Výroba pneumatik a pryže

Automatizace výroby a řídicí systémy pro výrobu pneumatik a vulkanizaci

Větší produktivita

Osvědčená řešení pro každou fázi výroby pneumatik

Čelíte mnoha výzvám: globalizace, konsolidace, změna globálních norem, přísnější vládní regulace, vyšší nároky spotřebitelů na vyšší výkonnost za nižší ceny.

Musíte zvyšovat produktivitu v každé fázi vašeho výrobního procesu. Současně musíte zajistit, aby vyráběné pneumatiky splňovaly specifikace zákazníků a normy celkové kvality.

Pro výrobu lepších pneumatik s vyšší účinnosti potřebujete řešení, které zahrnuje procesy návrhu, vývoje a výroby.

Naše systémy automatizace a řízení výroby pneumatik vám pomohou v každém kroku procesu: od zpracování a směšování surovin, přípravy složek, formování a vulkanizace až po konečnou úpravu a kontrolu. Podporujeme rovněž bezpečnost, manipulaci s materiálem a řízení energie výrobního závodu.

Naše ucelený přístup poskytuje snazší integraci a standardizaci ve výrobních zařízeních a v celém životním cyklu výroby pneumatik. Naše řešení splňují bezpečnostní a předpisové požadavky a efektivní integrace současně zlepšuje produktivitu a kvalitu.

Schopnosti pro zvyšování účinnosti výroby

VÝROBA PNEUMATIK

Produktivní a bezpečné stroje

Stroje na výrobu pneumatik (TBM) jsou často používány pro výrobu ekologických pneumatik. Takové stroje musí pro všechny výrobce pneumatik zůstat produktivní, bezpečné, flexibilní a snadno ovladatelné. Pro výrobce strojů to znamená, že musí nabízet stroje, které jsou modulární, standardizované a nákladově efektivní.

Použijte ve svých strojích na výrobu pneumatik náš systém Integrated Architecture® s integrovanou bezpečností k dosažení následujících vlastností:

  • Synchronizace částí stroje, například navíjení a odvíjení
  • Dosažení správného napnutí a ovládání okrajů
  • Optimalizace přesnosti odřezávání délky součástí, nezávisle na rychlosti stroje
  • Snadné nastavování procesních změn, například rozměrů pneumatik

Přečtěte si více o našem systému Integrated Architecture

Přečtěte si více o našich bezpečnostních řešeních

Vulkanizace pneumatik

Rychlý, spolehlivý a opakovatelný výkon

Vulkanizace pneumatik je důležitým výrobním procesem, který představuje významné kapitálové náklady. Bez ohledu na objem vaší výroby se spoléháte na to, že proces vulkanizace bude rychlý, spolehlivý a opakovatelný.

Pomocí našeho systému Integrated Architecture můžete zlepšit využití a produktivitu systému pro proces vulkanizace pneumatik.

Začněte využívat průmyslový internet věcí

Connected Enterprise

Inteligentní výroba je branou k digitální transformaci. Propojená inteligentní zařízení otevírají nová okna přehlednosti procesů. Data a jejich analýza umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Plynulá konektivita umožňuje nové druhy spolupráce.

Systém Connected Enterprise to všechno umožňuje. Zajišťuje konvergenci na úrovni sítě výrobního závodu a podnikové sítě a bezpečně spojuje osoby, procesy a technologie.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.