Dokumentace bezpečnostních funkcí

Dokumentace bezpečnostních funkcí

Tlačítko nouzového zastavení, fyzická zábrana nebo funkce snímání blízkosti jsou funkce bezpečnosti stroje vyžadující více prvků. Mezi tyto prvky patří čidlo nebo vstupní zařízení, logické zařízení a výstupní zařízení. Poskytujeme doporučení pro konkrétní bezpečnostní funkce založené na funkčních požadavcích, výběru zařízení a požadované úrovni vlastností.

Tyto bezpečnostní funkce byly navrženy s ohledem na vaše zájmy, tedy omezení rizik a rychlý vývoj. Mezi příklady informací poskytnutých v naší dokumentaci bezpečnostních funkcích patří:

 • Příprava a zapojení
 • Seznam materiálu
 • Schémata zapojení
 • Konfigurace
 • Plán ověření a validace
 • Kalkulačka úrovně vlastností

Vyhledejte dokument podle společných aplikací, produktů nebo norem bezpečnostního hodnocení.

Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

Kat. 4, úroveň vlastností e, kategorie zastavení 0 pomocí programovatelné řídicí jednotky, blokovacích spínačů SensaGuard a bezpečnostního motorového řadiče

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu ArmorBlock® Guard I/O™ pro monitorování bezpečnostního krytu blokovaného bezpečnostním spínačem SensaGuard™. Když je bezpečnostní kryt otevřený nebo je detekována chyba v monitorovacím obvodu, odpojí bezpečnostní řídicí jednotka napájení od koncového řídicího zařízení.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Modul ArmorBlock Guard I/O
 • Spínač SensaGuard
 • Řídicí jednotka motorů ArmorStart ST (bezpečnostní verze)

Konfigurovatelná řídící jednotka pro blokování ochranného krytu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního blokovacího spínače a bezpečnostních stykačů.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Spínač SensaGuard
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Uzamknutí dveří a jejich monitorování pomocí přístupové jednotky 442G a integrované bezpečnostní řídicí jednotky

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak napojit, konfigurovat a programovat řídicí jednotku GuardLogix® a modul POINT Guard I/O™ pro uzamčení a monitorování multifunkční přístupové jednotky 442G namontované na bezpečnostním krytu uvolňovaného pomocí napětí. Když jsou dveře otevřené nebo odemčené nebo je detekována chyba v bezpečnostní funkci, odpojí bezpečnostní řídicí jednotka GuardLogix napájení od koncového řídicího zařízení, redundantního páru stykačů 100S.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Multifunkční přístupová jednotka 442G
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Blokovací spínač pro monitorování dveří se zabudovanou bezpečnostní řídicí jednotkou

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje zapojení, konfiguraci a programování řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ pro monitorování bezpečnostního krytu blokovaného bezpečnostním spínačem SensaGuard™. Pokud se bezpečnostní kryt otevře nebo monitorovací obvod detekuje chybu, odpojí bezpečnostní řídicí jednotka GuardLogix napájení od koncového řídicího zařízení.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní modul POINT Guard I/O
 • Spínač SensaGuard

Aktivační spínač se zabudovanou bezpečnostní řídicí jednotkou a POINT Guard I/O

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje zapojení, konfiguraci a programování kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ pro monitorování aktivačního spínače. Obsluha stroje stiskne aktivační spínač do prostřední pozice pro přemostění primárního blokování bezpečnostních dveří. Tímto zásahem umožní kompaktní řídicí jednotce GuardLogix napájet konečné řídicí zařízení, redundantní pár stykačů 100S.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní modul POINT Guard I/O
 • Aktivační spínač 440J
 • Blokovací spínač 440K

Programovatelná řídicí jednotka pro blokování ochranného krytu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, bezpečnostního blokovacího spínače a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Spínač Trojan 5
 • Řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelná řídicí jednotka pro blokování ochranného krytu a aktivaci přemostění spínače

