Funkční a elektrická bezpečnost pro SEZ

Funkční a elektrická bezpečnost pro SEZ
Na vyžádání

Doba trvání

60 Minut

Jazyk

Český

Seznamte se s funkční bezpečností a odhalte rozdíly v legislativě. Jaké rozdíly přináší evropské směrnice v porovnání s těmi slovenskými? Kde se národní legislativa střetává s EU? Jaké jsou nejdůležitější části norem EN ISO 12100 a EN 60204-1.

Tento exkluzivní webinář vznikl pod záštitou Komory Elektrotechniků Slovenska.

Hlavní body programu:

  • rozdíly v evropské a slovenské legislativě
  • konkrétní požadavky některých částí EN ISO 12100 na elektrickou bezpečnost
  • bezpečnostní funkce uvedené v EN 60204-1
  • přehled bezpečnostních produktů a zařízení

Informace o řečníkovi

Karel Stibor
Solution Architect Safety TÜV, Functional Safety Engineer 4224/11, Rockwell Automation

Karel Stibor začal pro společnost pracovat v roce 2007 na pozici Account Manager Integrated Architecture and Account Manager Safety. Jeho pracovní náplní byl prodej komponentů průmyslové automatizace s teritoriální působností na části území ČR a prodej a podpora prodeje produktů pro funkční bezpečnost pro ČR, SR a HU. Od roku 2010 je na pozici Solution Architect Safety, kde je jeho pracovní náplní technická a legislativní podpora prodeje bezpečnostních komponentů a řešení s působností ve střední a východní Evropě. Od roku 2020 je členem standardizační subkomise pro elektrická zařízení pracovních strojů při ÚNMZ.