Výroba v prostředí biologických věd

Systémy automatizace a informační systémy pro výrobu zdravotnických zařízení a léčiv

Zrychlete uvádění výrobků na trh

Zvyšujte účinnost výroby závodu a zachovávejte kvalitu

Tváří v tvář globalizaci, silné konkurenci a přísným nařízením je důležité optimalizovat váš provoz. Přístup s otevřeným obsahem podporuje naše zákazníky prostřednictvím výkonného systému, který je navržen pro růst na úrovni zpracování šarží i jednotlivých výrobků.

Jakožto vědecká společnost, jak se lišíte od konkurence?

Pouze propojený podnik je schopen sdílet informace mezi procesy, zařízeními, obchodními systémy a dodavateli. Čím více informací sdílíte, tím větší je vaše schopnost:

  • zrychlovat zavádění výrobků na trh
  • zvyšovat účinnost výroby
  • zaměřovat se na kvalitu procesů
  • rozvíjet koncepci bezchybných výrobků na první pokus

Naše globální skupina má rozsáhlé znalosti provozních výzev v průmyslu biologických věd. Spojujeme své znalosti s hlubokým porozuměním vašim konkrétním požadavkům. Poté aplikujeme správnou technologii, díky které vznikají efektivní řešení.

Řešení pro globální průmysl biologických věd

Zvyšujte výkon optimalizací provozů

Ověřená řešení pro průmysl biologických věd

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním integrovaných řešení na poli automatizace a informačních technologií. Tato řešení pomáhají výrobcům v oblasti vědy dosahovat vyšší účinnosti, nižší náklady na životní cykly, zachovávat kvalitu výrobků a dodržovat přísné požadavky cGMP.

Přečtěte si více o úspěších našich zákazníků

Co říkají naši zákazníci

Použití společné platformy pro řízení a sběr informací také umožnilo našim pracovníkům údržby přejít od nákladné a reaktivní údržby na údržbu proaktivní, kterou starý systém neumožňoval. Tímto způsobem dále omezujeme doby výpadků a pokračujeme v cestě vpřed.

Don Geers, Mallinckrodt Pharmaceuticals

Connected Enterprise

Pomocné inovace jako internet věcí, konvergence sítí, cloud computing, zpracování velkých objemů dat a analytika ovlivňují způsob fungování průmyslů biologických věd.

Prostřednictvím řešení Connected Enterprise pomáháme výrobcům profitovat z příslibu více propojeného světa. Výrobci si uvědomují příslib ve formě agilnější reakce na měnící se preference spotřebitelů, nižších nákladů na vlastnictví, zlepšeného využití zařízení a řízení rizik podniku.

Connected Enterprise

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.