Pro situaci částečného přístupu osob při pomalé rychlosti stroje stiskne obsluha stroje aktivační spínač do prostřední pozice pro přemostění primárního blokování bezpečnostních dveří. Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, bezpečnostního aktivačního spínače, bezpečnostního blokovacího spínače a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Aktivační spínač 440J
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Bezpečnostní modul POINT Guard I/O

Programovatelná řídicí jednotka pro uzamčení zavřeného ochranného krytu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, bezpečnostního blokovacího spínače s funkcí zámku ochranného krytu a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Blokovací spínač TLS3-GD2
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Programovatelná řídicí jednotka se spínačem blokování pantů

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí spínačů blokování pantů Ensign 3 a kompaktních řídicích jednotek GuardLogix.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Spínače blokování pantů Ensign 3
 • Řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelná řídicí jednotka s blokovacím spínačem a frekvenčním měničem bezpečnostní třídy

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídící jednotky s blokovacím spínačem a frekvenčního měniče bezpečnostní třídy.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Blokovací spínač Trojan 5
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
 • Měnič s bezpečným odpojením točivého momentu PowerFlex 525

Programovatelná řídicí jednotka s bezkontaktním spínačem s protikusem

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí blokovacích spínačů SensaGuard a kompaktních řídicích jednotek GuardLogix.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Spínač SensaGuard
 • Řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelné řídicí jednotky s bezkontaktními, magneticky kódovanými blokovacími spínači

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí magneticky kódovaných bezkontaktních spínačů s protikusem MC1 a kompaktních řídicích jednotek GuardLogix.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Magneticky kódovaný spínač MC1
 • Řídicí jednotky GuardLogix

Sledování bezpečné rychlosti pomocí programovatelných řídicích jednotek, bezpečnostního relé MSR57P a měniče Kinetix na EtherNet/IP

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit, konfigurovat a programovat bezpečnostní řídicí jednotku GuardLogix®, modul POINT Guard I/O™ a měnič Kinetix s integrovaným bezpečným odpojením točivého momentu (STO) na EtherNet/IP™ pro napojení na bezpečnostní relé pro sledování rychlosti MSR57P k provádění funkcí v bezpečné rychlosti.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
 • Bezpečnostní relé MSR57P pro sledování rychlosti
 • Ochranný blokovací spínač TLS-Z GD2
 • Servoměnič Kinetix 5500 nebo 5700 se zabudovanou bezpečností na EtherNet/IP
 • Servomotor s nízkou setrvačností MP-Series

Bezpečnostní relé pro blokování ochranného krytu a aktivaci přemostění spínače

Pro situaci částečného přístupu osob při pomalé rychlosti stroje stiskne obsluha stroje aktivační spínač do prostřední pozice pro přemostění primárního blokování bezpečnostních dveří. Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé, bezpečnostního aktivačního spínače, bezpečnostního blokovacího spínače a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Aktivační spínač 440J
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s jedním vstupem
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem

Bezpečnostní relé pro uzamčení zavřeného ochranného krytu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé, bezpečnostního blokovacího spínače s ochranným zámkem a bezpečnostních stykačů.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Rozšiřující modul Guardmaster
 • Bezpečnostní ochranný blokovací spínač TLSZR-GD2
 • Tlačítko nouzového zastavení

Bezpečnostní relé s blokováním dveří

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé s blokováním dveří.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1 2008
 • SensaGuard™ / GSR DI

Bezpečnostní relé se sledováním spínače dveří

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé se sledováním spínače dveří.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Magneticky kódovaný spínač dveří MC1
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem

Bezpečnostní relé s blokovacím spínačem a frekvenčním měničem s bezpečně omezenou rychlostí

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé s blokovacím spínačem a pomocí střídavého frekvenčního měniče s bezpečně omezenou rychlostí.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Ochranný blokovací spínač TLSZR-GD2
 • Bezpečnostní relé Guardmaster
 • Měnič PowerFlex 70

