Systémy bezpečnosti procesů

Chrání lidi, životní prostředí a kritické řídicí systémy

Ochrana personálu, procesů a okolního prostředí zůstává podstatnou součástí každé automatizační strategie. Jakákoliv průmyslová aplikace obsahuje rizika. Procesní bezpečnost je zásadním zájmem každého, kdo pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Poskytujeme široký sortiment výrobků a služeb, který splní individuální požadavky na procesní bezpečnost.

Splňuje váš bezpečnostní přístrojový systém (SIS) současné normy?

Bezpečnostní přístrojové systémy jsou rozhodující pro bezpečné operace

Základní kroky při zjišťování, jestli jsou stávající systémy přijatelné. Prvním krokem je identifikace všech bezpečnostních přístrojových funkcí a stanovení, jakou úroveň výkonnosti musí splnit. To zahrnuje stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti (SIL) každé funkce bezpečnostních přístrojů (SIF).

Objevte naše bezpečnostní přístrojové systémy

Funkční bezpečnost procesu

Průvodce použitím normy IEC 61511

Průvodce funkční bezpečností pro procesní aplikace poskytuje základní přehled této problematiky a pokyny pro použití normy IEC 61511. Jedná se o implementaci normy IEC 61508 specifickou pro procesní obory, která pokrývá řízení bezpečnosti elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů během celého jejich životního cyklu.

  • Rizika a omezení rizik
  • Stanovení cílů SIL
  • Analýza ochrany – LOPA
  • Verifikace SIL

Řízení turbín

Zvýšení efektivity a udržování bezpečnosti

Potřebujete zkrátit spouštěcí časy, prodloužit cykly turbín, získat maximum z vašich výrobních prostředků a udržovat bezpečné pracovní prostředí.

Pomůžeme vám. Provedli jsme tisíce instalací řídicích systémů turbín po celém světě. Od soběstačných regulátorů parních turbín až po trojnásobné redundantní platformy pro celé výrobní haly.

Díky našim koordinovaným řídicím systémům turbín můžete dosáhnout optimálního řízení, které pomáhá:

  • Zlepšit stabilitu a citlivost jednotky
  • Pracovat blíže k mezním hodnotám řízení, což zvyšuje výrobu
  • Předcházet rázům, překročení otáček a s tím spojenému poškození

Procesní služby

Poskytujeme celou řadu služeb, abychom vám pomohli zvýšit produktivitu, optimalizovat výrobní prostředky a zlepšit finanční ukazatele. Nabízíme také flexibilní dodávky a podporu systému PlantPAx® díky globálnímu rozsahu sítě Rockwell Automation PartnerNetwork™.

Přečtěte si více o službách Rockwell Automation

Školení

Ať už jste inženýr, operátor nebo pracovník údržby, průběžná školení vám pomohou se zlepšováním výkonnosti a předáváním znalostí. Nabízíme různé formy školení včetně školení přizpůsobených na míru, v místě instalace, virtuální i standardní instruktorské kurzy.

Procesní školení

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.