Procesní systémy

Přehodnoťte váš distribuovaný řídicí systém

Výroba a výrobní zařízení jsou obvykle tvořeny různými řídicími systémy, individuálními manipulačními procesy, samostatnými napájecími zdroji a řízením bezpečnosti. Udržování mnoha různých systémů klade velké nároky na operace a podporu a omezuje flexibilitu a schopnost reakce. Abyste vyhověli výzvám současnosti a vytvořili systém Connected Enterprise, budete potřebovat řídicí technologii, která překonává tato omezení a nabízí optimalizaci celého zařízení.

Zvyšte kvalitu a produktivitu

Nastal čas přehodnotit váš distribuovaný řídicí systém

V současnosti čelíte ve zpracovatelském průmyslu náročným výzvám. Přísnější požadavky na shodu s předpisy, požadavky týkající se produktivity, konkurence na trhu a současně používání stejné strategie řídicího systému jsou jen některými z těchto výzev. Moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) vám může pomoci zaměřit se na tyto výzvy. Tento moderní přístup je postaven na využití celopodnikových technologií, které se snadno integrují s ostatními automatizačními systémy.

Seznamte se s naším řešením distribuovaného řízení

Zvyšte efektivitu a snižte náklady

Moderní distribuované řídicí systémy

Moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) umožňuje zvyšovat produktivitu a efektivitu a snižovat náklady. Tento systém snadno integruje zaměstnance, procesy a technologie do propojeného podniku (Connected Enterprise), abyste se mohli lépe zaměřit na různé výzvy, kterým čelíte. Systém PlantPAx® je klíčovým prvkem systému Connected Enterprise.

Díky našemu řešení distribuovaného řídicího systému může vaše organizace těžit výhody:

  • Produktivita automatizace, která zkracuje dobu uvedení na trh
  • Zlepšení řízení, které pomáhá splnit cíle produktivity
  • Schopnost technologie přizpůsobovat se novým možnostem systému

Moderní DCS

  • Technologie celopodnikového řízení
  • Odstupňovaná architektura
  • Bezpečný a otevřený informacím
  • Flexibilita v dodávkách a podpoře

Přechod na moderní distribuovaný řídicí systém (DCS)

Potřebuje váš distribuovaný řídicí systém (DCS) aktualizovat nebo vyměnit?

Pomůžeme vám začlenit nové technologie takovou rychlostí, která vám bude vyhovovat.

Naše řešení přechodu na distribuovaný řídicí systém (DCS) pokrývá mnoho existujících systémů DCS a obsahuje nástroje, které přechod na jiný systém usnadní, jako skenery vstupů a výstupů, kabeláž, konverze databází a další.

Přečtěte si více o migraci distribuovaného řídicího systému (DCS)

Objevte naše řešení systémů DCS

Procesní služby

Poskytujeme celou řadu služeb, abychom vám pomohli zvýšit produktivitu, optimalizovat výrobní prostředky a zlepšit finanční ukazatele. Nabízíme také flexibilní dodávky a podporu systému PlantPAx® díky globálnímu rozsahu sítě Rockwell Automation PartnerNetwork™.

Přečtěte si více o službách Rockwell Automation

Školení

Ať už jste inženýr, operátor nebo pracovník údržby, průběžná školení vám pomohou se zlepšováním výkonnosti a předáváním znalostí. Nabízíme různé formy školení včetně školení přizpůsobených na míru, v místě instalace, virtuální i standardní instruktorské kurzy.

Procesní školení

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.