Dodavatelé

Přemýšlejte znovu o výrobní strategii potřebné ke splnění poptávky zákazníků

Plňte požadavky dodavatelského řetězce typu „just-in-time“ za současného plnění přísných požadavků na kvalitu a bezpečnost.

Pružnost a účinnost výroby

Řešení potřeb dodavatelů

Vaše činnosti musí splňovat požadavky zásobování typu „just-in-time“ za současného plnění přísných požadavků na kvalitu a bezpečnost. Pro naplňování těchto cílů potřebujete pružnou výrobu, která vám a vašemu zákazníkovi pomůže udržovat krok s požadavky trhu.

Potenciál zodpovědností za škody spojený se zárukami nebo svoláváním výrobků z trhu umocňuje potřebu získat řešení, které nabízí kvalitnější informace o vašich výrobních činnostech.

Poskytujeme přístup v reálném čase a rozšířenou viditelnost podniku cestou důležitých výrobních údajů, takže můžete:

  • zlepšovat obchodní procesy
  • posilovat integraci dodavatelského řetězce napříč podnikem

Dosahovat informační viditelnosti napříč podnikem

Informace o automobilové výrobě v reálném čase

Účinný chod společnosti vyžaduje porozumění tomu, co se děje ve výrobních činnostech a napříč řetězcem zásobování.

Zvýšená viditelnost informací napříč podnikem vám může pomoci:

  • řídit plánování a vyvažování pracovního zatížení pružných výrobních linek
  • reagovat na výpadky na straně dodavatelů nebo nové požadavky spotřebitelů
  • zavádět změny výrobních činností na základě zpětné vazby kvality

Přečtěte si více o výrobní inteligenci

AutoSuite MES

Systém AutoSuite™ MES nabízí kvalitní výrobu na první pokus, snižování podnikových zásob a nákladů na ně a podporuje hospodárnost a neustálé zlepšování. Škálovatelné aplikace zahrnují:

  • Řízení zakázkové výroby
  • Genealogii, sledování a monitorování
  • Ochranu proti chybám
  • Řízení kvality

Přečtěte si více o AutoSuite MES

Mahindra Automotive

Mahindra Automotive dosahuje provozní dokonalosti díky našemu systému řízení výroby FactoryTalk® ProductionCentre® ve své továrně světové úrovně ve městě Chakan v Indii.

Směřujte k neustálému zlepšování

Minimalizujte výrobní náklady a udržujte ziskovost

Jak se závody přibližují k 100% hranici svých kapacit, musíte chránit a optimalizovat své činnosti za současného řešení složitých problémů, které přicházejí s výrobou mnoha vozů v mnoha variacích na stejné lince.

Klíčem je prosazování neustálého zlepšování mezi vašimi lidmi, v procesech a zařízení za současného zachovávání bezpečnosti napříč vašimi činnostmi.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.