Optimalizace automobilové výroby

Minimalizujte výrobní náklady a udržujte ziskovost

Neustálé zlepšování lidí, procesů a zařízení a zaměření se na bezpečnost vám může pomoci zvýšit účinnost, produktivitu a omezit výpadky v automobilovém průmyslu, který se nikdy nezastavuje.

Otevřete cestu k vyšší produktivitě a účinnosti

Optimalizace výroby pro rychle vyráběné automobilové díly

V rychlém světě automobilové výroby rozhodují vteřiny. Každou minutu sjíždí z montážních linek stovky vozů. S každým vozidlem se váže pevný zisk, takže musíte minimalizovat výpadky výroby a maximalizovat produktivitu.

Klíčem je prosazování neustálého zlepšování mezi vašimi lidmi, v procesech a zařízení za současného zachovávání bezpečnosti napříč vašimi činnostmi.

Připravte své pracovníky na maximalizaci produktivity

Globální řešení pro pracovníky

Naše komplexní vzdělávací služby poskytují vašim pracovníkům školení a nástroje, které potřebují k udržování výroby na optimálních úrovních během změn vozidel a aktualizací programů výrobních linek. Zaměřujeme se na vytváření řešení, která poskytují základní, pokročilé a velmi vysoké dovednosti vašim nejnovějším zaměstnancům a nejzručnějším odborníkům.

Podpora pracovníků a služby vzdělávání

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost všech svých činností vnímejte jako celek. Pomůžete tak ochránit nejvzácnější zdroje a pracovníky a zvýšíte produktivitu závodu.

K bezpečnosti přistupujte z hlediska kultury, dodržování zákonných nařízení a kapitálu a dosahujte vyšších úrovní celkové efektivity zařízení, omezujte neplánované výpadky a četnost zranění.

Využívejte náš komplexní nástroj k měření výkonu na poli bezpečnosti a vaší cesty k bezpečnějším pracovníkům a vyšší produktivitě.

Zlepšováním využití zdrojů minimalizujte výpadky

Služby řízení zdrojů

Spravujte a maximalizujte své zdroje v jednotlivých zařízeních pomocí škálovatelných řešení jejich správy. Tato řešení vám mohou pomoci vyhnout se výpadkům, omezit nadměrné zatížení pracovníků a rychle se vracet do původního režimu s minimálními dopady na výrobu.

Náš přístup ke strategické údržbě umožňuje rozhodování na základě údajů a realizaci řešení, která prodlužují životnost vašich zdrojů.

Přečtěte si více o našich službách

Prodlužování životního cyklu a migrace

Migrace vaší techniky na vyšší úroveň může zlepšit výkon stroje. Zlepšená diagnostika může omezit průměrnou dobu opravy a odhalování závad strojů ještě předtím, než přerostou v neplánované výpadky.

Můžeme vám pomoci řešit problém nižší úrovně automatizace ve vašem závodě, abyste mohli vyvinout strategii nápravy a omezení rizika zastaralosti.

Modernizace

Nástroj pro sledování stavu životního cyklu výrobku

Zvyšte účinnost cestou optimalizace

Tento dokument popisuje čtyři hlavní oblasti, ve kterých mohou výrobci zvyšovat účinnost, produktivitu a snižovat doby výpadků. Tyto hlavní oblasti zahrnují pracovníky, procesy, zařízení a bezpečnost.

Přečtěte si více o výzvách moderních závodů automobilové výroby, a jak můžete pracovat mnohem účinněji.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.