PRODUKTIVITA PRACOVNÍKŮ

Připravte své pracovníky na práci se složitými produkty a technologiemi

Udržujte svoji konkurenceschopnost pomocí vysoce zručných pracovníků s různými talenty.

Optimalizujte produktivitu a omezujte výpadky

Strategie pro lidské zdroje na podporu vaší organizace

S rostoucí složitostí automobilové výroby a souvisejících technologií se musí pracovníci dále vzdělávat a zvyšovat své zkušenosti v mnoha různých oblastech.

Díky školení v mnoha různých oborech mohou zaměstnanci porozumět složitým strojům na pracovišti, včetně rostoucí řady k nim připojených zařízení. Poskytování komplexního vzdělávání zaměstnancům je důležité pro to, aby mohli dosahovat vyšší úrovně znalostí. Toto školení pomáhá zlepšovat komunikaci a práci ve skupinách.

Vaši pracovníci by také měli znát nejmodernější technologie, které mohou maximalizovat jejich produktivitu. Schopnost poskytovat podrobné diagnostické informace správným lidem podle jejich funkcí a pracovišť je velmi důležitá.

Vytvořte komplexní strategii pro pracovníky

Školicí služby

Odhalte rezervy v dovednostech a zlepšete pracovní výkony a produktivitu prostřednictvím našich odborných zkušeností. Můžeme vám pomoci sloučit všechny prvky školení pracovníků do jednoho uceleného programu školení pracovníků.

Přečtěte si více o našich školicích službách

Vzdálená podpora

Zvyšujte svoji produktivitu pomocí rychlých a přesných řešení technických problémů. Naše telefonická podpora je vám k dispozici ve vašem jazyce každý den v době od 8:00 do 17:00 hodin. Poskytujeme podporu také pomocí online nástrojů, mezi které patří komunikace s našimi zástupci, fóra uživatelů a články znalostní databáze, které také pomáhají k rychlým řešením technických problémů.

Přečtěte si více o naší vzdálené pomoci

Služby řízení zdrojů

Řiďte a maximalizujte zdroje ve svých zařízeních pomocí škálovatelných řešení pro řízení zdrojů, která vám pomáhají vyhýbat se výpadkům, omezovat nadměrné zatížení pracovníků a vracet se rychle do původního stavu s minimálním dopadem na výrobu.

Přečtěte si více o našich službách v oblasti řízení zdrojů

Bezpečnost pracovníků zvyšuje produktivitu

Chraňte své pracovníky, procesy a vybavení

Bezpečnost všech svých činností vnímejte jako celek. Pomůžete tak ochránit nejvzácnější zdroje a pracovníky, a dokonce zvýšíte produktivitu závodu.

Naše portfolio bezpečnostních produktů, systémů a služeb vám pomáhá dodržovat stávající i nové standardy. Omezujte výskyt nehod vedoucích ke ztrátě času, zvyšujte bezpečnost na pracovišti a zejména pak zvyšujte morálku a produktivitu svých pracovníků.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.