Řízení životního cyklu

Proaktivně řiďte životnost zařízení automobilového závodu

Přistupujte proaktivně a strategicky k řízení životního cyklu zařízení a přechodům z fáze návrhu do výroby.

Minimalizujte riziko zastaralého vybavení

Vaše zařízení představuje jednu z největších kapitálových investic a největších příležitostí k neustálému zlepšování od fáze návrhu až po celý cyklus výroby.

Zdokonalení spojená s nízkým rizikem realizovaná po dobu životnosti vašeho zařízení zvýší účinnost a pomohou vám zrychlit veškeré operace. Systematický přístup k modernizaci vám umožňuje postupně modernizovat zařízení, snižovat počáteční investice a v samém závěru dosahovat vyšší návratnosti investice.

Prostřednictvím proaktivního řízení práce s díly a zabudované vyspělé diagnostiky mohou vaši pracovníci:

  • diagnostikovat problémy rychleji
  • vědět přesně, co je nutno opravit
  • odhalovat problémy ještě předtím, než přerostou ve výpadek výroby

Spravujte a maximalizujte zdroje svých zařízení

Prodlužování životního cyklu a migrace

Máte plán životního cyklu? Můžeme vám pomoci řešit problém nižší úrovně automatizace ve vašem závodě, abyste mohli vyvinout strategii nápravy a omezení rizika zastaralosti.

Využijte náš nástroj pro sledování stavu životního cyklu a proaktivně plánujte a řiďte přechod od stávajícího zařízení k našim nejmodernějším produktům a technologiím.

Nástroj pro sledování stavu životního cyklu výrobku

Přečtěte si více o modernizaci

Hodnocení stávajícího zařízení

Tato služba poskytovaná na pracovišti nabízí celkový pohled na fyzické vybavení vašeho pracoviště.

Odhalte přesně nejzávažnější rizika na úrovni pracoviště, oblasti, linky, stroje nebo rozvaděče. Učiňte inteligentní rozhodnutí pro řešení problémových oblastí a eliminaci rizik cestou migrace.

Hodnocení stávajícího zařízení

Výkon zařízení a jím poskytované služby

Jakožto výrobce požadujete pružná a škálovatelná řešení pro řízení svých zařízení na celém pracovišti.

Používáme proces o čtyřech krocích, kterým vytváříme upravenou strategii řízení vašich zařízení, která vám pomůže:

  • vyhnout se výpadkům
  • omezit zatížení pracovníků
  • vrátit se rychle do původního stavu s minimálním dopadem na výrobu

Řízení průmyslových zařízení

Dostane Toyota delší pracovní dobu

Pohled zákazníka

Toyota zvyšuje provozní dobu a navrhuje robustní a flexibilní řešení.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.