Bezpečnostní relé se spínačem blokování pantů

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí spínačů blokování pantů Ensign 3 a bezpečnostních relé s dvojitým vstupem Guardmaster.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Spínače blokování pantů Ensign 3
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem

Bezpečnostní relé s blokovacím spínačem a střídavými frekvenčními měniči bezpečnostní třídy

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí blokovacích spínačů Trojan 5, bezpečnostních relé Guardmaster a střídavých frekvenčních měničů PowerFlex® 525 s bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Tlačítko nouzového zastavení
 • Blokovací spínač Trojan 5
 • Bezpečnostní relé Guardmaster®
 • Měnič s bezpečným odpojením točivého momentu PowerFlex® 525

Bezpečnostní relé s bezkontaktním blokovacím spínačem a nouzovým zastavením

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé Guardmaster s dvojitým vstupem a blokovacích spínačů SensaGuard.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Spínač SensaGuard

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí programovatelné řídicí jednotky a měniče Kinetix s integrovaným bezpečným odpojením točivého momentu na síti Ethernet/IP

Tento dokument vysvětluje použití řídicí jednotky GuardLogix® a konfiguraci měniče Kinetix® s integrovanými subsystémy pro bezpečné odpojení točivého momentu pro bezpečnostní funkci. Řídicí jednotka GuardLogix odpojí napájení koncových řídicích zařízení. Koncový řídicí prvek je odpojen od napájení ihned pro kategorii zastavení 0 a po určité prodlevě se napájení odpojí pro kategorii zastavení 1.

Kat. 3, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Servoměnič Kinetix 5500 nebo Kinetix 5700

Nulová rychlost, bezpečně omezená rychlost a bezpečný směr

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit, konfigurovat a programovat kompaktní řídicí jednotku GuardLogix® a modul POINT Guard I/O™ pro napojení na modul PowerFlex® 750 s volbou sledování bezpečné rychlosti (-S1) k provedení funkcí v bezpečné rychlosti.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Modul pro sledování bezpečné rychlosti PowerFlex 750
 • Spínač TLS3-GD2
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Bezpečnostní funkce nulová rychlost, bezpečná omezená rychlost a bezpečný směr pomocí programovatelné řídicí jednotky s ochranným blokováním a střídavým frekvenčním měničem

Tato bezpečnostní funkce používá bezpečnostní relé s programovatelnou řídicí jednotkou s ochranným blokováním a střídavým frekvenčním měničem s nulovou rychlostí / bezpečně omezenou rychlostí / bezpečným směrem.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Modul pro sledování bezpečné rychlosti PowerFlex 750
 • Spínač TLS3-GD2
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Moduly POINT Guard Safety I/O
Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

Kat. 4, úroveň vlastností e, kategorie zastavení 0 používající bezpečnostní relé s jedním vstupem a lankovým bezpečnostním vypínačem

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé Guardmaster® s jedním vstupem pro sledování páru lankových bezpečnostních vypínačů Lifeline™ 5. Když je vznesen požadavek na lankový vypínač nebo je detekována chyba v bezpečnostní funkci, odpojí bezpečnostní relé stykače, čímž odpojí také napájení z řízeného motoru a provede zastavení kategorie 0 (dojezd do zastavení).

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s jedním vstupem
 • Lankový bezpečnostní vypínač Lifeline 5
 • Bezpečnostní stykač 100S-C

Konfigurovatelná řídicí jednotka nouzového zastavení pro úroveň vlastností e / Kat. 4

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky, tlačítka nouzového zastavení a bezpečnostních stykačů.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Nouzové zastavení
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Konfigurovatelná řídicí jednotka nouzového zastavení pro úroveň vlastností d / Kat. 3

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky, tlačítka nouzového zastavení, lankového vypínače a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Lankový vypínač Lifeline 4
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Konfigurovatelné bezpečnostní relé a lankový vypínač

