Rychlost automobilové výroby

Uvádějte vozidla na trh rychleji a s vyšším ziskem

Strategie rychlosti výroby zahrnují infrastrukturu, viditelnost informací a rozvoj pracovních sil. Reagujte na požadavky zákazníků z celého světa rychleji a uvádějte výrobky na trh rychleji bez negativních dopadů na celkový výsledek.

Uvádějte vozidla na trh rychleji

Nastavte své činnosti tak, aby držely krok s poptávkou

Rychlejší uvádění na trh. Časté aktualizace. Zvýšené možnosti změny. Uvádění vozidel na trh rychleji a s vyšším ziskem je důležité. Vyžaduje i strategie rychlosti výroby a řešení, která vám pomáhají:

  • rozmisťovat správnou infrastrukturu
  • poskytovat informace ve správné formě, pro správné lidi a ve správný čas
  • zaměstnávat vysoce zručné pracovníky s mnoha talenty

Infrastruktura napříč podnikem nabízí pružnost

Zefektivněte mnoho oborů řízení

Náš řídicí a informační systém podporovaný informačními zdroji používá EtherNet/IP, takže můžete:

  • přejít snadněji na používání jediné sítě
  • zefektivnit řadu oborů a aplikací v jednom celku
  • umožnit bezpečný a snadný tok výrobních údajů

Seznamte se s naším řešením Integrated Architecture

Synchronizujte výrobní úkoly

Integrujte náš systém podpory automobilové výroby AutoSuite™ (MES) do svého podniku a jeho výrobních činností. Tento systém vám může pomoci synchronizovat vaše výrobní úkoly, postupy zajišťování kvality a činnosti ve skladu během výroby.

Přečtěte si více o AutoSuite MES

Získejte náhled do svých činností v reálném čase

Účinný chod společnosti vyžaduje porozumění tomu, co se děje ve výrobních činnostech a napříč dodavatelským řetězcem. Máte-li k dispozici viditelné informace v reálném čase, můžete díky tomu:

  • předvídat výpadky výroby před tím, než nastanou, a dle možností jim předcházet
  • poskytovat údaje o událostech nebo jiné informace příslušným pracovníkům tak, aby mohli provádět jakékoliv nezbytné úpravy

FactoryTalk VantagePoint EMI

Získejte výrobní informace, když je potřebujete, zobrazujte je podle potřeby a rozhodujete se podle faktů. Získejte přístup ke svým údajům kdekoliv, včetně využití mobilních zařízení a výkazů na webových stránkách nebo ukazatelů KPI dostupných pomocí softwarového portálu.

FactoryTalk VantagePoint EMI

Připravte své pracovníky na maximalizaci produktivity

Globální řešení pro pracovníky

Zachování konkurenceschopnosti vyžaduje vysoce zručné pracovníky s mnoha talenty. Komplexní vzdělávání je důležité pro práci na stále složitějších strojích v dílnách a připojených zařízeních.

Zaměřujeme se na vytváření řešení, která poskytují základní, pokročilé a velmi vysoké dovednosti vašim nejnovějším zaměstnancům a nejzručnějším odborníkům.

Držte krok s požadavky trhu

Navrhování, zavádění a optimalizace jsou důležité stupně automobilového výrobního procesu. Každý z těchto stupňů ovlivňuje vaši schopnost rychle a ziskově upravovat rychlost výroby a dosahovat růstu v globální ekonomice.

Tento dokument se zabývá měnícím se prostředím automobilového průmyslu a zkoumá, proč musí automobiloví výrobci zvýšit rychlost z důvodu zachování konkurenceschopnosti.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.