Vystupte ze zavedených technik instalace: Nový přístup k bezpečnosti

Vystupte ze zavedených technik instalace

Lidem se často doporučuje „vystoupit ze zavedených kolejí“, aby se oprostili od svých obvyklých principů uvažování a řešili problémy novými způsoby.

Stejná koncepce byla přijata – doslova – při zavedení filozofie On-Machine[EC1] konstrukcí. Při tomto přístupu k návrhům systémů jsou automatizační ovládací prvky a další hardware, které jsou u tradičních konstrukcí umístěny v rozvaděči, přemístěny přímo na stroj nebo jednoduše blíže k dané aplikaci.

Možná si myslíte, že náročné podmínky výrobní haly nebo průmyslového provozu nejsou vhodné pro zabudování hardwaru přímo do ovládacích panelů. Řešení typu On-Machine [EC1] jsou však ve skutečnosti navrhována jako odolné prvky a specificky tak, aby plnila certifikace a jmenovité hodnoty z hlediska okolního prostředí, aby byla schopna provozu za těchto podmínek. Konkrétně se jedná například o používání pouzder s třídou krytí IP67 pro ochranu proti prachu a stékajícím médiím. Co však někteří inženýři nevědí, je to, že mohou výhody On-Machine řízení rozšířit i na konstrukci jejich bezpečnostních systémů.

Výhody pro výrobce OEM a koncové uživatele

Vyjmutí hardwaru ze samostatného krytu a jeho umístění do blízkosti stroje, rovněž známé jako decentralizace, mohou významně snížit požadavky systémů On-Machine na prostor v panelech. Požadavky na zapojení jsou rovněž nižší, protože přípojky součástí mohou být umístěny na stroji v podobě předkonfigurovaných systémů využívajících rychlospojky.

Výrobci strojů mohou této modularity a možnosti jednoduššího zapojení využít k vyrobení stroje na vlastním pracovišti při vyšší efektivitě nákladů, poté provést předběžné testy a následně stroj demontovat pro účely přepravy do provozu koncového zákazníka. Mohou rovněž využívat konstrukce typu On-Machine k vývoji standardizovanějších strojů. Například dopravníkové systémy, které byly dříve nabízeny pouze jako rozsáhlé, zakázkově vyráběné systémy, lze nyní vyrábět a prodávat jako standardní sekce o délce např. 3 metrů.

Koncovým uživatelům ve výrobních a průmyslových oborech mohou systémy On-Machine, které využívají předzapojené přípojky namísto ručního zapojování, pomoci ke zkrácení doby nezbytné pro spuštění a uvedení do provozu, k zlepšení spolehlivosti systémů a usnadnění postupu odstraňování potíží. Například v případě událostí, které si vynutí odstávku zařízení, mohou pracovníci namísto zkoumání zapojení komplexních panelů rychle izolovat problematická místa a lokálně vyměnit příslušné součásti, např. spouštěče nebo V/V. Systémy On-Machine fungují na principu plug-and-play, a koncoví uživatelé tak mají rovněž větší flexibilitu z hlediska relativně snadného přemisťování zařízení a doplňování systému o další součásti.

Bezpečnost na principu On-Machine

Stále rostoucí počet bezpečnostních produktů On-Machine umožňuje výrobcům strojů a koncovým uživatelům rozšiřovat své systémy On-Machine tak, aby splňovaly jejich bezpečnostní požadavky. To jim umožňuje těžit z výhod řešení On-Machine a současně podporovat shodu s těmi nejpřísnějšími současnými bezpečnostními normami.

On-Machine bezpečnostní procesory, jako například tento, poskytují kompletní objem schopností jako tradiční bezpečnostní procesory se specifikacemi SIL 3, CAT 4, PLe, přičemž však rovněž vyhovuje globálním specifikacím a jmenovitým hodnotám pro třídu krytí IP67. On-Machine bezpečnostní moduly V/V, jako například tyto, nabízejí podobné výhody a lze je instalovat kamkoli na stroji, včetně umístění do blízkosti snímačů a ovladačů pro umožnění kratších kabelových tras a nižších nákladů na zapojení.

Přepínače sítě Ethernet instalované přímo na stroj, jako například tento, mohou být rovněž velmi cenné tím, že poskytují možnost připojení do sítě i v aplikacích, kde je k dispozici jen minimální prostor v rozvaděči pro sítě systémové úrovně nebo kde není k dispozici vůbec, a rovněž pro provozy, kde jsou potřeba široce distribuované aplikace.

Přejděte k tématu Konstrukce strojů, kde si můžete přečíst článek, který nabízí další informace o výhodách On-Machine uspořádání bezpečnostních funkcí a rovněž důležité úvahy ohledně konstrukce pro účely implementace tohoto přístupu.

[EC1]Symbol je třeba použít pouze při prvním výskytu ochranné známky v rámci jednoho článku

Geoff Sieron
Zveřejněno 28 Listopad 2016 Autor Geoff Sieron, Global Product Manager & On-Machine Initiative Leader, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.