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé Guardmaster® 440C-CR30 se zapojitelným Ethernet modulem Guardmaster 440C-ENET pro funkci nouzového zastavení. Relé 440C-CR30 sleduje lankový vypínač Lifeline™ 5 a ovládá dva redundantní bezpečnostní stykače 100S. Když se za kabel zatáhne nebo se přeruší nebo když je detekována chyba, odpojí relé 440C-CR30 oba stykače z napájení, což odpojí napájení z řízeného motoru. Nebezpečný pohyb přejde do nekontrolovaného, zastavení kategorie 0.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Lankový vypínač Lifeline 5
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Ethernet modul Guardmaster 440C-ENET

Nouzové zastavení: Zabudovaná bezpečnostní řídicí jednotka připojená k sérii dvoukanálových tlačítek nouzového zastavení

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje zapojení, konfiguraci a programování kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ k monitorování série dvoukanálových bezpečnostních zařízení nouzového zastavení. Pokud se spustí libovolné tlačítko nouzového zastavení nebo je detekována chyba v monitorovacím obvodu, odpojí kompaktní řídicí jednotka GuardLogix napájení od koncového řídicího zařízení.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix® 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní modul POINT Guard I/O
 • Dvoukanálové tlačítko nouzového zastavení

Programovatelná řídicí jednotka s lankovým vypínačem

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ pro sledování série dvoukanálových lankových vypínačů. Pokud se spustí libovolný lankový vypínač nebo monitorovací obvod detekuje chybu, odpojí řídící jednotka GuardLogix napájení od stykačů.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Lankový vypínač Lifeline 5
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Programovatelná řídicí jednotka nouzového zastavení

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, série tlačítek nouzového zastavení a bezpečnostního stykače.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Kompaktní řídicí jednotka GuardLogix
 • Modul POINT Guard I/O
 • Dvoukanálové tlačítko nouzového zastavení

Programovatelná řídicí jednotka s lankovým vypínačem (v sérii)

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky a lankového vypínače.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Kompaktní řídicí jednotka GuardLogix®
 • Lankový vypínač Lifeline™ 4
 • Tlačítko nouzového zastavení
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O™

Programovatelná řídicí jednotka s pneumatickým bezpečnostním ventilem a nouzovým zastavením

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky a tlačítka nouzového zastavení pro pneumatické bezpečnostní ventily.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Tlačítko nouzového zastavení
 • Bezpečnostní V/V modul
 • Pneumatický bezpečnostní ventil DM2

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé, série tlačítek nouzového zastavení a bezpečnostních stykačů.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Tlačítko nouzového zastavení 800F
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s jedním vstupem
 • Bezpečnostní stykače 100S

Bezpečnostní relé s lankovým vypínačem

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé a lankového vypínače.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s jedním vstupem
 • Lankový vypínač Lifeline 4

Bezpečnostní relé s pneumatickým bezpečnostním ventilem a nouzovým zastavením

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí tlačítek nouzového zastavení, bezpečnostních relé Guardmaster a bezpečnostních ventilů DM2.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Tlačítko nouzového zastavení
 • Bezpečnostní relé s kompatibilním vstupem Guardmaster®
 • Bezpečnostní ventil DM2
Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

Programovatelná řídicí jednotka s obouručním ovládáním

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, stanice s obouručním ovládáním a bezpečnostních stykačů.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Tlačítka 800Z Zero-Force Buttons
 • Řídicí jednotka GuardLogix®
 • Moduly POINT Guard Safety I/O™

Bezpečnostní relé s obouručním ovládáním

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé, stanice s obouručním ovládáním a bezpečnostních stykačů.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1 2008
 • Tlačítka 800Z Zero-Force Buttons
 • Bezpečnostní relé MSR125
 • Bezpečnostní relé GSR SI

Obouruční ovládání s konfigurovatelným bezpečnostním relé a tlačítky Zero-Force Touch Buttons

