Kdy používat technologii IO-Link ve vašem provozu

Kdy používat technologii IO-Link ve vašem provozu

Chytré snímače — na rozdíl od standardních snímačů sdělují data, která napomáhají strojům fungovat efektivněji. Tyto chytré snímače umožňují výrobcům zachycovat kontextové a diagnostické údaje a využívat je napříč výrobním podnikem.

Chytré snímače přináší klíčový pohled na výrobní provoz. Není nutné, aby všechny snímače v závodě byly chytré. Jak jsme již psali v předchozích příspěvcích na blogu, jsou ideálními kandidáty pro přechod na „chytré“ snímače ta čidla, která se snadno zašpiní, nebo je nutné pravidelně měnit jejich parametry. Dalším případem, kdy je ideální využít chytré snímače, jsou ty aplikace, u kterých může dojít k poškození snímače.

Zhodnoťte své škody:

Některé snímače jsou náchylné vůči poškození způsobenému kontaktem se snímaným objektem. To je velmi běžné u induktivních snímačů přiblížení, kdy musí být snímač a snímaný díl velmi blízko u sebe.

Ve skutečnosti je kolize snímače a cíle nejběžnější příčinou selhání snímače. Běžné opotřebení stroje může způsobit, že se cíl dostane příliš blízko ke snímači, dojde ke kontaktu a povrch snímače se poškodí.

Dnešní chytré snímače dokáží uživatele upozornit ve chvíli, kdy cíle dostane ke snímači blíže, než by měl. Díky tomu lze včas provést úpravy a předejít poškození. Funkce časových značek na našem řídicím zařízení IP67 IO-Link dokáže události snímače lépe lokalizovat díky přidání času a data k události. A operátor stroje tak bude informován DŘÍVE, než zařízení selže.

Pracovníci údržby mohou provést servis na stroji během normálního cyklu údržby, a stroj tím pádem zůstane v provozu po maximální možnou dobu. Všechny podporované události snímače a zařízení a vstupní přechody budou časově označeny řídicí jednotkou IO-Link.

Změřte svému provozu teplotu:

Naše chytré snímače do řídicí jednotky odesílají také informace o své vnitřní teplotě. To může být velmi užitečné, pokud je váš stroj vystaven extrémním změnám klimatu.

Jako příklad si vezměme stroj s mrazákem v potravinářském průmyslu. Na vnější straně se nachází dopravník se snímačem přiblížení, který monitoruje, zda se dopravník pohybuje stálou rychlostí.

Občas se stane, že zmrzne snímač a/nebo montážní konzola. Konzola se pak ohne a poškodí hlavu snímače. Nejenže je nutný zásah údržby a výměna snímače, ale musí být vyslán také personál kontroly kvality, který se přesvědčí, zda produkt stále splňuje nebo překonává normy.

Taková událost spotřebovává další zdroje a způsobuje zdržení expedice produktu. Díky monitorování vnitřní teploty snímače lze předvídat a tím pádem také zabraňovat ztrátě dat, což znamená, že oddělení kontroly kvality již nemusí produkt testovat.

Výpočet nákladů konfigurací snímačů související s odstávkami kvůli poškození snímačů je klíčem ke zjištění, zda chytré snímače budou mít na váš provoz vliv.

Pokud stále ještě nevíte, zda jsou chytré snímače pro vás to pravé, podívejte se na naše dřívější blogy o chytrých snímačích a IOT a o tom, jak poznat, zda je váš provoz připraven na chytré snímače.

Více informací zjistíte také v tomto webináři

Kevin Zomchek
Zveřejněno 17 Červenec 2017 Autor Kevin Zomchek, Business Manager, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.