Automatizované systémy pro vodní hospodářství

Automatizace systémů pro průmyslové čištění vody a její distribuci

Snižte své náklady na projekty a údržbu

Profesionálové v oboru vodohospodářství po celém světě čelí výzvám:

 • Náročnější normy na kvalitu vody a zvyšující se náklady na práci, provoz a údržbu
 • Zvýšené legislativní požadavky a požadavky na zabezpečení
 • Rozšíření kapacity a spolehlivosti systému
 • Stárnoucí systémy řízení a distribuce vyžadují upgrade

Investujeme rozsáhlé prostředky do vývoje nových produktů a technologií, abychom nabídli nejlepší řešení pro řízení procesu a pomohli vám maximalizovat produktivitu při současném snížení nákladů. Od provozních zařízení a ovládání motorů přes dohledové vrstvy až po integrační systémy – naše řešení pro vodního hospodářství nabízejí následující:

 • Maximalizace produktivity
 • Snížení nákladů na implementaci
 • Minimalizace nákladů na životní cyklus
 • Dodržení shody s požadavky legislativy
 • Umožnění budoucí rozšiřitelnosti

Řešení pro čističky odpadních vod

Řízení integrace pro lepší správu nástrojů

Globálně se náš tým zabývající se vodohospodářstvím zaměřuje na řešení, která vám pomohou vyřešit největší výzvy v průmyslu. Dnes musíte:

 • Plnit stále náročnější výzvy dodávky a ochrany vody
 • Snižovat variabilitu procesu a splňovat přísnější předpisové požadavky
 • Zlepšovat provozní a energetickou účinnost
 • Integrovat nové technologie do stárnoucí infrastruktury
 • Zajistit zabezpečený vzdálený přenos informací pro interní i externí personál a zákazníky, kteří je požadují

K řešení těchto výzev budete potřebovat integrovaný řídicí systém. Jedná se o systém, který v sobě musí integrovat ovládání procesu, motorů a informací.

Jak jsme pomohli společnostem podobným té vaší?

Společně s mnoha partnery pomáháme zákazníkům ve vodohospodářství již celá desetiletí. Naše řešení pomáhají zajistit dodržování pravidel a udržet nízké náklady.

Integrovaný systém pomáhá zlepšit provoz

Náš předchozí systém byl zastaralý a vyžadovali jsme modernizaci, abychom zjednodušili proces dodržování stávajících předpisů na kvalitu vody na Novém Zélandu. Kromě toho jsme identifikovali potenciál pro zlepšení provozní účinnosti zařízení, a to implementováním integrovaného systému, který se zaměřuje na zvýšení produktivity a snížení prostojů.“

Gary Pitcaithly, manažer automatizace, rada města Hamilton

Systém Connected Enterprise zlepšuje vodohospodářská zařízení

Přístup k datům z vaší průmyslové čističky vod je hodně diskutované téma. Pro odborníky z tohoto průmyslového oboru je jedním z takových témat rovněž konvergence IT a OT. Máte představu, jak by přístup k datům a novým technologiím mohl zlepšit váš provoz? Naší vizí je systém Connected Enterprise. Po celá desetiletí budujeme naše klíčové hodnoty na jediné platformě pro řízení procesů, motorů, bezpečnosti a informačních technologií. Tato platforma je postavena na standardní zabezpečené páteřní síti Ethernet. S kombinací integrovaného řízení a zabezpečených komunikací může být představa o propojeném podniku s využitím systému Connected Enterprise realitou. Jedná se o rámec, který se dokáže přizpůsobit vašim potřebám. Stává se vaším propojeným podnikem, pomáhá vám, aby provoz vašeho vodohospodářského zařízení splňoval následující:

 • Vyšší produktivita
 • Vyšší agilita
 • Lepší udržitelnost

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.