Nastartujte digitální transformaci s inteligentními propojenými zařízeními

Optimalizace? Jak můžete nabrat tempo

Když se řekne „inteligentní výroba“, v mysli každého manažera nebo člověka s rozhodovací pravomocí vyvstane jedna otázka: Kde začít?

Odpověď zní: U zařízení, které pomocí digitální transformace přeměníte na inteligentní a propojené stroje.

Přístup k výrobním datům umožňuje dodavatelům strojů řídit a optimalizovat aktiva, která dodávají zákazníkům. Díky tomuto přístupu mohou koncoví uživatelé lépe využívat své výrobní kapacity.  A mnohé výhody to přináší také systémovým integrátorům – ať už v procesu integrace samotné, tak i během následné údržby.

Jak to vypadá v praxi? 

V potravinářském průmyslu jde o udržení kvality tak, aby každé sousto chutnalo stejně. Ve farmaceutickém průmyslu musí být zajištěno správné dávkování. Ve světě energie se jedná o efektivní a bezpečnou výrobu.

Okamžitý nárůst produktivity

Nyní můžeme vzít data, která jsou přirozeným vedlejším produktem automatizačních procesů, a využít je k odemčení další úrovně produktivity.

Co nás tedy zpomaluje?

Jsme součástí tradičního konzervativního průmyslu. Jakmile lidé najdou způsob, jak dosáhnout svých výrobních cílů, obyčejně nechtějí nic měnit. Dnes je však třeba být agilnější než kdy předtím, jednat rychleji a udělat první krok k získání podílu na trhu.

Vliv informačních technologií (IT) nás nutí zrychlovat. My všichni – výrobci strojů, koncoví uživatelé, dodavatelé a partneři – musíme akceptovat potřebu rychlosti, která v minulosti prostě nebyla tak naléhavá.

Zrychlení pomocí investic

Strategické partnerství společností Rockwell Automation a PTC pomůže společnostem maximálně využít potenciál digitální transformace. Tuto možnost teď mají na dosah i společnosti, které doposud netuší, jaký dopad na jejich výrobu bude digitální transformace mít.

Play Video

Video: Společnosti Rockwell Automation a PTC se staly strategickými partnery, a mohou tak pomoci společnostem po celém světě při transformaci jejich fyzického provozu pomocí digitálních technologií.

S automatizačními a informačními technologiemi se mění to, jak, kdy a kde se v provozu vytváří hodnota. Představují digitální základnu poskytující výrobcům strojů i koncovým uživatelům vyšší konkurenceschopnost.

Investicí do společnosti PTC jsme udělali nejdůležitější krok k tomu, abychom dokázali zrychlit tempo a nabídnout v rámci platformy Connected Enterprise více inovací.

Pro mnohé výrobce strojů nebo koncové uživatele jsou data výchozím bodem. Pokud jsou správně shromažďována, analyzována, zobrazována a používána, mohou udělat skutečně zásadní převrat ve výrobním provozu.

Při vytváření infrastruktury schopné využívat data není konečným cílem pouze optimalizace stávajících aktiv, může dojít také k digitální transformaci celého podniku.

S těmito schopnostmi se před vámi otevře úplně nový svět. Využitím potenciálu dat získáte lepší analytiku, přesnější prognstiky, solidní adaptační techniky a možnost využít vizualizace nebo řešení s umělou inteligencí, která vám pomohou při návrhu, testování, instalaci, uvádění do provozu i údržbě.

Jde o více než jen přístup k datům – potřebná data zasazená do kontextu totiž přináší mnohé užitečné informace. A v dnešním prostředí je rychlost opravdu zásadní.

Rozšíření lidských možností

Spojí-li se technologické přednosti s nadšenými pracovníky, je možné dosáhnout čehokoliv.

Play Video

Pokud něco bez problému funguje, lidé to jen neradi mění a mají k tomu dobrý důvod. CEO společnosti Rockwell Automation Blake Moret vysvětluje, proč je načase dělat věci jinak.

Před chvílí jsem psal o tom, jak propojujeme představivost lidí s inteligencí strojů a rozšiřujeme tak lidské možnosti. Takto to vypadá ve výrobním prostředí: Propojujeme lidi, stroje a data napříč celým podnikem – díky tomu se výrobci strojů i koncoví uživatelé stávají efektivnější a produktivnější.

Výrobci strojů se zaměřují na zajištění budoucího bezproblémového fungování svých zařízení u koncových uživatelů. A koncoví uživatelé usilují o využití nových inteligentních a propojených možností, aby mohli těžit z inovací a zůstali konkurenceschopní v globálním měřítku.

Blake Moret
Zveřejněno 14 Leden 2019 Autor Blake Moret, Chairman and Chief Executive Officer, Rockwell Automation

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.