být data analyzována a využita jako podnikatelská inteligence. Tyto informace získané v reálném čase mohou pomoci zlepšit efektivitu údržby, snížit prostoje a měřit produktivitu novými způsoby. Přesun podnikové inteligence z úrovně stroje na úroveň výrobních informačních systémů a ERP podniku znamená, že se výroba může stát bezproblémovou součástí celého dodavatelského řetězce.

Byla snad někdy lepší doba na vybudování nového závodu? Jen stěží! Dobrou zprávou pro ty, kteří nemohou začít s nepopsaným listem papíru, je skutečnost, že stávající produktivita a flexibilita závodu může být zvýšena integrací novějších technologií v rámci „standardních“ aktualizací na konci životnosti zařízení. Zásady propojeného podniku mohou přinést obrovské výhody jakémukoli závodu, který přistupuje k prostředí ovládanému informačními technologiemi (IT) a operačními technologiemi (OT) strategicky za účelem lepšího využití dat, které již má k dispozici.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, co je možné ve vašem závodě, kontaktujte místního zástupce společnosti Rockwell Automation.

Thomas Donato
Zveřejněno 11 Září 2017 Autor Thomas Donato, Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.