Systémy námořní automatizace

Aplikace řídicích systémů pro pohon lodí, jejich zatížení a hnací systémy

Dosahujte účinnost na palubě své lodi

Optimalizujte výkon zařízení a zlepšujte spolehlivost

Stoupající náklady na energie. Stále náročnější ekologická nařízení. Stoupající poptávka po větších a víceúčelových lodích. Při navrhování vysoce výkonných a úsporných lodí s dieselelektrickým pohonem čelí dnešní výrobci obrovským výzvám. A pro každou novou výzvu, které čelíte, musíte najít řešení, které odolá tvrdosti námořního prostředí.

Obchodní a vojenské lodě celého světa spoléhají na systémy řízení a automatizace společnosti Rockwell Automation, které optimalizují výkon lodních motorů, hnacích jednotek, zatížení, pohon, ovládání a řadu dalších věcí. Naše společná lodní architektura poskytuje řízení a vizualizaci pro celou loď. Naše komerční běžné dostupná technologie pro aplikace a zařízení:

  • omezuje počet členů posádky
  • zajišťuje údržbu během životního cyklu a prediktivní a preventivní údržbu
  • zlepšuje provozní výkon
  • nabízí okamžitý globální přístup k náhradním dílům a pracovníkům podpory
  • prodlužuje životnost vašeho stávajícího vybavení

Výsledky: Flotily lodí mají mnohem efektivnější provoz. Komerční a námořní operace, které jsou cenově úsporné.

Schopnosti pro spolehlivý provoz

Námořní a pobřežní aplikace

Lodě vyplouvající na moře a některé pobřežní ropné/plynové plošiny musí být „certifikovány“ jednou z hlavních námořních klasifikačních společností před uzavřením pojištění a vystavením zákonných licencí. Námořní klasifikační společnosti také vykonávají řadu dalších kontrolních, certifikačních a auditorských funkcí. Máme více než 300 konkrétních produktů certifikovaných těmito společnostmi na úrovni typových zkoušek.

Omezte výpadky zařízení a optimalizujte výkon systému.

Sledování komerčních plavidel na základě stavů

Pro dosažení optimálního provozu musíte udržovat složité systémy lodi v dobrém stavu a v provozu – a současně chránit důležitá zařízení. Sledování vibrací pohonných a řídicích systémů nebo analýza oleje ve strojích – to vše sledují naše integrovaná řešení pro sledování stavů, aby mohla snadno poskytovat informace o stavu systémů na palubě vaší lodi.

Přečtěte si více o sledování stavů a V/V

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.