Být součástí velké šťastné rodiny v Rockwell Automation

Být součástí velké šťastné rodiny v Rockwell Automation

8. červen 2017 byl pro mě velkým dnem. Ráno jsem měl obhajobu bakalářské práce a odpoledne jsem musel dojet do Düsseldorfu na pohovor v Rockwell Automation. Jistě už vás napadlo, že když o tom teď píšu tento blog, tak se mi obě dvě věci podařily!

Jsem docela velký nadšenec do technologií – technika je moje velká láska, ale nedokážu si představit, že bych celý den seděl v kanceláři. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl studovat ekonomii a strojařinu. Chtěl jsem se dostat do terénu, cestovat a setkávat se s lidmi, a zároveň být v co nejtěsnějším kontaktu s technickou prací. Proto jsem se rozhodl pro obchod a prodej.

Na univerzitě je člověk součástí velké rodiny podobně smýšlejících lidí, většina z nich je stejného věku a mají stejné krátkodobé cíle, takže představa práce ve velkém, hrozivém světě podnikání může být docela deprimující. Člověk se najednou ocitá mimo svou komfortní zónu a je tlačen do světa, kde ze všeho nejvíc záleží na postojích, znalostech, na osobnostních kvalitách a vystupování. Takže jak jsem se s tím popral a co si odnáším za zkušenosti?

Vše začalo na jedné obchodní výstavě. Určitě se nepřechválím, když napíšu, že jsem byl trochu aktivnější než ostatní, a tak jsem vytiskl pár vizitek a vyrazil jsem v květnu 2017 na Interpack. Došel jsem až do stánku společnosti Rockwell Automation a okamžitě jsem se dal do řeči s člověkem, který mě představil spoustě dalších lidí na stánku, včetně jednoho účastníka loňského absolventského programu. Bylo to jako zjevení! Na jiných stáncích jsem nic takového nezažil. Od samého začátku jevili zájem o mě i o mé snahy. Jednali se mnou jako s člověkem, nikoli jako s chodícím vysokoškolským diplomem. A měli výborný program pro absolventy v oblasti EMEA.

Blog: Absolventi: Stanovte si cíle, posuďte své schopnosti a učiňte správné rozhodnutí

Pohovor s pracovníky personálního oddělení ve společnost Rockwell Automation byl také velmi povzbudivý. Nikdy jsem ani na okamžik nepocítil, že bych pro ně byl pouhé číslo. Můj 45minutový pohovor ve skutečnosti trval více než 90 minut a po uplynutí šedesáti minut se přešel do velmi příjemného neformálního rozhovoru. Nejspíš jsem mluvil a choval se tím správným způsobem, protože mi nabídli místo v programu pro absolventy s nástupem o několika měsíců později.

Byl jsem mezi nově přijatými v říjnu toho roku a začal jsem společně s dalšími absolventy pracovat jako obchodní inženýr. V průběhu roku se do programu zapojili další lidé a velmi rychle se ustálila ta samá týmová mentalita rodinného typu – zdá se, že tady v Rockwell Automation je to normální a přirozené. Projevilo se to i v širším měřítku, kdy jsem se seznamoval s dalšími a dalšími pracovníky společnosti. Podpořilo to pocit sounáležitosti a kamarádství a já sám jsem již navázal několik krásných přátelství, o kterých jsem si jistý, že vydrží dlouhá léta.

Diplomovou práci jsem předtím psal pro jednu strojírenskou firmu ze svého okolí, která používala hardwarové a softwarové vybavení od Rockwell Automation, takže jsem už důvěrně znal programovací prostředí Logix – považuji toto prostředí za mnohem použitelnější než ostatní automatizační řešení! Dokázal jsem správně rozběhnout motor během 10 minut od chvíle, kdy jsem usedl za terminál. V této fázi už jsem si byl téměř jist, že zvítězím. Přišel čas využít tyto dovednosti v reálném světě

Dnes pracuji z domácí kanceláře – to další věc, která se mi v popisu práce líbila – a při řešení zákaznických projektů s account manažery jsem už procestoval Německo křížem krážem. Kruh se uzavírá – nedávno jsem dokonce jednomu studentovi u zákazníka pomáhal s diplomovou prací. Kolegové se mnou jednají jako se sobě rovným. Uvědomuju si, že stále ještě nevím všechno – oni mi však vždycky ochotně pomohou, podle všeho mají skutečný zájem na tom, abych rozvinul své dovednosti. Skutečně a opravdově si přejí, abych uspěl. Každý pomáhá všem ostatním – to je jedna z věcí, které se mi v Rockwell Automation opravdu líbí.

Poznávám také, jak se osobní vztahy utvářejí zevnitř i zvnějšku. Na pouti od úvodní exotické večeře bez příboru po prvním dni našeho absolventského programu až ke spokojenosti na tváři zákazníka, který loni obdržel jako vánoční dárek salámového Santu od našeho zástupce si postupně uvědomuju, že svět stojí na osobních kvalitách a vztazích. Jistěže titul je velké plus, ale pokud nejednáte s lidmi dostatečně lidsky, daleko to nedotáhnete. Jsem moc rád, že jsem našel firmu, kde je vzájemná úcta obousměrná.

Felix Scholz
Zveřejněno 20 Srpen 2018 Autor Felix Scholz, Trainee Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.