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé Guardmaster® 440C-CR30 se zapojitelným Ethernet modulem Guardmaster 440C-ENET k poskytování bezpečnostní funkce provozu pouze při držení (obouruční ovládání). Bezpečnostní relé 440C-CR30 sleduje dvě tlačítka 800Z-GL2065 Zero-Force Touch Buttons™ a ovládá dva redundantní bezpečnostní stykače 100S, které poskytují bezpečnostní funkci provozu pouze při držení. Nebezpečný pohyb nelze spustit bez umístění a podržení obou rukou na obou dotykových tlačítkách.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Tlačítka 800Z Zero-Force Touch Buttons
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Obouruční spouštěcí stanice start/stop používající programovatelnou řídicí jednotku s tlačítky Zero-Force Touch Buttons

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, která sleduje obouruční ovládací stanici. Řídicí jednotka GuardLogix může napájet bezpečnostní aktuátor a poslat výstup běžné řídicí jednotce ke spuštění stroje, pouze pokud obsluha stroje umístí ruce na obě tlačítka.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Tlačítka 800Z Zero-Force Touch Buttons
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Moduly POINT Guard I/O
Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

Kat. 3, úroveň vlastností d, zastavení pomocí programovatelné řídicí jednotky a bezpečnostní rohože

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™, které sledují bezpečnostní rohož 440F. Tato technika aplikace předpokládá použití dvoukanálové bezpečnostní rohože, která vytvoří obvod, kdykoliv šlápnete na bezpečnostní rohož, čímž je umožněný provoz.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Bezpečnostní rohož MatGuard
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Konfigurovatelná řídicí jednotka s prostorovým skenerem

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky s prostorovým skenerem.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Laserový skener 442L SafeZone
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Konfigurovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní světelnou závorou a nouzovým zastavením

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky, bezpečnostní světelné závory a funkce nouzového zastavení.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Světelná závora GuardShield
 • 100S-C bezpečnostní stykače
 • Tlačítko nouzového zastavení 800F
 • Resetovací tlačítko 800F

Konfigurovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní světelnou závorou a funkcí dočasného potlačení

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí konfigurovatelné řídicí jednotky, bezpečnostní světelné závory s funkcemi dočasného potlačení a nouzového zastavení.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Světelná závora 440L GuardShield
 • Fotoelektrické čidlo 42EF RightSight

Bezpečnostní funkce se světelnou závorou a konfigurovatelným bezpečnostním relé

Tato technika aplikace bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit a nastavit světelnou závoru GuardShield™ s řízením bodu provozu (POC) a funkcí nouzového zastavení. Systém vychází z konfigurovatelného bezpečnostního relé Guardmaster® 440C-CR30.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Světelná závora 450L GuardShield
 • Tlačítko nouzového zastavení 800
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Bezpečnostní funkce se světelnou závorou, dočasným potlačením (dvoučidlový typ L) a konfigurovatelným bezpečnostním relé

Tato technika aplikace bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit a nastavit dvoučidlový systém typu L (jednosměrný) pro dočasné potlačení s možností ručního ovládání a dodatečnou funkcí nouzového zastavení. Systém vychází z konfigurovatelného bezpečnostního relé Guardmaster® 440C-CR30.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Světelná závora 450L GuardShield
 • Fotoelektrická čidla 42EF RightSight
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Světelná závora s optickými čidly a řídicí jednotkou GuardLogix

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje zapojení, konfiguraci a programování kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ pro sledování světelné závory GuardShield® 440L s dočasným potlačením. Pokud je vznesen požadavek na světelnou závoru, není-li potlačená, nebo pokud monitorovací obvod detekuje chybu, odpojí řídicí jednotka GuardLogix® napájení od koncového řídicího zařízení.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Bezpečnostní světelná závora GuardShield
 • Fotoelektrické čidlo
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370

Programovatelná řídicí jednotka s prostorovými skenery detekujícími přítomnost (vícezónovými)

