Budoucnost propojeného průmyslu: Jste preferovaní zaměstnavatelé?

Jste v digitálním věku preferovaní zaměstnavatelé?

Tím nejdůležitějším aktivem každé firmy jsou její zaměstnanci. Zaměstnanci tvoří srdce a duši vašeho podniku, a v propojeném, digitálním věku to platí dvojnásob. Ale spolu s rozvojem průmyslu se firmy musejí adaptovat, aby překonaly tři formy obrovského tlaku, který je na jejich nejcennější komoditu vyvíjen:

  1. Najít kvalifikovaného zaměstnance už není tak snadné. Nebudu se moc rozvádět, jedná se o dobře známý fakt a většina čtenářů se jistě s problémy při hledání vhodných talentů setkala. Ale je třeba dodat, že tento problém se vzhledem k růstu globální ekonomiky a odchodu zkušených techniků do důchodu stává mnohem palčivějším.
  2. Pracovní náplň se mění. Duch souboru průmyslových dovedností – ta touha a schopnost řešit problémy - zůstává; ale od metody pokus-omyl nebo instinkt-zkušenost se posouvá směrem k rozhodnutím činěným na základě technologií a dat.
  3. Pracovníci se mění. Mileniálové vstoupili do pracovního procesu a takzvaná „generace Z“ se blíží mílovými kroky. Na pracoviště dorazil věk „digitálních domorodců“, těch, kteří vyrůstali bok po boku s propojenými spotřebními technologiemi a kteří očekávají, že jim technologie zjednoduší život. Existují studie, které říkají, že tato generace má naprosto jiný postoj k tomu, jakou funkci by měla práce zastávat v celkové rovnováze jejich života. Mileniálové nejsou motivováni stejnými faktory jako předchozí generace - dokáží se však průmyslové firmy dostatečně adaptovat, aby byly pro talenty lákavé?

Nečetli jste poslední blog od Thomas Donato - Postřehy týkající se průmyslu na zelené louce? Čtěte zde:

Firmy, které jsou těmito formami tlaku dotčeny nejméně, jsou ty, které jsou pro ty nejlepší talenty přitažlivé – tedy firmy, které jsou preferovanými zaměstnavateli. Stát se preferovaným zaměstnavatelem je úkol vskutku nelehký, ale ovoce, které to nese, je šťavnaté. Cesta k získání pozice preferovaného zaměstnavatele nemusí být nikterak trnitá a mnozí to dokážou i bez obřích investic.

Zde jsou má hlavní doporučení, jak řídit tři hlavní formy tlaku, který je vyvíjen na pracovníky, a jak se stát preferovaným zaměstnavatelem ve věku digitálního průmyslu. Budete-li to vidět jinak, nebojte se ozvat a podělte se o své zkušenosti níže prostřednictvím našich kanálů. Pokud patříte k mileniálům nebo ke generaci Z a toužíte se vyjádřit, tady máte prostor – chceme se od vás poučit!

  1. Co třeba vyplnit mezeru ve vlastních dovednostech? S tímto začínáme ve společnosti Rockwell Automation slavit úspěchy. V oblasti EMEA máme program pro absolventy, který je vhodný pro právě začínající talenty – záměrně naše nové zaměstnance párujeme s našimi nejzkušenějšími pracovníky a podle všeho to přináší oboustranné výhody.
  2. K přilákání těch nejlepší talentů je naprosto zásadní moderní prostředí a nástroje – pokud je vaše továrna zastaralá, analogová a neefektivní, jak asi musíte na generaci Z působit? Závody navíc musejí disponovat technikou, která je jednoduchá a intuitivní – která nevyžaduje tolik speciálních dovedností. Zkuste proto přemýšlet v kontextu otevřených systémů, virtuální reality a zavádění spotřebních technologií a platforem.
  3. Chovejte se eticky a prosazujte inkluzi. Skutečně eticky a skutečnou inkluzi. Ethisphere dává skvělý návod, jak rozvíjet slušnou kulturu. Existuje obrovské množství dat, podle kterých bývají diverzifikovaní pracovníci mnohem šťastnější a produktivnější.
  4. Nespokojte se s líčením mileniálů coby líných individuí – snažte se přijít na to, co je motivuje (nemusejí to být zrovna peníze) a jak vám mohou pomoci s přechodem do věku průmyslového internetu věcí. Tato krátká zpráva od skupiny ManPower Group poskytuje dostatek podnětů k zamyšlení a boří hned několik zažitých stereotypů.

Zlepšujte rozvoj zaměstnanců. Dostat talenty přes práh dveří je jedna věc, ale udržet si je a rozvíjet je, to už vyžaduje nasazení, aby byli lidé motivováni k objevování celé šíře své pracovní náplně a k vlastnímu rozvoji v rámci firmy. Převážná většina preferovaných zaměstnavatelů, kteří bývají často vychvalováni (například Google a SAS), zastává vůči hierarchii spíše vlažnější přístup, ale v přístupu k zaměstnání se u nich prosazuje flexibilita a kooperace. A mějte na paměti, že pokud jde o soubor požadovaných dovedností ve věku průmyslového internetu věcí, pak jsou to přesně tyto firmy, kdo s vámi bojuje o vytoužené talenty!

Thomas Donato
Zveřejněno 6 Listopad 2017 Autor Thomas Donato, President, EMEA, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.