Chcete změnit dodavatelský řetězec? Zkuste technologii blockchainu

Blockchain a transformace dodavatelského řetězce

Blockchain, jehož koncept vznikl před více než 35 lety v podobě algoritmu CBC (Cipher Block Chaining), se těší obnovenému zájmu v podobě infrastruktury pro bitcoin. (Bitcoin jako digitální měna byl první zveřejněnou aplikací blockchainu).

Současná diskuze však nemá příliš co do činění s penězi ani měnou, ale spíš s uplatnitelností blockchainu v průmyslu – zvlášť v dodavatelském řetězci.

Blockchain brzy promění vše. Bettina Warburg ve svém Ted Talku popisuje, jak blockchain eliminuje potřebu centralizovaných institucí a povede k evoluci starých obchodních modelů.

Transformace dodavatelského řetězce

Technologie blockchainu má potenciál zcela transformovat dodavatelský řetězec, protože vytváří zabezpečené a neměnné záznamy o transakcích (účetní knihu), které si může kdykoli prohlédnout a ověřit každý zúčastněný.

Blockchain je postaven tak, že uchovává záznamy o datech a událostech ve formě odolné vůči nežádoucí manipulaci. Data vidíte, můžete je přidávat, ale nemůžete nic měnit ani smazat. Informace se prostě zaznamenávají trvale.

Blockchain. Každý o něm mluví. Ale co to je, jak to funguje, a k čemu to slouží?

A přesně o to při zefektivnění logistiky jde: transparentnost a sledovatelnost. Právě proto je blockchain pro dodavatelský řetězec tak atraktivní: jedná se o digitální, distribuovanou, neměnnou a zabezpečenou technologii účetní knihy, která umožňuje ukládání a výměnu informací o kontraktech nebo okamžitou koordinaci logistiky a zefektivňuje rozštěpené (nebo oddělené) procesy. A to všechno v reálném čase.

Technologie blockchainu dokáže vést k nevídané efektivitě, zkrátit prodlevy, snížit náklady a omezit chyby (lidské i strojové). Výsledek je velice přínosný: pokud dojde v dodavatelském řetězci k problému, budete ho schopní identifikovat v řádu minut, ne hodin nebo dokonce dnů.

Jste pouze tak silní jako váš nejslabší článek. Kde máte své slabiny

Tři zásady

Blockchain spoléhá na:

  1. Transparentnost: každý v každém okamžiku vidí, co se děje.
  2. Decentralizaci: blockchainy fungují síťově, aby je nemohla řídit žádná konkrétní společnost.
  3. Zabezpečení: data v blockchainu jsou šifrovaná, což brání jejich padělání.

Ano, automatizaci dodavatelského řetězce řeší i jiné technologie, ale tyto systémy bývají poměrně těžkopádné (a časově náročné) a mívají horší zabezpečení.

Digitální transformace – a osvojení inteligentní výroby a konceptu Connected Enterprises – umožňuje společnostem dosáhnout významné konkurenční výhody. Při propojování výrobních provozů a dodavatelských řetězů jste pouze tak silní jako váš nejslabší článek.

Blockchain dokáže řešit problémy spojené s dodavatelským řetězcem – vede k lepšímu zabezpečení, větší přesnosti a zjednodušení logistiky při řízení a údržbě.

Dave Vasko
Zveřejněno 15 Říjen 2018 Autor Dave Vasko, Director of Advanced Technology, Rockwell Automation

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.