Chcete přilákat talenty do výroby? Začněte svojí misí

Chcete přilákat největší talenty? Začněte svojí misí

Budoucnost práce ve výrobě vypadá v digitálním věku podstatně jinak, než jak tomu bylo ještě před pár lety.

Pokročilé technologie – virtuální realita, robotika, průmyslový internet věcí (IIoT) a umělá inteligence – zvyšují očekávání zaměstnanců i nároky na ně. Poněvadž technologie nahrazují opakující se činnosti bez přidané hodnoty, zvětšuje se prostor pro věci, které umí jen lidé – kriticky a kreativně myslet.

Od talentů, které se snažíme přilákat, se očekává něco jiného, než tomu bylo v továrně minulosti. Jako zaměstnavatel musíme nejprve pochopit, jak se práce změní. Tyto poznatky pak můžeme aplikovat na vývoj naší kultury práce.

Přizpůsobit se a přežít

Výrobu v digitálním věku přeměňuje rozhodování se na základě dat, kritické uvažování a kreativita.

Demystifikovat výrobu a automatizaci vyžaduje víc než jen dobrý záměr. Potýkáme se s kritickým nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v důsledku odchodu starších pracovníků do důchodu. Není proto čas čekat ani se zdržovat nekoncepčními úvahami o výrobním prostředí.

Blog: Chcete získat zákazníky? Uvažujte jako zákazník.

Čas k inspiraci

Abychom mohli inspirovat nadcházející generaci k tomu, aby uvažovala o práci ve výrobě, musíme vědět, co ji vlastně inspiruje.

Naše budoucí pracovní síla se velmi zajímá o vizi společnosti, o její misi a chce být součástí obojího. Pro nás to znamená, že musíme jasně říci, jak hodláme propojit představivost lidí s inteligencí strojů za účelem rozšíření lidských možností, abychom tím učinili svět inteligentnějším, propojenějším a produktivnějším.

Jak dobře umíte zformulovat vaši práci v pojmech, které jsou důležité pro talenty, které se snažíte přilákat?

Když hovoříme s lidmi o kariéře v průmyslu, začínáme vysvětlením vlastního záměru. Lidé – zákazníci, současní i budoucí zaměstnanci, akcionáři – chtějí a potřebují vědět nejen to, co děláme, ale také jak a proč to děláme.

Námi nabízené řešení představují inovátoři, kteří se připojí ke společnosti. Právě oni disponují zdroji, technologiemi, odbornými znalostmi v oboru a přítomností na trhu – prostě vším, co je nezbytné k technologické spolupráci napříč organizací, vytváření chytrých technologií, nejlepších platforem ve své třídě a bezkonkurenčních integrovaných informačních řešení.

Další průmyslová revoluce je tady a je novou zkouškou inteligence lidí i strojů. Průlomová řešení jsou těžce odpracovaná a úspěch vyžaduje prosívání ohromného množství dat pro pochopení podstaty věcí a získání sebedůvěry.

Žádná změna této velikosti není možná bez lidí, kteří jsou ochotni vydat se na cestu a přijímat změny. A tato změna vyžaduje kulturní a strukturální statečnost, poněvadž na konci může všechno vypadat zvnějšku stejně, ale uvnitř to bude úplně jiné.

Přepisujeme role a odpovědnosti v digitální krajině a dnes již radíme zákazníkům, jak mají dělat to samé. Pravdou je, že pokud (a dokud) nebude vaše kultura podporovat schopnost zaměstnanců přijímat a osvojovat si změny, nikdy si neuvědomíte hodnotu digitální transformace.

Způsob, jakým lidé pracují, se mění

Mobilita nás zbavuje připoutanosti k jednomu místu nebo k hierarchii. Spolupráce se může odehrávat kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv.

Přijímáme nové digitální nástroje, abychom lidem pomohli vykonávat jejich práci. To, jak vypadá „normální“ pracovní den, se stále vyvíjí. Na nás jako na zaměstnavatelích je, abychom se rychle přizpůsobili – přehodnotili styl práce, školení a rekvalifikaci lidí a přeuspořádali náš podnik tak, aby patřičně využíval technologii k transformaci podnikání.

Thomas Donato
Zveřejněno 16 Září 2019 Autor Thomas Donato, Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.