Automatizace v průmyslu potravin a nápojů

Integrujte operace, zlepšete výkon a zajistěte konzistenci výrobků

Inteligentní výroba potravin a nápojů

Spotřebitelé neustále hledají nové nebo odlišné produkty a přitom dávají přednost chuti a nutriční hodnotě. To znamená, že musíte ve svých závodech vyrábět nové a vysoce kvalitní výrobky rychle a při zachování nízkých cen bezpečnosti potravin. Prostřednictvím řešení Connected Enterprise pomáháme výrobcům potravin a nápojů pružněji reagovat na poptávku spotřebitelů. Řešení Connected Enterprise využívá inteligentní výrobu k modernizaci způsobu fungování výrobců potravin a nápojů, neboť jim poskytuje přístup k relevantním informacím v reálném čase. Díky takovým informacím dostupným během výroby můžete správně reagovat na největší výzvy:

  • zvyšovat výnos
  • zvyšovat produktivitu
  • omezovat bezpečnostní rizika
  • optimalizovat řízení zdrojů
  • zvyšovat míru využití zařízení

Připravte již dnes svoji výrobu potravin a nápojů na budoucnost pomocí kroků, které ji promění ve více propojený podnik.

Objevte, jak můžete zvyšovat výnos, produktivitu a účinnost svého podniku.

Vyrábějte vysoce kvalitní a bezpečné potraviny a nápoje

Zvyšujte výkon optimalizací provozů

Pomáháme výrobcům potravin a nápojů zajišťovat, aby jejich provozy byly inteligentní, bezpečné a trvale udržitelné. Naše integrovaná řešení v oblasti automatizace a informací pomáhají našim zákazníkům dosahovat vyšších úrovní účinnosti, zachovávat kvalitu a konzistenci výrobků, snižovat náklady životních cyklů a současně podporují pružnou výrobu.

Zvyšujte produktivitu automatizací

Zvyšování výnosů vyžaduje pružnou a agilní výrobu a dokonalejší využití dostupného zařízení.

Máme rozsáhlé zkušenosti, které naplňují potřeby automatizace některých z největších výrobců potravin a nápojů. Poskytujeme celé spektrum výrobních řešení, která zajišťují optimální výkon závodu a zvyšují produktivitu a ziskovost.

Použijete-li naše řešení, vaše společnost může:

  • dosahovat vyšších účinností
  • snižovat náklady životního cyklu
  • zachovávat kvalitu
  • využívat pružnější výrobní operace

Nejlepší společnosti ve své třídě nalezly řešení, která jim umožňují zvyšovat produktivitu a ziskovost.

Naleznete je v naší příručce s názvem Nejlepší ve své třídě.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.