Přechod z tradičních spouštěčů na soft-startéry: jak vypočítat návratnost investice

Přechod z tradičních spouštěčů na soft-startéry

Vezměme si stránku z příručky štíhlé výroby a promluvme si o jednoduchém konceptu, kterému se v angličtině říká waste walk (inspekce odpadu).

Pro ty z vás, kteří nejsou s termíny okolo štíhlé výroby obeznámeni, waste walk (gemba) znamená plánovanou inspekci provozu s cílem vysledovat, co přesně se děje, a zaznamenat vzniklý odpad.

Odpad vyplývá z mnoha aspektů výrobního prostředí, včetně neefektivity v procesech, nadměrné přepravy či přesunů, defektů, prostojů atd. Cílem je vyhodnotit, jak celý proces probíhá a která práce či vynaložená energie nepřidává žádnou hodnotu, a tudíž se stává odpadem.

Možná se ptáte, jak tohle všechno zapadá do tématu tradičního spouštění motorů. Vysvětlím to.

Kolikrát jste už procházeli provozem a jen tak pozorovali automatizaci? Skutečnost je taková, že se často soustředíme jen na ty zřejmé věci spojené s tím, co známe nejlépe, jako třeba výroba aut nebo sušenek.

Ale strávili jste někdy třeba celý den s některým z pracovníků údržby? Většina údržbářských činností se při hledání způsobů redukce odpadu často přehlíží. Zvažte následující způsoby, kterými se opotřebování vybavení často řeší:

 • Výměna nebo oprava ventilů a pásů
 • Vyčištění nebo výměna filtrů
 • Výměna kapalin
 • Promazání součástek
 • Celkové čištění

Co kdyby se četnost těchto běžných preventivních údržbářských úkonů dala díky použití prostého soft-startéru snížit, nebo dokonce vyřadit?

 • Jaká je cena výměny nebo opravy ventilu jednou ročně oproti výměně nebo opravě čtyřikrát ročně?
 • Jaká je cena provedení preventivních údržbářských úkonů čtyřikrát za rok oproti jejich provedení dvanáctkrát za rok?
 • Kolik času každý rok padne na úpravu pásů a součástek pohonu?
 • Kolik stojí vyměnit nebo znovu sestavit pumpu či motor?
 • Jaké jsou environmentální dopady používání a likvidace maziv, olejů a lubrikantů?

Využití soft-startérů v těchto provozech může představovat snadný způsob redukce odpadu tím, že se minimalizuje čas a náklady spojené s údržbou vybavení. Údržbě to umožní soustředit se na další, potenciálně produktivnější činnosti.

Využití pozvolného spouštění místo tradičního tvrdého startu může navíc pomoct snížit opotřebení motoru a zařízení tím, že sníží celkové dynamické zatížení v průběhu spouštění. Ve spoustě případů se právě zde naprosto zbytečně vydává energie navíc.

A konečně když se podíváte na typický stroj nebo proces v průmyslové výrobě, 90 % motorů v těchto provozech má výkon méně než 10 HP (7,5 kW) a 82 % z nich pohání pumpy, větráky a kompresory.

Pro většinu provozů využívajících motory této velikosti jsou soft-startéry dostatečně kompaktní, aby se vešly do stejného prostoru, který zabírají tradiční spouštěče. Můžete tedy využívat výhody soft-startéru a zároveň nijak nenavyšovat potřebný prostor.

Nyní se nad konceptem waste walk zamyslete znovu.

Hledání odpadu vyplývajícího z opotřebování vybavení představuje skvělý způsob identifikace finančních pák potřebných k výpočtu skutečné návratnosti investice.

Pokud se na jeden den vžijete do role pracovníka údržby, najdete několik jasných – a možná také ne až tak jasných – způsobů, jak se zavedením technologie soft-starterů odpadu skutečně vyhnout.

Andy Jaap
Zveřejněno 5 Listopad 2018 Autor Andy Jaap, Business Manager, Rockwell Automation
 • Kontakt:

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.