VÝROBNÍ SYSTÉMY HNACÍCH JEDNOTEK

Zlepšujte výkony vozů prostřednictvím výroby hnacích jednotek a montážních systémů

Zefektivněte činnosti, údržbu, řízení a práci s informacemi pomocí agilních výrobních systémů a vyrábějte nové a zdokonalené hnací jednotky.

PŘIZPŮSOBUJTE SE MĚNÍCÍM SE POŽADAVKŮM

Vyrábějte přepracované hnací jednotky a plňte tak nové globální emisní standardy.

Agresivní standardy v oblasti spotřeby paliva a emisí tlačí výrobce k návrhům pružnějších a agilnějších výrobních systémů hnacích jednotek. Můžeme vám pomoci plnit nové požadavky na bezpečnost a zabezpečení vozidel a zvládat stoupající důležitost inteligence ve výrobě.

Od lití a obrábění přes montáž a zkoušky motorů až po sekvenční zpracování nabízíme integrovaná řešení pro řízení a sběr informací, díky kterým lze zefektivňovat provozy, údržbu, řízení a práci s informacemi.

ZJEDNODUŠTE VÝROVNÍ BUŇKY

Připravené integrované řešení automatizace pro aplikace hnacích jednotek

Výrobní buňky hnacích jednotek lze zjednodušit a zvýšit jejich produktivitu cestou připraveného řešení jejich automatizace, které integruje FANUC CNC roboty s našimi ovladači buněk.

Výrobci mohou řídit a shromažďovat údaje z celé řady zařízení prostřednictvím jediné sítě typu EtherNet/IP. Tyto údaje se snadno převádějí do podnikových IT systémů a umožňují dokonalejší rozhodování a další snižování nákladů. Výrobci strojů mohou snižovat dobu návrhů a náklady cestou jednoho prostředí sítě a programování.

PARTNERSTVÍM K ÚSPĚCHU

Spoluprací s FANUC k vyšší produktivitě

Dnešní výrobní systémy hnacích jednotek jsou vyspělé. Díky své spolupráci s FANUC nabízíme doplňková řešení automatizace hnacích jednotek na bázi systému Integrated Architecture®. Tato řešení vám pomáhají zvyšovat produktivitu a snižovat náklady.

OMEZTE PŘEKÁŽKY A VARIABILITU DÍLŮ

Kompenzace vytížení montážní linky

Optimalizované operace během montáže hnacích jednotek jsou důležité pro včasnou dodávku motorů. Pružný montážní systém, který zajišťuje vyrovnávání vytížení linky, vám může pomoci:

  • Rychle přidělovat úkoly, díly a nástroje stanicím
  • Snadno revidovat tok činností během montážních operací bez změny programů
  • Provádět zajištění proti chybám na celé lince před zahájením výroby

Související produkty

Integrovaná Architektura

Náš systém Integrovaná Architektura pomáhá vytvářet infrastrukturu bezpečnosti a komunikace, procesní výkon a datové struktury, které jsou nutné pro dosahování požadovaných výrobních objemů, koordinace a kvality.

Seznamte se s naším systémem Integrovaná Architektura

Bezpečnostní řešení

Naše portfolio bezpečnostních produktů, systémů a služeb vám pomáhá dodržovat stávající i nové standardy. Omezujte výskyt nehod vedoucích ke ztrátě času, zvyšujte bezpečnost na pracovišti a zejména pak zvyšujte morálku a produktivitu svých pracovníků.

Přečtěte si více o našich bezpečnostních řešeních

SADA NÁSTROJŮ ACCELERATOR TOOLKIT PRO ZRYCHLENÍ CNC OBRÁBĚNÍ

Zjednodušte integraci se systémy CNC

Sada nástrojů pro zrychlení CNC obrábění Accelerator Toolkit zjednodušuje integraci mezi naší řídicí platformou a systémy CNC FANUC řady 3x-B CNC. Sada nástrojů obsahuje:

  • Výkresy a konfigurace systému
  • Nakonfigurovanou logiku a šablony obrazovek HMI
  • Výkresy CAD
  • Návod pro rychlé spuštění

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.