Procesní služby

Služby na ochranu vašich investic do automatizace

Dobře chápeme, že vaším cílem je ziskový, bezpečný a udržitelný provoz. Nabízíme odborné znalosti v oblasti průmyslu a technologií, díky kterým dokážeme pojmenovat specifické výzvy vašich automatizačních procesů a pomůžeme vám splnit vaše cíle. Sortiment našich služeb vám pomůže splnit cíle v rámci vaší továrny a podniku a chránit investice do automatizace.

Konzultační a integrační řešení

Někdy není snadné identifikovat problémy procesů a zařízení, které jsou překážkou výkonnosti výroby. Někdy potřebujete objektivnější vstupy.

Naše konzultační a integrační služby vám pomohou nejen pouhými doporučeními. Poskytujeme komplexní zdokumentované informace zaměřené na zvýšení efektivity a snížení vašich nákladů.

Seznamte se s našimi konzultačními a integračními službami

Nabídka našich služeb

 • Studie FEED
 • Hlavní automatický stykač (MAC)
 • Řídicí systémy
 • Návrh a konstrukce panelu
 • Modulární procesní systémy
 • Oddělovací technologie
 • Validace

Integrovaná podpora

Zákaznické služby a dodávky

Váš rozpočet, požadavky na dobu v provozu a plánování výroby jsou jedinečné. Proč by nebyl tak jedinečný i váš servisní plán?

Integrovaná podpora je vaší platformou pro uzavírání na míru přizpůsobených servisních smluv. Roční smlouva o podpoře pomůže udržet vaše systémy v chodu díky kombinaci našich prvotřídních schopností v oblasti služeb a podpory procesu na míru přizpůsobeného vašim konkrétním požadavkům.

Přečtěte si více o tom, jak funguje integrovaná podpora

Naše nabídka podpory

 • Díly přímo na pracovišti
 • Aplikační podpora
 • Místní inženýrské služby
 • Síťové analýzy
 • Preventivní údržba

Naše nabídka podpory

Slouží ve všech průmyslových oborech

Integrace bezpečnosti díky automatizaci chrání kritické výrobní prostředky, personál a okolní prostředí. Nabízí rovněž zvýšení produktivity v mnoha fázích výrobního procesu.

Naše procesní bezpečnostní týmy vám pomohou splnit vaše cíle v oblasti procesní bezpečnosti i výrobní cíle. Poskytujeme asistenci koncovým uživatelům, integrátorům i subdodavatelům (OEM) v průběhu celého životního cyklu projektu.

Seznamte se s průmyslovou údržbou a podporou

Naše schopnosti

 • Funkční bezpečnostní management
 • Analýza procesních rizik (PHA)
 • Stanovení SIL
 • Verifikace SIL
 • Certifikace výrobku a shody
 • Návrh parametrů bezpečnostního zařízení
 • Klasifikace nebezpečných oblastí (HAC)
 • Kvantifikované posouzení rizik
 • Podpora stávajících výrobků ICS Triplex
 • Migrační služby SIS
 • Školení

Služby pro optimalizaci procesu

Podpora programů, které pomáhají chránit vaše investice

Tým služeb s trvalou hodnotou se zavazuje udržovat vaše investice na optimální úrovni výkonu. Náš program služeb s přidanou hodnotou je určen k tomu, aby pomáhal každoročně dosahovat dobrých zisků.

Aby byl dosažen tento cíl, nabízíme proaktivní podporu pro maximalizaci operací: zvýšení výroby, snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení ziskovosti.

Nabídka našich služeb

 • Proaktivní údržba
 • Zlepšená dostupnost
 • Opakovací školení
 • Lepší přehled
 • Obnovení po havárii
 • Optimalizace výkonu
 • Udržování kvalifikace operátorů

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.