Časté dotazy o vyhledávání

Mohu vyhledávat pomocí katalogového čísla výrobku?

Zadat můžete celé nebo částečné katalogové číslo, a to se spojovníkem či bez. Vyhledávací pole generuje případné shody již při zadávání.

Pokud zadáte celé katalogové číslo, výsledky hledání budou obsahovat informace o konfiguraci daného produktu.

Jak mohu vyhledávat pomocí klíčových slov?

Vaše vyhledávání může obsahovat klíčová slova či slovní spojení, která se vztahují k hledané informaci. Můžete například vyhledávat pomocí klíčového slova Powerflex či slovního spojení zapouzdření v povlaku. Při zadávání klíčových slov či slovních spojení:

 • Používejte jedinečné, konkrétní termíny.
 • Vyhněte se předponám, příponám či specifickým tvarům slova.
 • Nepoužívejte spojky, jako například i a nebo (pokud nejsou součástí slovního spojení).
 • Nepoužívejte interpunkci kromě spojovníku (-), který může být součástí slovního spojení či katalogového čísla.
 • Velká písmena nemají na výsledky hledání vliv.

Jak najdu publikaci?

Publikaci můžete vyhledat pomocí čísla publikace, katalogového čísla výrobku nebo klíčových slov.

Pro vyhledání aktuální verze publikace zadejte do vyhledávacího pole číslo publikace následujícím způsobem:

 • Vynechejte poslední čtyři písmena čísla publikace.
 • Spojovníky zadávat nemusíte.

Příklad: Pro vyhledání čísla 750-PM001C-EN-P zadejte 750-PM001 nebo 750PM001.

Pro upřesnění výsledků hledání můžete filtrovat kategorie produktů. Pokud hledáte informace o větším množství produktů, použijte filtr Obecné informace. Tento filtr zahrnuje obsah, který je obecně použitelný v konkrétních doménách. Například Systémy připojení, Obecné informace.

Typy publikací popisují, jaký typ obsahu v daných publikacích naleznete.

Jak jsou publikace kategorizovány?

Publikace jsou kategorizovány různými způsoby, včetně:

 • Kategorie produktu (příklad: Obslužné rozhraní)
 • Produktová řada (příklad: Grafické terminály)
 • Rodina produktu (příklad: PanelView)
 • Průmyslové odvětví (příklad: Automobilový průmysl)
 • Služba (příklad: Školicí služby)
 • Řešení (příklad: Procesní řešení)

Ne všechny kategorie se ale vztahují ke všem publikacím. Pokud například publikace pojednává o službách poskytovaných společností Rockwell Automation, nebude u ní specifikována kategorie produktu. Filtr kategorie produktu kategorizuje publikaci jako Nespecifikovanou. Některé publikace jsou dále kategorizovány jako Obecné informace. Pokud například publikace zahrnuje několik produktových řad, bude označena jako Obecné informace.

Jak najdu publikaci v konkrétním jazyce?

Využijte rozbalovací menu jazyků na stránce výsledků a zjistěte, které publikace jsou v daném jazyce k dispozici. Použít můžete také rozbalovací menu jazyků vedle ikony pro stažení v záznamu publikace. Z dostupných jazyků si zvolte jazyk, ve kterém chcete publikaci stáhnout. Vícejazyčné publikace obvykle obsahují anglický, portugalský, francouzský, italský, německý a španělský obsah.

Jak upřesním svá vyhledávací kritéria?

Výsledky svého hledání můžete vylepšit zadáním bližších informací ve vyhledávacích kritériích.

Použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak

Ve vyhledávání můžete použít hvězdičku (*) jako zástupný znak. Vaše hledání musí obsahovat také ostatní znaky podle toho, kam hvězdičku umístíte.

 • Před hvězdičku vložte alespoň dva znaky.

Příklad: Zadání znaků Micro8* vyhledá různé podoby slov Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, a Micro850.

 • Vložte alespoň dva znaky po hvězdičce.

Příklad: Zadání znaků *5800 vyhledá různé podoby pro SoftLogix 5800.

 • Mezi dvě hvězdičky vložte alespoň tři znaky.

Příklad: Zadání znaků *train* vyhledá různé podoby slov RSTrainertraining.

Pro vyhledání konkrétního slovního spojení použijte uvozovky (“ “)

Pokud vyhledáváte konkrétní slovní spojení, použijte dvojité uvozovky.

Příklad: Zadání slovního spojení “layer 2 switch” zobrazí výsledky, které obsahují přesně slovní spojení layer 2 switch.

Pro vynechání slov z vyhledávání použijte znaménko mínus (-)

Znaménko mínus vložte před slovo, které chcete z výsledků hledání odstranit. Znaménko se musí objevit bezprostředně před daným slovem a musí mu předcházet mezera.

 • Pokud nebude znaménku mínus předcházet mezera, výsledky hledání si mínus vyloží jako spojovník.

Příklad: Vyhledávání slovního spojení Kinetix Safe Torque-off si vyloží znaménko mínus jako spojovník, který spojuje slova torqueoff.

Příklad: Zadání “Kinetix Safe Torque-off” -software bude vyhledávat spojení slov Kinetix Safe Torque-off a vynechá všechny výsledky, které obsahují slovo software.

 • Použitím mezery a znaménka mínus můžete z hledání odstranit libovolné množství slov.

Příklad: Zadání “Kinetix Safe Torque-off” -software -NEMA bude vyhledávat spojení slov Kinetix Safe Torque-off a vynechá všechny výsledky, které obsahují slova softwareNEMA.

 • Před znaménkem mínus musíte použít klíčové slovo.

Příklad: Zadání -software je neplatné a nevygeneruje žádné výsledky.

Jak upřesním výsledky svého hledání?

Některé stránky s výsledky obsahují filtry, pomocí kterých můžete výsledky upřesnit. Vyberte si z dostupných filtrů v levém sloupci. Při aplikaci filtrů se vám zobrazí výběr každého filtru, takže poznáte, které filtry jsou aktuální. Některé kategorie filtrů vám umožní zvolit si z více hodnot.

Odstraněním filtrů své hledání rozšíříte. Pro odstranění filtru klikněte na křížek vedle názvu filtru v sekci výběrů. Pro odstranění všech filtrů klikněte na Vymazat vše.

Můžu si výsledky hledání utřídit?

Výsledky literatury a výsledky ukázkového kódu si můžete uspořádat. Použijte rozbalovací menu vpravo nahoře v seznamu výsledků. Výsledky můžete seřadit podle nejlepší shody, nejnovějších nebo nejstarších položek.

Jak najdu certifikát produktu, jako je například prohlášení o shodě?

Použijte kombinaci hledání a filtrování. Vyhledávejte pomocí názvu produktu, katalogového čísla a typu certifikace, jako je třeba ATEX. Poté zvolte ve filtru typu publikace Certifikát.

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.