Počítače u kormidla? Zjistěte, jak můžete pomocí umělé inteligence vylepšit strategii údržby

Pomocí umělé inteligence můžete vylepšit strategii údržby

Když slyšíte pojem „umělá inteligence“, představíte si scény ze sci-fi filmů nebo roboty přebírající vládu nad světem?

Nejste jediní. Zajímali jste se někdy, co umělá inteligence znamená ve skutečnosti? Nebo co to jsou „agenti“? Vám podobné společnosti již tuto technologii využívají k vylepšení svého provozu. Pro zachování konkurenceschopnosti i v budoucnu je to přímo nezbytné.

Jak může umělá inteligence pomoct provozovatelům produktovodů zůstat konkurenceschopnými?

Umělá inteligence zahrnuje inteligentní agenty, nebo prostě „agenty“, což jsou samostatné softwarové prvky, které získávají informace ze senzorů. Na základě těchto dat pak detekují vzorce nebo anomálie a pokud je to potřeba, upraví provozní parametry nebo informují obsluhu o potřebě lidského zásahu.

Možností, jak agenty využít v podnikání, je nespočet. Údržba zařízení je pro provozovatele produktovodů vždy náročná, protože ze své podstaty řídí provoz na dlouhé vzdálenosti, velmi často v odlehlých nebo neobydlených oblastech.

Zapojení agentů a umělé inteligence do údržby zařízení je pro začátek ideální. Agenti mohou sledovat výkon strojů, jako jsou elektromotory, generátory, čerpadla, kompresory a další pomocná zařízení. V některých případech pak mohou dokonce sledovat výkon samotného produktovodu, tj. měřit průtok, teplotu, tlak a hustotu přepravované látky.

Uvažte následující:

  • 85 % zařízení selže navzdory pravidelné údržbě (studie Boeing)
  • Třetina nákladů na údržbu je kvůli neefektivním metodám řízení údržby vynaložena zbytečně. (Maintenance Fundamentals 2nd Edition – R. Keith Mobley)

Skvělá příležitost ke zlepšení!

Můžete naprogramovat agenta, který odhalí potíže se zařízením kdekoli na světě ještě předtím, než dojde k poruše. To ušetří čas i peníze, které byste museli vynaložit na to, aby se do vzdálených koutů světa fyzicky vydal odborník, který by až na místě zjišťoval potřeby daného zařízení ve vztahu k výkonu a údržbě. Jakmile agent odhalí potenciální problém, vyzve váš personál k akci.

Co je agent?

V oblasti prediktivní údržby se často využívají tyto dva typy agentů: agenti pro poruchy a agenti pro anomálie.

Agenti pro poruchy jsou naprogramováni tak, aby v datech hledali vzorce, které souvisejí s již známými chybami. Jakmile je takovýto vzorec detekován, agent upozorní váš tým na hrozící poruchu a navrhne vhodnou činnost údržby.

Agenti pro anomálie hledají data, která se odchylují od dat běžného provozu. Pokud je odhalen nový vzorec, který je třeba prověřit, vždy upozorní váš tým.

Vytváření agentů pro poruchy i agentů pro anomálie je vcelku jednoduché:

  • Určete potřebná data
  • Nainstalujte senzory, které tato data zachytí
  • Nakonfigurujte agenty pro poruchy tak, aby rozeznali známé vzorce poruch
  • Nakonfigurujte agenty pro anomálie tak, aby rozeznali neobvyklé vzorce chování

Prediktivní sledování pro zajištění nejlepšího výkonu

Lidé jsou schopni identifikovat jednoduché a výrazné vzorce pomocí nástrojů pro sledování trendů a historických dat. Potrubní systémy jsou však často příliš komplikované na to, aby člověk mohl problém odhalit ještě předtím, než dojde k poruše.

Provozovatelé produktovodů po celém světě proto začínají využívat matematické modely prediktivní analýzy. Někteří dokonce zavádějí nástroje strojového učení, aby odhalili neobvyklý provoz v produktovodu a zajistili jeho neustálý špičkový výkon.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám umělá inteligence může pomoci změnit strategii údržby z plánované na prediktivní a vylepšit tak bezpečnost a provozní účinnost produktovodů?

Ross Otto
Zveřejněno 9 Červenec 2018 Autor Ross Otto, Program and Engineering Manager, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.