Bezpečnostní řešení pro potraviny

Systémy automatizace a řízení pro bezpečnost a kvalitu potravin

V důsledku různorodějších požadavků spotřebitelů a silnější konkurenci produkujete více SKU než kdykoliv v minulosti. V důsledku toho zavádíte vyšší složitost do výroby a řetězců zásobování. Tato složitost vyžaduje řízení bezpečnosti a kvality potravin napříč širším spektrem výrobků. Komplexní přístup, který pomáhá zajišťovat bezpečnost a kvalitu výrobků, může posílit vaši pověst.

Udržujte bezpečnost svých výrobků

Zjistěte, jak může bezpečnost potravin maximalizovat produktivitu

Tedy jak budou vaše provozy reagovat na zvýšené požadavky na bezpečnost potravin tváří v tvář mnoha různým výzvám? Žádné univerzální řešení neexistuje. Můžete použít řešení pro celý podnik, které bude zahrnovat technologie založené na údajích a automatizaci. Takové řešení vám pomáhá reagovat na otázky bezpečnosti potravin napříč provozy a současně zvyšovat produktivitu.

Udržujte kvalitu značky

Zjistěte, jak může bezpečnost potravin maximalizovat produktivitu

Konzistence výrobků je klíčová pro zachovávání hodnoty značky v každé šarži a v každém zařízení. Případné místní odchylky specifikací materiálů mohou vytvářet výzvy v oblasti konzistence značky. Musíte být schopni svoji výrobu přizpůsobovat tak, aby každý druh výroby vhodně reagoval na případné výchylky a změny procesů a produkoval výrobky, které splňují náročné kvalitativní standardy.

Společnosti, které jsou nejlepší ve své třídě, nemusely pouze čelit závažným výzvám nebo na ně reagovat. Hledaly řešení, která jim umožnila zvýšit produktivitu a ziskovost. Naleznete je v naší příručce s názvem Nejlepší ve své třídě.

Zlepšete dodržování nařízení cestou kvalitnějších údajů

Můžete zlepšit kvalitu, bezpečnost, úroveň dodržování nařízení a rychlost uvádění výrobků na trh, pokud přejdete od systému založeného na papírové dokumentaci k systému řízení výroby (MES). Jak budete postupovat z oddělených ostrůvků automatizace k jednotné infrastruktuře automatizace, systém MES bude sbírat, shromažďovat a poskytovat údaje napříč vaší organizací.

Přečtěte si více o našem softwarovém řešení CPGSuite

Co říkají odborníci

Konečná pravidla FSMA budou zahrnovat legislativu o sledování, o které se domníváme, že zlepší možnosti sledování v americkém potravinářském průmyslu. A v průběhu času, doufejme, přesune zemi z pozice „následovníka“ do vedoucí pozice ve světě.

Sledovatelnost dodavatelského řetězce, magazín o zajišťování kvality

Řešení na podporu bezpečnosti potravin

Zlepšete řízení výroby, zodpovědnost, kvalitu a bezpečnost

Správná technologie vám může pomoci s programem bezpečnosti potravin. Naše integrovaná řešení řízení a sběru informací podporují vaše programy bezpečnosti potravin a kvality. Náš software FactoryTalk® VantagePoint® a Historian sbírá, ukládá, shromažďuje, porovnává a prezentuje informace o výrobě. Systém Integrated Architecture® poskytuje škálovatelnou a plynulou strukturu pro komunikaci v reálném čase.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.