AUTOMATIZACE MONTÁŽE VOZIDEL

Systémy automobilových montáží pro karosárnu, lakovnu a závěrečnou montáž

Získejte pružnost a rychlost, které jsou nutné k výrobě mnoha modelů a variací s cílem plnit proměnlivé požadavky zákazníků.

Rychle se přizpůsobujte modelům a variacím

Pružnost pro rychlé změny, nový design a násobné operace

Rychlé reakce a přeměny. Pružné nástrojové vybavení. Neustálé obnovování designu. Řada modelů v mnoha variacích se vyrábí na jednom místě ve snaze uspokojovat měnící se požadavky zákazníků. Více možností a požadavků vede ke složitému výrobnímu prostředí s potenciálem pro vyšší úroveň chyb a nákladů.

Naše řídicí a informační řešení pro montáž automobilů vám mohou pomoci dosáhnout pružnost a rychlost, které potřebujete ke konkurenceschopnosti na globálním trhu.

Optimalizujte výrobu na každém kroku montáže

Karosárna

Naše technika vám může pomoci řešit potřeby konkrétních nástrojů a problémy při montáži karoserií, mezi které patří:

  • bezpečnost pracovníků v dílně, zejména pak v okolí robotů a dopravníků materiálu
  • účinnost využití v oblasti řízení nákladů na energie ve formě elektřiny, vody a stlačeného vzduchu
  • integrace vysokorychlostních řídicích systémů do zařízení třetích stran

Lakovna

Naše technika vám může pomoci řídit procesní parametry a řešit důležité problémy lakovny, mezi které patří:

  • optimalizace účinnosti dodavatelského řetězce
  • zdokonalená technologie barev pro konzistentní kvalitu
  • dodržování nařízení o ochraně životního prostředí a bezpečnostních norem (pracovníci, ředidla a spalování)

Závěrečná montáž

Činnosti během montáže automobilů musí zahrnovat pružné procesy s cílem uspokojovat řadu možností. Naše technika vám může pomoci řešit problémy s pružnou výrobou, mezi které patří:

  • řízení zásob a řazení dílů
  • řízení kvality pro lepší řízení požadavků na výrobky
  • vyvažování pracovního zatížení pro vyšší účinnost výroby

Časté změny vyžadují pružnost

Vyrábějte více vozidel ve více variacích

Vyspělost vozidel stoupá a jsou lépe propojena a „chytřejší“, tudíž spotřebitelé žádají nejnovější funkce a styly. To znamená pravidelné aktualizace s cílem zavádět nejnovější prvky na poli automobilové bezpečnosti, spotřeby paliva, výkonu, konstrukce a dalších možností. Jakákoliv aktualizace vozidla ovlivní lidi, procesy, zařízení a automatizaci vašich provozů. Změny mohou být malé nebo mohou vyžadovat zcela nové nástroje, revize zásobování, změny stanic atd.

Náš software systému řízení výroby AutoSuite™ (MES) je schopen koordinovat výrobní úkoly a poskytovat informace o činnostech v reálném čase. Tento software vám umožňuje lépe řídit složité aspekty výroby mnoha vozidel najednou. Tyto systémy vám mohou pomáhat optimalizovat procesy řízení kvality, lépe řídit sledování toků komponentů a materiálů a zlepšovat řízení výkonu.

Přečtěte si více o AutoSuite MES

Související produkty

Integrovaná Architektura (Integrated Architecture)

Náš systém Integrated Architecture® pomáhá vytvářet infrastrukturu bezpečnosti a komunikace, procesní výkon a datové struktury, které jsou nutné pro dosahování požadovaných výrobních objemů, koordinace a kvality.

Seznamte se s naším systémem Integrated Architecture

Bezpečnostní řešení

Naše portfolio bezpečnostních produktů, systémů a služeb vám pomáhá dodržovat stávající i nové standardy. Omezujte výskyt nehod vedoucích ke ztrátě času, zvyšujte bezpečnost na pracovišti a zejména pak zvyšujte morálku a produktivitu svých pracovníků.

Přečtěte si více o našich bezpečnostních řešeních

Průmyslové systémy řízení energie

Váš tým inženýrů chápe neodmyslitelné výzvy spojené s řízením využití energie. Naše zkušenosti v této oblasti a naši odborníci na průmyslové řízení energie vám pomohou zefektivnit vaše procesy v rámci zvyšování úrovně využití energie.

Přečtěte si více o řízení energie

Směřujte k neustálému zlepšování

Minimalizujte výrobní náklady a udržujte ziskovost

Jak se závody přibližují k 100% hranici svých kapacit, musíte chránit a optimalizovat své činnosti za současného řešení složitých problémů, které přicházejí s výrobou mnoha vozů v mnoha variacích na stejné lince.

Klíčem je prosazování neustálého zlepšování mezi vašimi lidmi, v procesech a zařízení za současného zachovávání bezpečnosti napříč vašimi činnostmi.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.