Norma (EN) ISO 14119 v kostce

Norma (EN) ISO 14119 v kostce

Když se plánuje zavedení nové normy pro strojní bezpečnost, a to včetně aktualizaci nebo nahrazení toho stávajícího, je velmi důležité vzít v potaz to, aby se zabránilo nejenom rizikům, produkčním ztrátám nebo poškození reputace provozovatele stroje. Tím hlavním a nejdůležitějším důvodem, proč nové standardy vznikají, je vždy bezpečnost obsluhy, ale jsou i další komerční aspekty, jako zabránění neplánovaným odstávkám, výrobním ztrátám nebo poškození dobré pověsti, které je nutné zvažovat.

Nová norma, která byla publikována v srpnu 2013, má celých 18 měsíců existovat se stávající EN 1088 / ISO 14119:1998, ale už nyní by jí měla být věnována dostatečná pozornost, protože obsahuje určité změny, které bude nutno aplikovat. Pro mě osobně spočívá její největší přínos v tom, že jejím středobodem je bezpečnost personálu a navíc vyjasňuje určité oblasti, které dříve mohly být chápány různě. Měla by přispívat ke snadnějšímu výběru bezpečnostních prvků a využití současných moderních technologií, a tím vést k lepším výsledkům.

Jednou z hlavních oblastí, kde přináší nová norma zlepšení, je zabránění tomu, aby byla blokovací zařízení obcházena. Poskytuje také mnoho nových návodů na řešení problémů z praxe, jako například zapojování konvenčních elektromagnetických prvků do série. Podporuje také rozšířené možnosti blokovacích prvků, které mohou být nyní kromě bezpečnostních funkcí využity i ke snímání a sledovaní polohy.   Návodové tabulky dále například obsahují přídržné síly nutné k uzavření mechanických bariér a způsoby jejich testování.
Je nutné si uvědomit, že krátká doba, kdy se obě normy překrývají, bude brzo za námi, a proto je už nyní nutno přemýšlet nad návrhem blokovacích systémů vyhovujících nové normě.

Bílou knihu zabývající se (EN) ISO 14119 si můžete zdarma stáhnout na následující adrese.

Derek Jones
Zveřejněno 26 Listopad 2015 Autor Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.