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí kompaktních řídicích jednotek GuardLogix a vícezónových laserových skenerů SafeZone.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Vícezónový laserový skener SafeZone

Programovatelná řídicí jednotka s prostorovými skenery detekujícími přítomnost (jednozónové)

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí kompaktních řídicích jednotek GuardLogix a laserových skenerů SafeZone.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Laserový skener SafeZone

Programovatelná řídicí jednotka s bezpečnostními rohožemi citlivými na tlak

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí bezpečnostních rohoží citlivých na tlak a kompaktní řídicí jednotky GuardLogix.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Bezpečnostní rohož MatGuard
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Programovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní kamerou

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních kamer SC300 a kompaktních řídicích jednotek GuardLogix.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní kamera SC300
 • Řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní světelnou závorou

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, bezpečnostní světelné závory a bezpečnostních stykačů.

úroveň vlastností e, Kat. 4 podle
EN ISO 13849.1 2008
 • Světelná závora
 • Řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní světelnou závorou a čidly dočasného potlačení

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí programovatelné řídicí jednotky, bezpečnostního V/V, bezpečnostní světelné závory s dočasným potlačením pomocí čidel a bezpečnostních stykačů.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní světelná závora GuardShield®
 • Fotoelektrické čidlo
 • Kompaktní řídicí jednotka GuardLogix

Programovatelná řídicí jednotka s bezpečnostní světelnou závorou pro prostorovou ochranu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí světelných závor s jediným paprskem pro prostorovou ochranu a kompaktních řídicích jednotek GuardLogix.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Jednopaprsková čidla pro prostorovou ochranu
 • Řídicí jednotky GuardLogix

Bezpečnostní relé s prostorovým skenerem

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé s prostorovým skenerem.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Laserový skener SafeZone

Bezpečnostní relé s laserovým skenerem (vícezónovým)

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostního relé s vícezónovým prostorovým skenerem.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Laserový skener SafeZone

Bezpečnostní relé s bezpečnostní kamerou

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních kamer SC300 a bezpečnostního relé Guardmaster s dvojitým vstupem a nouzovým zastavením.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Bezpečnostní kamera Guardmaster SC300

Bezpečnostní relé s bezpečnostní světelnou závorou a nouzovým zastavením

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé, bezpečnostní světelné závory s dočasným potlačením pomocí čidel a bezpečnostních stykačů.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Světelná závora GuardShield
 • 100S-C bezpečnostní stykače

Bezpečnostní relé s bezpečnostní světelnou závorou a čidly dočasného potlačení

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé, bezpečnostního zařízení pro nouzové zastavení a bezpečnostních stykačů.

Kat. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1:2008
 • Světelná závora s dočasným potlačením
 • RightSight™r
 • Bezpečnostní relé Guardmaster®

Bezpečnostní relé s bezpečnostní světelnou závorou pro prostorovou ochranu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé Guardmaster s dvojitým vstupem a světelných závor s jediným paprskem pro prostorovou ochranu a nouzovým zastavením.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Jednopaprsková čidla pro prostorovou ochranu s nouzovým zastavením

Bezpečnostní relé s rohožemi citlivými na tlak

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována pomocí bezpečnostních relé Guardmaster s dvojitým vstupem a bezpečnostních rohoží citlivých na tlak s nouzovým zastavením.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Bezpečnostní rohože 440F s nouzovým zastavením

Kategorie zastavení 0 s profilem 440F Safedge a zabudovanou bezpečnostní řídicí jednotkou GuardLogix

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje zapojení, konfiguraci a programování kompaktní řídicí jednotky GuardLogix® a modulu POINT Guard I/O™ pro sledování profilu 440F Safedge™ bez potřeby řídící jednotky Safedge. Když je zaznamenán tlak na profilu Safedge nebo je detekována chyba v bezpečnostní funkci, odpojí bezpečnostní řídicí jednotka GuardLogix napájení od koncového řídicího zařízení, což je u této bezpečnostní funkce redundantní pár stykačů 100S.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Profil 440F Safedge
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

SIL 2 bezpečnostní funkce: Sledování vysokého tlaku při nízkém výkonu

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí kompaktní řídicí jednotky GuardLogix a modulu POINT Guard I/O s analogovým vstupem, které sledují tlakový vysílač.

