Automatizace pivovaru

Automatizace výroby pivovaru a řídicí systémy

Software a řešení automatizovaného pivovaru mají za cíl omezovat dobu potřebnou k řízení zařízení a procesů, abyste se mohli soustředit na umění výroby piva.

Držte krok s požadavky trhu

Zvyšujte kapacitu a provozní účinnost bez zvyšování nákladů

Jako pivovar se snažíte hlavně o výrobu vysoce kvalitního piva, kterým uspokojujete poptávku zákazníků. Ziskový a produktivní pivovar čelí řadě konkurenčních tlaků. Stálá kvalita, rostoucí kapacita, zkracující se doba výroby a náklady představují pouze několik z těchto tlaků. Vybudování lepšího pivovaru vyžaduje pružné procesy a dokonalejší informace o nich.

Průmysl nápojů známe, včetně výzev, kterým každý den čelíte. Naše zaměření se na optimalizaci výroby piva zahrnuje každou fázi vaší výroby. Díky tomuto zaměření jsme schopni snižovat vaše náklady, zvyšovat kvalitu a pružnost tak, aby odpovídaly požadavkům, a to od zpracování obilovin až po nakládání s odpadem a balení.

Naše řešení pro pivovary a hlavní výrobce spojují světové inženýrství, technologie a optimalizační služby s prokázanými výsledky v podobě vyšší produktivity, kvality a konzistence.

FactoryTalk Brew a FactoryTalk Craft Brew

Modulární pivovarnické řešení pro potřeby velkokapacitních pivovarů

Jako velký pivovar usilujete o to, abyste vyráběli kvalitní produkt, a hledáte možnosti, jak z provozu odstranit neefektivní prvky. FactoryTalk® Brew™ je modulární řešení pro pivovary navržené tak, aby pomohlo velkým pivovarům propojit systémy a získat užitečné informace. Toto řešení nabízí funkce pro kompletní technologické procesy, včetně subsystémů. Jako standardní řešení jej lze uplatnit ve vícero provozovnách.

Modulární aplikace navržená pro varny minipivovarů a pivovarských hospod

K tomu, aby úspěch vašeho řemeslného pivovaru i nadále rostl, potřebujete škálovatelný provoz, který zajistí konzistentní kvalitu i chuť. Řešení FactoryTalk® Craft Brew představuje ideální krok směrem k automatizaci, který přitom vyžaduje minimum přístrojového vybavení a technického personálu.

Řešení pro inteligentní výrobu piva poskytují důležité informace

Společnost Full Sail Brewing využívá výrobní inteligenci

Pivovar zavedl během své modernizace plně automatizovaný systém propojené filtrace rmutu a zkrátil dobu varu a zvýšil kvalitu výrobků. Systém na bázi výrobních údajů poskytuje v reálném čase informace, které umožňují společnosti Full Sail Brewing získávat větší kontrolu nad celým procesem. Tento systém zvýšil kvalitu každé várky. Přechod na více automatizovaný systém výroby piva zkrátil dobu cyklu o 50 % a kapacitu zvýšil o 25 %. Společnost Full Sail také snižuje každoroční spotřebu vody o milion galonů, čímž přispívá k plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Vyrábějte pivo té nejvyšší kvality

Škálovatelná pivovarnická řešení pro konzistentní chuť a vyšší výnosy

Zvyšte snadno svou kapacitu, aniž by to mělo dopad na unikátní chuť vašeho piva, kterou vaši zákazníci tak oceňují. Ať už vyrábíte 5 sudů nebo celý milión, musíte se aktivně a konzistentně snažit zlepšovat kvalitu, výnosnost a snižovat čas a náklady na výrobu, aby váš pivovar dosáhl vyššího zisku a produktivity.

Nabízíme flexibilní, škálovatelná a nákladově efektivní řešení pro pivovary, abychom vám pomohli zvýšit kapacitu a provozní účinnost. Vyzkoušejte, jak může snadno konfigurovatelná a intuitivní interakce s vaším pivovarnickým procesem zkrátit čas věnovaný pracem na zařízení, receptech a řízení procesu.

Kapacita Pivovaru Vzrostla o 50 %

Zavedení virtualizovaného systému procesní automatizace vedlo k uspokojení poptávky

Třetí největší kanadský pivovar Sleeman Breweries musel zvýšit výrobní kapacitu, aby uspokojil rostoucí poptávku spotřebitelů. Zásadním parametrem bylo vyhnout se vysokým nákladům na výstavbu zařízení na zelené louce. S podporou společnosti McRae Integration zavedl pivovar Sleeman Breweries virtualizovaný systém procesní automatizace, který vychází ze systému PlantPAx® DCS se softwarem Meridian BrewSoft. Během dvou týdnů vzrostla výrobní kapacita tohoto pivovaru o 50 %.

Řešení pro automatizaci a řízení výroby piva

Řešení pro uspokojování poptávky, zachovávání kvality a snižování nákladů

Nabízíme řešení pro řízení pivovarů na podporu všech fází výroby, a to od přijetí surovin přes výrobu až po balení a expedici. Řídicí systém, který využívá výrobní informace, poskytuje závodu informační přístup do všech oblastí výroby. Náš distribuovaný řídicí systém PlantPax® integruje různé procesy do jednoho systému s cílem zajistit trvalou kvalitu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.