Automatizace pivovaru

Automatizace výroby pivovaru a řídicí systémy

Software a řešení automatizovaného pivovaru mají za cíl omezovat dobu potřebnou k řízení zařízení a procesů, abyste se mohli soustředit na umění výroby piva.

Držte krok s požadavky trhu

Zvyšujte kapacitu a provozní účinnost bez zvyšování nákladů

Jako pivovar se snažíte hlavně o výrobu vysoce kvalitního piva, kterým uspokojujete poptávku zákazníků. Ziskový a produktivní pivovar čelí řadě konkurenčních tlaků. Stálá kvalita, rostoucí kapacita, zkracující se doba výroby a náklady představují pouze několik z těchto tlaků. Vybudování lepšího pivovaru vyžaduje pružné procesy a dokonalejší informace o nich.

Průmysl nápojů známe, včetně výzev, kterým každý den čelíte. Naše zaměření se na optimalizaci výroby piva zahrnuje každou fázi vaší výroby. Díky tomuto zaměření jsme schopni snižovat vaše náklady, zvyšovat kvalitu a pružnost tak, aby odpovídaly požadavkům, a to od zpracování obilovin až po nakládání s odpadem a balení.

Naše řešení pro pivovary a hlavní výrobce spojují světové inženýrství, technologie a optimalizační služby s prokázanými výsledky v podobě vyšší produktivity, kvality a konzistence.

Řešení pro inteligentní výrobu piva poskytují důležité informace

Společnost Full Sail Brewing využívá výrobní inteligenci

Pivovar zavedl během své modernizace plně automatizovaný systém propojené filtrace rmutu a zkrátil dobu varu a zvýšil kvalitu výrobků. Systém na bázi výrobních údajů poskytuje v reálném čase informace, které umožňují společnosti Full Sail Brewing získávat větší kontrolu nad celým procesem. Tento systém zvýšil kvalitu každé várky. Přechod na více automatizovaný systém výroby piva zkrátil dobu cyklu o 50 % a kapacitu zvýšil o 25 %. Společnost Full Sail také snižuje každoroční spotřebu vody o milion galonů, čímž přispívá k plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Pivovar Lakefront Brewery zvyšuje rychlost výroby

Pivovar zvyšuje kvalitu a výkon výroby

Pivovar zvyšuje kvalitu a výkon výroby pomocí nového plnicího zařízení. Nový stroj zvyšuje rychlost výroby o 50 procent a reaguje tak na stoupající poptávku po pivu.

Pivovar Lakefront Brewery potřeboval plnicí linku, která by mu pomohla řídit kvalitu výrobků a umožnila rychlejší změny výroby z lahví o objemu 350 ml na láhve s objemem 700 ml a z celoročních na sezónní výrobní programy.

Společnost Rockwell Automation a její partner, KHS, společně vytvořily cenově výhodné a výkonné řešení pro výrobu malých objemů piva ve sterilním velkovýrobním prostředí.

Řešení pro automatizaci a řízení výroby piva

Řešení pro uspokojování poptávky, zachovávání kvality a snižování nákladů

Nabízíme řešení pro řízení pivovarů na podporu všech fází výroby, a to od přijetí surovin přes výrobu až po balení a expedici. Řídicí systém, který využívá výrobní informace, poskytuje závodu informační přístup do všech oblastí výroby. Náš distribuovaný řídicí systém PlantPax® integruje různé procesy do jednoho systému s cílem zajistit trvalou kvalitu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.