SIL 2 podle
IEC 61511
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Vysílač tlaku Cerabar
 • Bezpečnostní analogový vstupní modul POINT Guard I/O
 • Výstupní bezpečnostní modul POINT Guard I/O
 • Kulovitý ventil Samson

SIL 3 bezpečnostní funkce: Sledování vysokého tlaku při nízkém výkonu

Tato bezpečnostní funkce byla navržena pomocí kompaktní řídicí jednotky GuardLogix a modulu POINT Guard I/O s analogovým vstupem, které sledují tlakový vysílač.

SIL 3 podle
IEC 61511
 • Řídicí jednotka GuardLogix
 • Vysílač tlaku Cerabar
 • Bezpečnostní analogový vstupní modul POINT Guard I/O
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
 • Kulovitý ventil Samson
Název a popis provozuBezpečnostní hodnoceníProdukty

Sledování bezpečné rychlosti pomocí programovatelných řídicích jednotek, bezpečnostního relé MSR57P a měniče Kinetix na EtherNet/IP

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit, konfigurovat a programovat bezpečnostní řídicí jednotku GuardLogix®, modul POINT Guard I/O™ a měnič Kinetix s integrovaným bezpečným odpojením točivého momentu (STO) na EtherNet/IP™ pro napojení na bezpečnostní relé pro sledování rychlosti MSR57P k provádění funkcí v bezpečné rychlosti.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O
 • Bezpečnostní relé MSR57P pro sledování rychlosti
 • Ochranný blokovací spínač TLS-Z GD2
 • Servoměnič Kinetix 5500 nebo 5700 se zabudovanou bezpečností na EtherNet/IP
 • Servomotor s nízkou setrvačností MP-Series

Střídavý frekvenční měnič s bezpečným odpojením točivého momentu pro kategorii zastavení 0

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče s bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Rozšiřující modul Guardmaster
 • Měnič PowerFlex 525
 • Měnič PowerFlex 527

Střídavý frekvenční měnič s bezpečným odpojením točivého momentu pro kategorii zastavení 1

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče s bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Rozšiřující modul pro multifunkční prodlevu Guardmaster
 • Měnič PowerFlex 525
 • Měnič PowerFlex 527

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí programovatelné řídicí jednotky a měniče Kinetix s integrovaným bezpečným odpojením točivého momentu na síti Ethernet/IP

Tento dokument vysvětluje použití řídicí jednotky GuardLogix® a konfiguraci měniče Kinetix® s integrovanými subsystémy pro bezpečné odpojení točivého momentu pro bezpečnostní funkci. Řídicí jednotka GuardLogix odpojí napájení koncových řídicích zařízení. Koncový řídicí prvek je odpojen od napájení ihned pro kategorii zastavení 0 a po určité prodlevě se napájení odpojí pro kategorii zastavení 1.

Kat. 3, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Kinetix 5500
 • Servoměnič Kinetix 5700

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a měniče PowerFlex 525 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 525 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Střídavý frekvenční měnič PowerFlex 525

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Měnič PowerFlex 755

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a měniče PowerFlex 525 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 525 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Střídavý frekvenční měnič PowerFlex 525
 • Moduly POINT Guard I/O

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a servoměničů Kinetix se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zkombinovat logické a výstupní subsystémy bezpečnostního systému pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé Guardmaster® 440C-CR30 a servoměniče Kinetix® 5500 nebo 5700 k poskytnutí kategorie zastavení 0 nebo kategorie zastavení 1 s pevným spojením.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Servoměniče Kinetix 5500
 • Jednoosé měniče Kinetix 5700
 • Kinetix 5700
 • Dvouosé měniče

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a měniče PowerFlex 527 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí konfigurovatelného bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 527 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

Kat. 3, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Měnič PowerFlex 527

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a měniče PowerFlex 527 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 527.

