Výrobci OEM se vyvíjejí v souvislosti s prosazováním chytré výroby

Výrobci OEM prosazují chytrou výrobu

V 70. a 80. letech 20. století se výrobcům často říkalo, že pokud nebudou využívat systém MRP, dlouho se ve výrobním průmyslu neudrží.

Totéž se dnes týká chytré výroby. Koncoví uživatelé ze všech oborů průmyslu mění své preference směrem k chytrým metodám výroby, aby dosáhli vyšší úrovně výrobní inteligence – tím zvýší kvalitu a produktivitu a umožní jim to přežít mezi konkurencí na trhu.

Toto platí obzvláště v silně regulovaném potravinářském a nápojovém průmyslu a v oblasti přírodních věd. V těchto průmyslových oborech musí výrobci zaznamenávat a ukládat procesní data z každé dávky, aby mohli prokázat, že plní požadavky na dobrou výrobní praxi (GMP) a požadavky na průmysl dané různými předpisy. FDA, EU a další správní orgány vyžadují, aby výrobci vytvářeli podrobné výrobní protokoly pro každou dávku a uchovávali dokumentaci, která prokazuje, že tyto protokoly byly dodrženy.  V těchto aplikacích musí být zařízení v každé výrobní lince integrováno do širších podnikových systémů, ve kterých budou v konečné fázi údaje prokazující shodu s předpisy uloženy.

Výrobci léků v oblasti biotechnologií musejí jít až za úroveň shody s předpisy a musejí mít přístup k provozním datům v reálném čas, aby mohli efektivně řídit dávkovou výrobu. Jednotlivé dávky mohou mít hodnotu milionů dolarů, přičemž s přístupem k datům v reálném čase mohou pracovníci obsluhy okamžitě odhalit, když proces sklouzává mimo toleranci. Na základě toho mohou provést úpravy, než by se daná dávka stala nepoužitelnou a byla odepsána jako ztráta.

Až do doby před několika lety to byl koncový uživatel, kdo vykonával největší podíl práce na integraci výrobních strojů do linky a na rozhodování, jak se budou data zaznamenávat a později zpřístupňovat pro prokázání shody s předpisy.

Nyní již mnozí výrobci nemají technický personál s takovou expertízou, aby mohl spravovat využívání a bezpečnost dat pro průběh provozu a zvýšené regulační požadavky.  Sále více se spoléhají na expertízu samotných výrobců strojů a zařízení. V důsledku toho musí výrobci OEM změnit svůj přístup k myšlení o způsobu výroby jejich procesních zařízení.

Při návrhu strojů je nyní nezbytné přemýšlet také o shromažďování dat, jejich uchovávání a integraci do celkového systému. Výrobci strojů a zařízení musí stanovit, která data se musejí zaznamenávat a jak by se měla zpracovávat, zálohovat a přenášet do výrobního prováděcího systému. Rovněž musí rozhodnout, jaký typ sítě budou využívat (EtherNet/IP se stává stále častější volbou), jak se integrují do podnikového systému a jakým způsobem se zajistí dodržování požadavků zákazníka na počítačovou bezpečnost. Často to bude vyžadovat začlenění inteligentních zařízení do návrhu zařízení.

Plnění potřeb zákazníků vyžadují hlubší znalost momentálních potřeb zákazníka z hlediska výroby, jeho provozních požadavků na informace a rovněž podnikových systémů, do kterých se zařízení OEM bude muset integrovat.

Koncoví uživatelé nejsou jediní, kteří přechodem k chytré výrobě získají specifické výhody. Výrobci strojů a zařízení se tak mohou odlišit od konkurentů na trhu v tom smyslu, že budou moct nabídnout spolehlivé, výkonnější a sofistikovanější stroje, které poskytnou lepší kvalitu a celkovou efektivitu zařízení. Výrobci OEM mohou rovněž posílit vztahy se svými zákazníky na základě toho, že jim budou pomáhat převádět strojní data na informace, na něž bude možné přímo reagovat, aby dosahovali lepšího řízení procesů a mohli v dlouhodobém horizontu zlepšovali své produkty.

Více o výrobě lepších strojů naleznete v naší příručce.


Greg Turner
Zveřejněno 11 Srpen 2016 Autor Greg Turner, OEM Segment Business Manager for Process, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.