Člověk na prvním místě: vedení těžebních společností zvažuje digitální transformaci

Digitální Transformace Těžebního Průmyslu

Ochrana lidského zdraví je při provozování dolu obrovským úkolem. Abychom zajistili bezpečnost pracovníků, dodržujeme platné předpisy, poskytujeme záruky na strojní zařízení a provádíme podrobná školení. Ale stačí to? Nemohli bychom udělat ještě něco?

Tato otázka často trápí vedení těžebních společností. Již ze své podstaty jsou doly hlučné, špinavé a nebezpečné.

Jak tedy co nejlépe nastavit podmínky tak, aby vaše společnost zůstala rentabilní a zároveň udržela zaměstnance a nepoškozovala životní prostředí?

Jde o dosažení rovnováhy. Existuje již celá řada strategií, které těžební společnosti úspěšně používají, aby této rovnováhy dosáhly. Mohla by se digitální transformace stát dalším nástrojem?

Světlo na konci tunelu

Začátkem letošního roku jsme provedli globální výzkum s cílem prozkoumat perspektivy vyšších složek řízení v oblasti digitálních transformací a iniciativ IIoT v řadě společností. Detailní rozhovory a průzkumy provedené ve vedení těžebních společností a s mnoha odborníky nám pomohly odhalit hlavní přínosy, které společnosti očekávají od digitálních investic, jakého pokroku chtějí dosáhnout, jaké potenciální překážky spatřují a jak si představují svoji cestu vpřed.

Zde naleznete kompletní výsledky odborné studie digitální transformace.

Bez ohledu na to, že v různých dolech jsou na cestě k digitální transformaci v různých fázích, v některých již bylo dosaženo významného pokroku, zatímco jinde ještě ani nezačali, z výzkumu vyplynul jeden cenný poznatek – nejdůležitějším tématem je lidská bezpečnost.

Není náhoda, že se toto téma objevovalo znovu a znovu. Vrcholový management chápe důležitost zajišťování bezpečnosti pracovníků a vidí digitální transformaci jako prostředek k dosažení svého cíle tzv. odspodu.

1. Držte pracovníky mimo nebezpečná místa

Digitální transformace, to znamená monitorování i provádění úkolů na dálku. Když přesuneme řízení na povrch, v dole a pod zemí nebude zapotřebí tolik lidí. Zařízení lze pravidelně monitorovat digitálně a lidé už nemusí běžné kontroly provádět přímo na místě. Není nutné se kvůli řešení problémů přibližovat k zařízením s vysokým napětím. Lidé aktuální data a informace o tom, na čem nejvíce záleží, jednoduše dostanou na dálku.

Jednotlivé operace mohou být monitorovány v kanceláři nebo na cestách prostřednictvím tabletu a viditelnost je stejná nebo dokonce i lepší než v případě osobní kontroly. Stav zařízení lze sledovat v reálném čase a sedět při tom u stolu a vyhnout se tak nebezpečnému hornickému prostředí. Díky tomu, že pracovníci nemusí tyto činnosti vykonávat přímo v provozu, menší počet jich je vystaven riziku a tím se snižuje nebezpečí zranění.

2. Dejte pracovníkům informace, které potřebují

Digitální transformace nám nejen umožňuje snížit počet pracovníků v nejnebezpečnějších oblastech dolu, ale také dává základ pro lepší rozhodování. Přikloněním se k technologiím IIoT, jako je rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR), můžeme dát kontext jinak těžkopádným nebo bezvýznamným datům.

Prostřednictvím této technologie se také může zjednodušit interakce člověka se strojním zařízením. Nová a méně zkušená pracovní síla se může spoléhat na technologii AR v náročných situacích vyžadujících trénink a zkušenosti nebo získá vedení při provádění údržby strojů. Odborníci zase mohou ve virtuálním prostředí zvažovat, zda poskytnout dodatečnou podporu. Prostřednictvím IIoT technologií mohou být informace dodávány jednoduše stravitelným způsobem, což umožňuje rozhodování s ohledem na lidskou bezpečnost.

Tady to nekončí

Doly směřují k prediktivnějšímu přístupu k údržbě. Už nečekáme, až se něco rozbije a činnost dolu se zastaví; budoucnost je v hlášení samotných zařízení, která jsou samodiagnostická.

Stroje vám dokážou nejen sdělit, co je s nimi v nepořádku, ale také to, co je potřeba k vyřešení konkrétního problému a jak tomu lze v budoucnu zabránit.

Namísto toho, abychom čekali, co se kde porouchá, můžeme poruše zabránit ještě dříve, než k ní opravdu dojde. Představte si ty možnosti – při odstraňování problémů či opravách zařízení pracovníci již nebudou vystavováni nebezpečným situacím.

Přechod na digitální transformaci nejenže poskytuje bezpečnější pracovní podmínky pro nejdůležitější zdroje společnosti. Může také pomoci zvýšit provozní efektivitu, snížit náklady na údržbu a vytvořit perspektivní prostředí. Ti, kteří tento skok zvládnou, budou těžit z přínosu propojeného dolu a budoucích inovací, které přijdou. Zavedením digitální transformace se otevírají možnosti, které jsou nekonečné.

naší kompletní studii zjistěte více o výsledcích naší studie digitální transformace, o výhodách, které přináší propojený důl, a také to, kde se vaše společnost nachází na cestě k digitální transformaci. 

Paul McRoberts
Zveřejněno 5 Srpen 2019 Autor Paul McRoberts, Regional Manager, Industry Mining, Metals and Cement , Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.