Kat. 3, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Měnič PowerFlex 527

Kategorie zastavení 0 nebo 1 pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ze vstupního zařízení pomocí integrované bezpečnostní řídicí jednotky a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Měnič PowerFlex 755

Kategorie zastavení 0 či 1 pomocí střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 527

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí programovatelné řídicí jednotky GuardLogix a střídavého frekvenčního měniče s bezpečným odpojením točivého momentu.

Kat. 3, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • PowerFlex 527
 • Střídavý frekvenční měnič PowerFlex 755
 • Produkt pro střídavý frekvenční měnič PowerFlex 755T

Kategorie zastavení 0 pomocí servoměničů Kinetix 5000 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zkombinovat bezpečnostní relé Guardmaster® s dvojitým vstupem a subsystémy aktuátoru bezpečnostní funkce. Při této technice aplikace odpojí bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem napájení z koncového řídicího zařízení – v tomto případě pevně napojené vstupy pro bezpečné odpojení točivého momentu na servoměniči Kinetix 5500 nebo Kinetix 5700. Koncový řídicí prvek je ihned odpojen z napájení pro kategorii zastavení 0.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Bezpečnostní relé Guardmaster® s dvojitým vstupem
 • Servoměnič Kinetix® 5500
 • Servoměnič Kinetix 5700

Kategorie zastavení 0 pomocí bezpečnostního relé a měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí bezpečnostního relé Guardmaster s dvojitým vstupem a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 755.

KAT. 3, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Měnič PowerFlex 755

Kategorie zastavení 1 pomocí bezpečnostního relé a měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu

Tato bezpečnostní funkce byla zkonstruována k poskytnutí funkce bezpečného zastavení, a to spuštěním ochrany pomocí bezpečnostního relé a střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 755 se zabudovaným bezpečným odpojením točivého momentu.

KAT. 3, úroveň vlastností e podle
ISO 13849-1: 2008
 • Bezpečnostní relé Guardmaster s dvojitým vstupem
 • Rozšiřující modul pro multifunkční prodlevu Guardmaster
 • Měnič PowerFlex 755

Kategorie zastavení 1 pomocí zabudovaných servoměničů Kinetix 5000

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zkombinovat bezpečnostní relé Guardmaster® s dvojitým vstupem, rozšiřující modul Guardmaster s multifunkční prodlevou a subsystémy aktuátoru (servoměnič Kinetix® 5500 nebo Kinetix 5700 s bezpečným odpojením točivého momentu) bezpečnostní funkce.

KAT. 4, úroveň vlastností e podle
EN ISO 13849-1: 2008
 • Konfigurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster 440C-CR30
 • Světelná závora 440L GuardShield
 • 100S-C bezpečnostní stykače
 • Tlačítko nouzového zastavení 800F
 • Resetovací tlačítko 800F

Nulová rychlost, bezpečně omezená rychlost a bezpečný směr

Tato bezpečnostní funkce vysvětluje, jak zapojit, konfigurovat a programovat kompaktní řídicí jednotku GuardLogix® a modul POINT Guard I/O™ pro napojení na modul PowerFlex® 750 s volbou sledování bezpečné rychlosti (-S1) k provedení funkcí v bezpečné rychlosti.

Kat. 3, úroveň vlastností d podle
EN ISO 13849-1: 2015
 • Modul pro sledování bezpečné rychlosti PowerFlex 750
 • Spínač TLS3-GD2
 • Řídicí jednotka GuardLogix 5570 nebo kompaktní řídicí jednotka GuardLogix 5370
 • Bezpečnostní moduly POINT Guard I/O

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.