Vyrážíme na cestu k průmyslu nové generace

Je český průmysl připraven úspěšně vstoupit do další fáze?

Na tuzemském trhu průmyslové automatizace v poslední době platí, že hovořit o Průmyslu 4.0 je jedna ze dvou možností, jak oslovit širší publikum. Jelikož tou druhou by měly být televizní pořady o vaření, čemuž bych se raději vyhnul, položil jsem si proto obligátní otázku: Prožíváme novou průmyslovou revoluci, nebo pokračujeme v očekávané evoluční cestě?

Aniž bychom si odpověděli na úvodní otázku, je nutné dodat, že podstatnější bude až následující dotaz. Je náš lokální trh na očekávané změny spojené s nástupem automatizace a digitalizace připraven? Zajímavý pohled nabízí index zhotovený společností Roland Berger. Do čtyř skupin zde dělí státy podle jejich připravenosti a podílu průmyslu na HDP.

Zatímco v podílu průmyslu na hrubém domácím produktu patří Česká republika ke špičce, v připravenosti na nadcházející samotnou transformaci jsme daleko za současnými lídry. Zařazením mezi takzvané tradicionalisty tak nemusíme dohánět pouze Německo, Rakousko či Irsko. Velký potenciál se dnes přičítá také Belgii, Dánsku nebo Nizozemsku.

Optimismus v této oblasti mi dodává současná velká mediální podpora tématu a troufám si říct, že v otázkách osvěty dobře hraje svou roli také česká vláda. Nemyslím si totiž, že by právě zde měla podnikat razantnější konkrétní kroky, větší službu udělá, když se bude soustředit na problematiku technického vzdělávání. Dlouhodobá absence kvalitního technického vzdělávání v Česku přináší nový pojem – tzv. Vzdělávání 4.0, který jasně vystihuje potřebu modernizovat technické školství; pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky je progrese v tomto oboru nezbytně nutná a její nedostatek představuje dlouhodobě velký problém.

A ruku na srdce, vývoj, který německá vláda umně označila jako Průmysl 4.0 (respektive Industrie 4.0), je úzce spojen se snahou udržet konkurenceschopnou evropskou průmyslovou výrobu. Ostatně svůj vlastní program slučitelný s ambicemi Průmyslu 4.0 má dnes již takřka každá vyspělá země. Ať už se pak tento novodobý fenomén jmenuje jakkoli, v podstatě se vždy jedná o jedno a totéž.

Skoro se však zdá, že jsme zcela odbočili od jádra dnešního tématu. Pravda je, že titul revoluce může současným změnám na průmyslovém trhu zpětně udělit až delší časový odstup; já sám se aktuálně přikláním ke stále většímu táboru evolucionářů. Již před třiceti čtyřiceti lety lidé uvažovali o technologiích, které by umožnily to, co lze dnes nazývat Průmyslem 4.0 či u nás oblíbenějším termínem chytrá výroba. Až v důsledku mnoha změn, jež se udály za posledních 15 let, se tyto vize stávají uskutečnitelnými. Tuto budoucnost tvořily miliony inženýrských hodin, které vedly k rychlému internetu, větším a levnějším možnostem skladování dat a celkově ekonomicky reálnějším technologickým investicím.

Samozřejmě stejně evolučně vznikla také naše klíčová platforma nazvaná Connected Enteprise, která má za úkol zákazníkům umožnit přechod k chytré průmyslové výrobě. Bylo by bláhové myslet si, že jakékoli komerční řešení uspěje, když teprve po jeho vytvoření začnete přesvědčovat zákazníky o jeho přínosech. Všichni mají v první řadě svá očekávání spojená s vlastním provozem. Základními body je však vždy potřeba vyrábět rychleji, levněji a lépe využívat svá aktiva a zároveň minimalizovat rizika. A to jsou principy vlastní nejen našemu řešení, ale také samotnému konceptu chytré výroby

Výzev skrytých za příchodem výroby nové generace je stále poměrně dost. Nejedná se jen o možnosti, jak uplatnit koncept využití průmyslového internetu věcí či zvyšování mobility. Myšlenka továrny osazené tisícovkami chytrých senzorů zní také zajímavě, nicméně je utopická bez dostatečné konvergence oddělení informačních a výrobních technologií. Dobrou zprávou je, že propojování na úrovni MES a ERP dnes není neřešitelným problémem.

Zcela samostatnou kapitolou výzev i překážek přechodu k propojené výrobě je otázka bezpečnosti. Nejen strojní a procesní bezpečnost dnes patří mezi nejožehavější témata; nově a stále intenzivněji zaznívají směrem od zákazníků otázky na kybernetickou bezpečnost.

Musím uznat, že jsem byl překvapen, když jsem při jednání se zákazníky zaznamenal, že dříve často kladené dotazy na cenu již nepatří k těm nejvýznamnějším. Z mého pohledu zejména u větších společností nepanuje obava, že by řešení nedosáhlo adekvátní návratnosti. Rozhodujícím faktorem se zdá být důvěra v bezpečnost celého systému.

Vstup globálních hráčů na tuzemský trh s sebou přinesl technologickou vybavenost, díky níž řada firem přeskočila několik vývojových kroků. I přesto je potřeba vrátit se v myšlenkách k úvodnímu zasazení české ekonomiky v rámci připravenosti na příchod chytré výroby. Také nedávný místní projekt vedený Elektrotechnickou asociací ČR bohužel dokazuje, že většinu firem čeká na této cestě ještě spousta kilometrů.

Zajímavé však je, že i když základním pilířem vždy zůstanou moderní technologie směřující do výroby, skutečnou změnu, a tedy i konkurenční výhodu často přináší až individuality. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že stačí jediný člověk s dostatečným inovačním potenciálem a dostatečně zapálený pro věc, jenž dokáže posunout dceřiné výrobní firmy globálních hráčů ještě o kus dál než třeba mateřské společnosti ve vyspělých zemích.

Otázkou tedy není, zda čelíme revolučním či evolučním tendencím. Ptát bychom se měli, zda jsme na tyto změny připraveni a jsme-li ochotni této příležitosti využít ve svůj prospěch. Pevně věřím, že kdo v nich správně uvidí příležitost, bude po zásluze katapultován k lídrům ve svém oboru.

Pokud byste snad na své cestě k průmyslu nové generace tápali, nechte nás, abychom vám ukázali správný směr.

Tomas Babka
Zveřejněno 23 Březen 2017 Autor Tomas Babka, Sales Manager OEM, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.